Jadual Kursus Prospektus Anjuran IDB bagi Tahun 2019

Carian mengikut Nama Program
Nama Program
    

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
LNR/IDB/001/AS/ASS1
PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN RINGAN (PERALATAN LANDSKAP)
14-16

PNG/IDB/009/AS/ASS1
PEMANTAPAN PENGURUSAN PENTADBIRAN PEJABAT DAN KEWANGAN
16-16

KEW/IDB/018/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN BELANJAWAN ZERO BASED BUDGETING
24-24

KEJ/IDB/008/PT/PTS1
PENGENALAN KEPADA SYARAT-SYARAT KONTRAK, ARAHAN PERBENDAHARAAN DAN PERINTAH TETAP DATUK BANDAR (PDB) 2015(PERUBAHAN KERJA & LANJUTAN TEMPOH MASA)
28-29

TM/IDB/002/PT/PTS1-S3
KURSUS MICROSOFT WORD 2013
29-30

12-13

24-25

LNR/IDB/015/AS/ASS1
KAWALAN KUALITI REKABENTUK (CONSTRUCTION DETAILS) - KEPERLUAN DAN SPESIFIKASI LANDSKAP
29-30

KEW/IDB/036/PT/PTS1-S2
TRANSFORMASI DIRI DALAM PEMBENTUKAN PERSONALITI UNGGUL
30-31

19-20

TM/IDB/021/AS/ASS1
KURSUS TATACARA PENGGUNAAN SISTEM IDB
30-31

KES/IDB/004/AS/ASS0
KURSUS BANTUAN KECEMASAN
07-08

KEJ/IDB/001/AS/ASS1
PENGENALAN OSC 3.0 DALAM KONTEKS PERMOHONAN PELAN KEJURUTERAAN
11-13

KEW/IDB/012/LJ/LJS1
KURSUS KEPAKARAN SISTEM BMIS DAN E-FILING COBKL
11-12

PB/IDB/001/PT/PTS1-S2
KURSUS PENGENAAN DAN PENGGUNAAN SYARAT-SYARAT PERINTAH PEMBANGUNAN
11-11

27-27

PNG/IDB/001/PT/PTS1-S2
PENGURUSAN FASILITI BANGUNAN & OPERASI PENYELENGGARAAN
11-12

29-30

KEJ/IDB/018/LJ/LJS1
KEMAHIRAN MENGENDALI DAN MEMBAIKI PERALATAN SISTEM MEKANIKAL
12-13

TM/IDB/014/AS/ASS1-S3
KURSUS ASAS PENYELENGGARAAN KOMPUTER
12-12

23-23

23-23

PB/IDB/002/PT/PTS1-S2
KURSUS PEMAHAMAN DAN PEMAKAIAN AKTA HAKMILIK STRATA DAN PERIHAL TANAH DALAM KAWALAN PERANCANGAN
18-19

25-26

PNG/IDB/020/AS/ASS1
TAKLIMAT SAHABAT IDB BERSAMA TIMBALAN PENGETUA
18-18

KEW/IDB/031/PT/PTS1
INDEKS AKAUNTABILITI (AI) – PELAKSANAAN BORANG PENILAIAN KENDIRI (SESI AWARENESS
19-19

TM/IDB/001/AS/ASS1-S2
KURSUS TEKNOLOGI MAKLUMAT (2019)
19-20

09-10

TM/IDB/013/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN DAN OPERASI PUSAT DATA
19-20

LNR/IDB/016/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN REKOD DAN DOKUMENTASI-SIRI 1
19-21

