Nama Program
Nama Program KEJURUTERAAN
 
Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
KEJ/IDB/001/AS/ASS1
KAJIAN IMPAK TRAFIK (TIA)
02-03

KEJ/IDB/013/AS/ASS1-S3
PENGENDALIAN PERALATAN/MESIN BENGKEL/MESIN KERJA SECARA SELAMAT
02-03

06-07

16-17

KEJ/IDB/014/LJ/LJS1
PENGURUSAN PENYELENGGARAAN FASILITI BANGUNAN
04-05

KEJ/IDB/015/PT/PTS1
REKABENTUK DAN PENYELENGGARAAN SISTEM PERLINDUNGAN KEBAKARAN
09-10

KEJ/IDB/003/AS/ASS1
REKABENTUK STRUKTUR BESI EC3
09-10

KEJ/IDB/005/PT/PTS1
REKABENTUK TEMBOK PENAHAN € RC WALL
16-17

KEJ/IDB/004/AS/ASS1
REKABENTUK PERSIMPANGAN BERLAMPU ISYARAT
23-24

KEJ/IDB/022/AS/ASS1
KURSUS KEMAHIRAN PEMASANGAN, PENGUJIAN DAN PENGESAN KEROSAKAN (TROUBLESHOOTING) SISTEM M&E
23-24

KEJ/IDB/002/AS/ASS1
REKABENTUK GEOMETRI DAN TURAPAN JALAN
30-31

KEJ/IDB/025/AS/ASS1
KURSUS SELENGGARA DAN KAWAL SELIA SISTEM LAMPU PENTAS
06-07

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
KEJ/IDB/021/AS/ASS1-S3
KURSUS DAN UJIAN MEMANDU KENDERAAN
03-05

12-14

03-05

KEJ/IDB/008/PT/PTS1
KURSUS PENGUKURAN PIAWAIAN KERJA KEJURUTERAAN AWAM (MYCESMM)
24-25

KEJ/IDB/016/AS/ASS1
REKABENTUK DAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGAGIHAN AIR DALAM BANGUNAN
24-25

KEJ/IDB/006/PT/PTS1
REKABENTUK ASAS (FOUNDATION) CETEK DAN DALAM
22-23

KEJ/IDB/017/AS/ASS1
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA KENDERAAN
23-24

KEJ/IDB/012/AS/ASS1
KURSUS REKABENTUK CERUN YANG SELAMAT
29-30

KEJ/IDB/020/AS/ASS1
TATACARA PENGURUSAN BENGKEL PENYELENGGARAAN KENDERAAN KERAJAAN
06-07

KEJ/IDB/007/AS/ASS1
KURSUS PENGENALAN KEJURUTERAAN FORENSIK
27-28

KEJ/IDB/026/AS/ASS1
KURSUS TRAK ANGSUN (FORKLIFT)
27-28

KEJ/IDB/027/AS/ASS1-S2
KURSUS ASAS KECEMERLANGAN PEGAWAI GRED 41
04-15

05-16

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
KEJ/IDB/009/PT/PTS1
PENYELENGGARAAN BRIDGE EXPANSION JOINT & BEARING PAD
10-11

KEJ/IDB/019/AS/ASS1
TATACARA PENGURUSAN STOR KERAJAAN
17-18

KEJ/IDB/018/AS/ASS1
PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRIK KENDERAAN
07-08

KEJ/IDB/011/AS/ASS1
SKETCH UP FOR CIVIL ENGINEERING
07-08

KEJ/IDB/023/AS/ASS1
PENJAGAAN ALAM SEKITAR DALAM KONTEKS KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL
22-23

KEJ/IDB/010/AS/ASS1
PENINGKATAN KEMAHIRAN TUKANG BATU DAN CAT
05-06

KEJ/IDB/024/AS/ASS1
REKABENTUK PERPASANGAN SISTEM MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL
12-13