PNG/IDB/007/AS/ASS1-S2
PENGURUSAN, PEMANTAUAN DAN PENYELENGGARAAN ASET DATUK BANDAR
20-21

06-07

PNG/IDB/011/PT/PTS1-S2
PENGURUSAN ACARA RASMI DAN PROGRAM SOSIAL DBKL
20-21

21-22

KEW/IDB/029/AS/ASS1
KURSUS PENGENALAN PERAKAUNAN DBKL (MPSAS)
22-22

UD/IDB/017/PT/PTS1-S2
KURSUS PENYELIA
25-26

17-18

KEJ/IDB/020/PT/PTS1-S4
PENINGKATAN KEMAHIRAN PEMANDUAN BERHEMAH DI JALAN RAYA
26-28

12-14

19-21

23-25

KEW/IDB/027/AS/ASS1
KURSUS PENAMBAHBAIKAN PROSEDUR TUNTUTAN GANTIRUGI
26-27

KEJ/IDB/005/AS/ASS1
PENGUKURAN PIAWAIAN KERJA KEJURUTERAAN AWAM (MYCESMM)
27-28

KEW/IDB/037/PT/PTS1
PROGRAM IDB MASTERCLASS SERIES – PENGURUSAN KEWANGAN : PENGENALAN SISTEM BELANJAWAN BERASASKAN SIFAR (ZERO BASED BUDGETING)
27-27

TM/IDB/007/PT/PTS1
KURSUS MASTERING PROFESSIONAL WORDPRESS
04-07

PB/IDB/020/PT/PTS1-S2
KURSUS PEMAHAMAN PEMBANGUNAN BERKAITAN DENGAN PERIHAL TANAH DALAM KAWALAN PERANCANGAN
04-05

11-12

KEJ/IDB/002/AS/ASS1
PELAN KAWALAN HAKISAN DAN KELODAK (ESCP)
05-06

KEW/IDB/032/AS/ASS1
PROGRAM KESEDARAN PENGURUSAN RISIKO DENGAN PENDEKATAN \\\\\\\"RISK-BASED THINKING\\\\\\\" @ “ PEMIKIRAN BERASASKAN RISIKO” (RBT) SELARAS DENGAN ISO 9001:2015
05-05

PNG/IDB/003/AS/ASS1-S2
PEMANTAPAN DAN PEMERKASAAN UNDANG - UNDANG KECIL JABATAN PEMBANGUNAN PELESENAN DAN PENJAJA
05-07

PNG/IDB/006/AS/ASS1-S2
PENGURUSAN REKOD DAN DOKUMENTASI
05-06

02-03

PNG/IDB/002/AS/ASS1
ASAS PERANCANGAN DAN PEMANTAUAN PROJEK
05-06

KEW/IDB/038/LJ/LJS1
BENGKEL PENUBUHAN DAN PELAKSANAAN TASK FORCE BERSEPADU BAGI MENGUTIP TUNGGAKAN HASIL-HASIL UTAMA DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR (DBKL)
05-05

PNG/IDB/021/AS/ASS1-S2
KURSUS TATACARA PENGGUNAAN DAN PENGENDALIAN SISTEM IDB BAGI "SAHABAT IDB"
05-05

06-06

PB/IDB/008/PT/PTS1-S2
KURSUS PEMAHAMAN PELAN BANDAR RAYA KUALA LUMPUR 2020 (PBRKL2020)
06-07

16-17

ARB/IDB/025/PT/PTS1
PENGURUSAN DOKUMEN KONTRAK DAN ISU-ISU DALAM PELAKSANAAN PROJEK SECARA REKA DAN BINA (DESIGN AND BUILD ?? REV1/2010)
11-12

TM/IDB/006/AS/ASS1-S2
KURSUS MICROSOFT ACCESS 2013
12-14

05-07

LNR/IDB/017/AS/ASS1-S3
KURSUS ASAS PERTOLONGAN CEMAS BAGI KECEDERAAN DI LAPANGAN
12-12

13-13

14-14

PNG/IDB/004/AS/ASS1-S4
ENGLISH FOR CITY HALL PROFESSIONAL
12-13

09-10

20-21

03-04

PB/IDB/004/AS/ASS1-S2
KURSUS PEMAKAIAN GARIS PANDUAN PERANCANGAN (GPP) DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR
18-19

18-19

ARB/IDB/006/AS/ASS1
PENGENALAN KEPADA PROSES PERMOHONAN OSC (LATEST VERSION) – AGENSI TEKNIKAL DALAMAN & LUARAN
18-19

PNG/IDB/024/AS/ASS1
KURSUS SISTEM E-ASET MODUL PENDAFTARAN, PELUPUSAN DAN PINDAHAN ASET
18-19

TM/IDB/004/PT/PTS1-S3
KURSUS MICROSOFT EXCEL 2013
19-20

02-03

20-21

LNR/IDB/018/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN & PENYELENGGARAAN TAMAN PERMAINAN KANAK-KANAK (TPKK)
19-21

KES/IDB/028/AS/ASS1
KURSUS KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN PUSAT KURUNGAN HAIWAN JABATAN KESIHATAN DAN ALAM SEKITAR
19-19

PNG/IDB/023/AS/ASS1
KURSUS PENULISAN DOKUMEN RASMI BERKUALITI
19-21

KES/IDB/010/PT/PTS1
INTERMEDIATE CERTIFICATE IN FOOD SAFETY
20-22

ARB/IDB/005/AS/ASS1
GUIDELINES OF OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH IN CONSTRUCTION INDUSRTY (MANAGEMENT) 2017
21-22

KEJ/IDB/007/AS/ASS1
KURSUS KESELAMATAN PEKERJA BAGI KAWALAN TRAFIK
25-26

TM/IDB/016/AS/ASS1
KURSUS HACKING & PENETRATION TEST FOR IT ADMINISTRATOR
25-26

LNR/IDB/005/AS/ASS1
PENANAMAN DAN PENJAGAAN 'AQUATIC & CLIMBERS PLANTS'
26-27

TM/IDB/005/AS/ASS1
KURSUS MICROSOFT PUBLISHER 2013
26-27

PNG/IDB/022/AS/ASS1
KURSUS PENGENALAN KEPADA KAEDAH PENYELIDIKAN SAINTIFIK
26-27

KEW/IDB/021/AS/ASS1
KURSUS ASAS PENGURUSAN DAN PENYENGGARAAN BUKU RESIT
27-27

ARB/IDB/001/AS/ASS1-S11
PROGRAM PROFESIONAL: LEARNING ARCHITECTURE PRACTICE (L.A.P.) DBKL 2019
01-01

15-15

22-22

04-04

19-19

24-24

15-15

05-05

19-19

04-04

05-05

ARB/IDB/026/LJ/LJS1-S2
PENGURUSAN DAN PEMANTAPAN PENGGUNAAN PERISIAN BUILD SPACE
01-01

02-02

KEW/IDB/033/PT/PTS1-S4
BENGKEL PENGURUSAN RISIKO, PERLAKSANAAN DAN PENYEDIAAN PROFIL RISIKO BAHARU SELARAS DENGAN PELAN PENGURUSAN STRATEGIK
02-04

09-11

16-18

23-25

KEW/IDB/041/LJ/LJS1-S3
BENGKEL SISTEM BELANJAWAN BERASASKAN SIFAR (ZERO BASED BUDGETING)
02-02

03-03

04-04

KEJ/IDB/003/PT/PTS1
KEPERLUAN DAN REKABENTUK ‘DRAINAGE SYSTEM’ &‘STORAGE SYSTEM’MENGIKUT MANUAL SALIRAN MESRA ALAM (MSMA 2)
08-09

KEJ/IDB/027/AS/ASS1
TATACARA PENGURUSAN STOR KERAJAAN
08-09

KEW/IDB/043/LJ/LJS1
KURSUS 'DEBT COLLECTION & LEGAL PROCESS'
08-09

LNR/IDB/032/AS/ASS1
BENGKEL PENGENDALIAN LAMAN SESAWANG TAMAN BOTANI PERDANA
08-08

LNR/IDB/006/AS/ASS1-S2
TEKNIK HORTIKULTUR DALAM BANDAR (URBAN AGRICULTURE)
09-10

LNR/IDB/029/AS/ASS1
IDB TALK
09-09

PNG/IDB/008/AS/ASS1-S2
KESELAMATAN PERLINDUNGAN
11-12

09-10

PNG/IDB/026/PT/PTS1
KURSUS KAWALAN DOKUMEN RASMI DAN DOKUMEN RAHSIA RASMI BAGI PENDAFTAR RAHSIA, PEMBANTU KHAS DAN KESETIAUSAHAAN PEJABAT
09-10

KEW/IDB/024/AS/ASS1-S2
KURSUS PENGURUSAN PEMBAYARAN
11-11

04-03

KES/IDB/005/PT/PTS1
KURSUS BASIC LIFE SUPPORT
12-14

TM/IDB/003/PT/PTS1-S2
KURSUS MICROSOFT POWERPOINT 2013
16-18

23-25

PNG/IDB/010/PT/PTS1
PUBLIC ENGAGEMENT AND DELIGHTING CUSTOMER
16-17

KEJ/IDB/030/AS/ASS1
PEPASANGAN ELEKTRIK & TATACARA KESELAMATAN ELEKTRIK
17-18

KEW/IDB/046/AS/ASS1-S3
KURSUS ANDA SEJAHTERA PRODUKTIVITI BERGANDA
18-18

11-11

25-25

PNG/IDB/018/LJ/LJS1-S2
KURSUS KETERAMPILAN DAN KERJAYA
21-23

24-25

KEJ/IDB/013/AS/ASS1
PERUNDANGAN DAN PROSEDUR PENGAMBILAN TANAH DI WPKL
22-23

TM/IDB/017/AS/ASS1
KURSUS DEVELOPING ANDROID APPS
22-24

ARB/IDB/004/AS/ASS1
KURSUS INDUKSI KESELAMATAN DAN KESIHATAN KAD HIJAU CIDB
22-23

KEW/IDB/009/PT/PTS1
KURSUS LANJUTAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN TANAH
23-24

ARB/IDB/008/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN, PEMANTAUAN, AUDIT DAN KAWALAN PROJEK DENGAN PENGGUNAAN MICROSOFT PROJECT
24-26

KES/IDB/031/AS/ASS1
KURSUS E-DENGUE
28-28

PB/IDB/011/PT/PTS1
KURSUS KESEDARAN KE ARAH KUALA LUMPUR LOW CARBON SOCIETY BLUEPRINT 2030 (KL LCSBP2030)
12-13

LNR/IDB/011/AS/ASS1
PENANAMAN DAN PENYELENGGARAAN POKOK RENEK DAN PENUTUP BUMI
12-13

LNR/IDB/007/AS/ASS1
TEKNIK PROPAGATION TANAMAN LANDSKAP
18-19

KEW/IDB/019/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN PBT
18-19

KEW/IDB/022/AS/ASS1
KURSUS PENGENDALIAN PENYENGGARAAN PANJAR WANG RUNCIT DAN WANG PENDAHULUAN DIRI
18-18

KEW/IDB/026/AS/ASS1
KURSUS ANALISA TENDER PENILAIAN KEWANGAN
19-19

ARB/IDB/030/AS/ASS1
PRINSIP PERUNDANGAN, PROSEDUR & PENILAIAN TUNTUTAN KERUGIAN & PERBELANJAAN TAMBAHAN AKIBAT LANJUTAN MASA KONTRAK JKR 203/203A (1/2010)
19-20

PB/IDB/006/AS/ASS1-S2
KURSUS PEMAHAMAN MENGENAI GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN KAWASAN SENSITIF DAN BERISIKO
24-25

08-09

PB/IDB/018/PT/PTS1-S2
KURSUS APLIKASI PERISIAN ARCGIS PERTENGAHAN
24-25

01-02

KEW/IDB/020/AS/ASS2-S2
KURSUS PENGENDALIAN TERIMAAN KUTIPAN
25-25

KEJ/IDB/004/AS/ASS1
PELAKSANAAN KERJA ‘TRENCHLESS TECHNOLOGY’ MENGGUNAKAN KAEDAH ‘PIPE JACKING’& ‘MICRO TUNNELING’.
01-02

PB/IDB/021/AS/ASS1
KURSUS KESEDARAN KUALA LUMPUR KE ARAH RENDAH KARBON : PELAN INDUK MASYARAKAT RENDAH KARBON KUALA LUMPUR (PIMRK KL2030)
01-02

LNR/IDB/008/AS/ASS1
TEKNIK SELENGGARA POKOK
02-03

KEW/IDB/010/PT/PTS1
KURSUS MENINGKATKAN KEMAHIRAN DAN KECEKAPAN PEMASARAN HARTANAH MILIK DATUK BANDAR KUALA LUMPUR
03-04

KEW/IDB/005/LJ/LJS1
KURSUS LANJUTAN PENILAIAN CAJ PEMBANGUNAN
08-09

TM/IDB/008/LJ/LJS1
ADOBE PHOTOSHOP CC MASTERING PHOTOSHOP MANIPULATION ADVANCE TECHNIQUES
08-11

PB/IDB/015/AS/ASS1
KURSUS PEMAKAIAN SISTEM KLIS – PERMOHONAN BERSKALA KECIL KEDIAMAN
08-09

KEJ/IDB/022/LJ/LJS1
PEMANTAPAN PENYEDIAAN SPESIFIKASI PEROLEHAN BAS DAN LORI
09-10

LNR/IDB/022/AS/ASS1
STRUKTUR ORGANISASI KERAJAAN : KAITAN DAN KERJASAMA DENGAN BIDANG LANDSKAP
09-10

KEW/IDB/023/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN PATUH SYARIAH
10-10

PNG/IDB/025/AS/ASS1
BENGKEL SEMAKAN DOKUMEN ISO 9001: 2015 - PENYEDIAAN GARIS PANDUAN
10-11

ARB/IDB/032/AS/ASS1
PRACTICAL AND LEGAL ISSUES PERTAINING TO PAYMENT IN CONSTRUCTION CONTRACTS (PWD203/PWD 203A - REV 1/2010)
11-12

KES/IDB/016/AS/ASS1
BENGKEL PENGURUSAN DAN PENGEMASKINIAN UBAT-UBATAN UNIT PERKHIDMATAN PERUBATAN 2019
12-14

PB/IDB/017/AS/ASS1
KURSUS APLIKASI PERISIAN ARCGIS ASAS
15-16

TM/IDB/011/LJ/LJS1
KURSUS ADVANCED PC MAINTENANCE & SECURITY SOLUTIONS
16-17

ARB/IDB/027/PT/PTS1
PENILAIAN TAWARAN FORMAT JKR BAGI TENDER ??DESIGN & BUILD??
16-16

KES/IDB/021/AS/ASS1
KURSUS PENGUATKUASAAN TAPAK BINA
22-23

KEJ/IDB/031/AS/ASS1
GARISPANDUAN AUDIT ENERGY MANAGEMENT GOLD STANDARD
23-24

TM/IDB/012/AS/ASS1
KURSUS INTERNET OF THINGS (IOT) SECURITY
23-25

PB/IDB/013/AS/ASS1
KURSUS PEMAHAMAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN KUALA LUMPUR: CABARAN DAN MASA HADAPAN
23-24

PB/IDB/014/AS/ASS1
KURSUS PELAKSANAAN PROSES DAN PROSEDUR PUSAT SETEMPAT (OSC) 3.0 DALAM MENGURUSKAN PERMOHONAN CADANGAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
24-24

LNR/IDB/023/AS/ASS1
PENGURUSAN SUMBER LANDSKAP
24-25

PB/IDB/016/AS/ASS1-S2
KURSUS PEMAKAIAN SISTEM KAWALAN PEMBANGUNAN (SKP) UNTUK PEMPROSESAN PERMOHONAN KEBENARAN PERANCANGAN
29-30

19-20

KEJ/IDB/028/AS/ASS1
SISTEM AUTOMASI BANGUNAN (BAS)
31-01

KEJ/IDB/010/PT/PTS1
INTERPRETASI LAPORAN SIASATAN TANAH (SOIL INVESTIGATION)
05-06

UD/IDB/022/PT/PTS1-S2
KURSUS KEMBALIK
05-05

06-06

UD/IDB/024/AS/ASS1-S2
KURSUS WALKIE TALKIE
05-05

06-06

LNR/IDB/024/AS/ASS1
KRITERIA PEMILIHAN TANAMAN DALAM KAWASAN BANDAR : TANAMAN EKSOTIK, NATIF DAN POKOK HUTAN DI MALAYSIA
06-07

KEW/IDB/004/LJ/LJS1
KURSUS PENGAMBILAN TANAH BAWAH TANAH (STRATUM)
07-08

LNR/IDB/010/AS/ASS1
PENGURUSAN NURSERI (NURSERY MANAGEMENT)
07-08

KES/IDB/013/AS/ASS1
KURSUS MENANGANI SITUASI TEGANG
07-08

07-08

KEW/IDB/030/AS/ASS1
KURSUS PERAKAUNAN ASET MENGIKUT MPSAS
13-14

KES/IDB/032/AS/ASS1
KURSUS KESIHATAN PEKERJAAN
15-15

KEJ/IDB/026/AS/ASS1
KESELAMATAN BEKERJA DI BENGKEL DAN STOR
20-21

KEW/IDB/006/AS/ASS1
KURSUS ASAS PENILAIAN PEMBANGUNAN
21-22

TM/IDB/010/AS/ASS1
KURSUS ASAS PENGOPERASIAN DAN PENYELENGARAAN RANGKAIAN WIFI
21-21

ARB/IDB/011/AS/ASS1
KURSUS APLIKASI GREEN BUILDING (GBI) DALAM PERLAKSANAAN PEMBINAAN
21-22

TM/IDB/009/AS/ASS1
KURSUS VIDEO EDITING MASTERCLASS USING VEGAS PRO 15
26-29

PB/IDB/003/PT/PTS1
KURSUS PEMANTAPAN PENYEDIAAN LAPORAN PENILAIAN PERANCANGAN
26-27

KEW/IDB/047/AS/ASS1-S3
BENGKEL SEMAKAN TRANSAKSI PERAKAUNAN DBKL CORE SYSTEM
26-26

28-28

30-30

KEJ/IDB/017/PT/PTS1
PENYELENGGARAAN LIF DAN ESKALATOR SEBAGAI PIHAK KOMPETEN
27-28

ARB/IDB/016/PT/PTS1
PEMULIHARAAN BANGUNAN USANG YANG MEMPUNYAI NILAI-NILAI SEJARAH DAN PERLAKSANAAN IMPAK PENCAHAYAAN PADA BANGUNAN-BANGUNAN WARISAN
27-27

LNR/IDB/025/AS/ASS1
PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP KEJUR DI TAMAN REKREASI
27-29

UD/IDB/028/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN TATATERTIB
27-28

KEJ/IDB/011/PT/PTS1
KAEDAH RAWATAN TANAH LEMBUT
03-04

ARB/IDB/014/PT/PTS1
ASAS PEMAHAMAN SYARAT LAPORAN DILAPIDASI BAGI PEMBANGUNAN YANG BERHAMPIRAN BANGUNAN DI KUALA LUMPUR
04-04

UD/IDB/023/AS/ASS1
PRA BENGKEL SEMAKAN SEMULA DOKUMEN MS ISO 9001:2015
05-06

KEJ/IDB/016/PT/PTS1
‘LIFE CYCLE COSTING PREDICTIVE’ UNTUK PERALATAN MEKANIKAL DALAM BANGUNAN
10-11

PB/IDB/012/AS/ASS1
KURSUS TEKNIK TERKINI KAEDAH PENGUMPULAN DATA DI LAPANGAN
10-11

KES/IDB/011/AS/ASS1
INSTRUMENTASI UNTUK PEMANTAUAN DAN PEMERIKSAAN PREMIS DAN PERSEKITARAN
10-11

KES/IDB/002/AS/ASS1-S3
KURSUS PENGURUSAAN TANDAS AWAM DBKL
12-12

19-19

03-03

TM/IDB/015/AS/ASS1
KURSUS ASAS PENGATURCARAAN APLIKASI WEB MENGGUNAKAN PHP DAN BOOTSTRAP FRAMEWORK
17-19

ARB/IDB/007/AS/ASS1-S3
KURSUS PROGRAM IBS PROFESSIONAL CIDB
17-19

23-25

30-02

KEJ/IDB/006/PT/PTS1
PENGENALAN DAN REKABENTUK TEMBOK PENAHAN– RC WALL DAN RE WALL
18-19

LNR/IDB/012/AS/ASS1
PEMBIAKAN DAN KEGUNAAN TUMBUHAN HERBA
18-19

TM/IDB/018/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN PROJEK ICT
24-26

TM/IDB/020/AS/ASS1
KURSUS PHOTO EDITING WITH GIMP
24-26

LNR/IDB/027/AS/ASS1
KEMAHIRAN DAN KECEKAPAN APLIKASI : KOMPUTER DAN PERALATAN INVENTORI
01-03

KEW/IDB/048/AS/ASS1
BENGKEL POLISI PERAKAUNAN
01-01

PB/IDB/005/PT/PTS1
KURSUS PELAWAAN PANDANGAN PIHAK BERKEPENTINGAN BAGI PENGLIBATAN AWAM TERHADAP CADANGAN PEMBANGUNAN
02-02

ARB/IDB/033/AS/ASS1
ISSUES & RECENT DEVELOPMENTS ON CIPAA 2012
02-03

PB/IDB/007/PT/PTS1
KURSUS PEMAHAMAN DAN PEMAKAIAN ALAT KAWALAN PERANCANGAN
07-08

ARB/IDB/012/LJ/LJS1
LATIHAN LANJUTAN PERISIAN ”SKETCH UP PRO 2018”
07-08

LNR/IDB/030/AS/ASS1
PENGUATKUASAAN GARIS PANDUAN SERTA AKTA - PENYEDIAAN KERTAS SIASATAN DAN PENULISAN NOTIS KOMPAUN
07-09

UD/IDB/021/AS/ASS1
KURSUS PEMANTAPAN KEPIMPINAN PEGAWAI
08-09

KEW/IDB/016/AS/ASS1-S3
KURSUS KECEKAPAN PENGURUSAN MENGIKUT AKTA PENGURUSAN STRATA (AKTA 757)
10-10

PNG/IDB/015/AS/ASS1
SUPER COACH FOR WORLD CLASS ORGANISATION
11-13

UD/IDB/019/AS/ASS1
KURSUS PENGUATKUASAAN PEMBANGUNAN
14-15

LNR/IDB/028/AS/ASS1
KURSUS, SEMINAR, PERKONGSIAAN MAKLUMAT DAN LAWATAN KERJA
15-18

PB/IDB/009/PT/PTS1
KURSUS PEMAHAMAN DAN PEMAKAIAN PERUNDANGAN BERKAITAN PERANCANGAN BANDAR
16-16

TM/IDB/022/AS/ASS1-S2
LATIHAN SEMULA SISTEM KUALA LUMPUR SPORT EVENT & FACILITIES (KLSPEF)
16-16

17-17

PB/IDB/010/PT/PTS1
KURSUS PENGURUSAN PELANTIKAN PERUNDING UNTUK PERANCANG BANDAR
21-22

KEW/IDB/017/AS/ASS1-S17
KONVENSYEN KOMUNITI STRATA WILAYAH PERSEKUTUAN 2019 ANJURAN BERSAMA KEMENTERIAN WILAYAH DAN BAHAGIAN PESURUHJAYA BANGUNAN
24-24

ARB/IDB/013/LJ/LJS1
KURSUS PEMAHAMAN OSC 3.0 PLUS, SYARAT-SYARAT PEMILIKAN KOSONG DAN BORANG F BAGI PROJEK
24-24

KEW/IDB/049/AS/ASS1
BENGKEL PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN APLIKASI SISTEM APLIKASI MOBILE HANDHELD BAGI KUTIPAN HASIL
24-25

LNR/IDB/031/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN FASILITI
29-31

KEJ/IDB/009/PT/PTS1
PENGURUSAN PERMOHONAN KELULUSAN BEKALAN UTILITI
25-25

KEW/IDB/053/AS/ASS1
KURSUS ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT
03-03

KEW/IDB/052/AS/ASS1
KURSUS PROJECT MANAGEMENT AND CONSULTING
04-05

KEW/IDB/054/AS/ASS1-S2
KURSUS CAGARAN
04-04

05-05

KEW/IDB/055/AS/ASS1-S2
KURSUS TERIMAAN PELBAGAI
04-04

05-05

KEJ/IDB/024/AS/ASS1
PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRIK KENDERAAN
16-17

KEW/IDB/050/AS/ASS1-S5
SESI LATIHAN PENGGUNA (END USER) DBKL CORE SYSTEM HUMAN CAPITAL MANAGEMENT (DCS HCM) SIRI 1/2019
16-16

17-17

18-18

19-19

20-20

KEW/IDB/051/AS/ASS1-S2
SESI LATIHAN PENGGUNA (END USER) DBKL CORE SYSTEM HUMAN CAPITAL MANAGEMENT (DCS HCM) SIRI 2/2019
23-23

24-24