Nama Program
Nama Program KEWANGAN DAN HARTA
 
Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
KEW/IDB/041/AS/ASS1-S2
KURSUS DCS MODUL DREAMS ID PELANGGAN
21-21

08-08

KEW/IDB/043/AS/ASS1-S2
KURSUS DCS MODUL EBS ACCOUNT PAYABLES
26-26

10-10

KEW/IDB/044/AS/ASS1-S2
KURSUS DCS MODUL EBS ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT
27-27

16-16

KEW/IDB/039/AS/ASS1
KURSUS DCS MODUL DREAMS EIS
03-03

KEW/IDB/032/AS/ASS1
KURSUS ASAS PERAKAUNAN FORENSIK DAN PENGAUDITAN PENYATA KEWANGAN
08-10

KEW/IDB/047/AS/ASS1-S2
KURSUS DCS MODUL EBS IPROCUREMENT & PURCHASING
08-09

22-23

KEW/IDB/048/AS/ASS1-S2
KURSUS DCS MODUL EBS PROJECT MANAGEMENT & COSTING
15-16

24-25

KEW/IDB/001/AS/ASS1
KURSUS BAGI PENYERAGAMAN SEMULA KONSEP Ā€REBUS SIC SANTIBUSĀ€ VS PELAN STRUKTUR KUALA LUMPUR 2020 / 2040
16-18

KEW/IDB/049/AS/ASS1-S2
KURSUS DCS MODUL HYPERION
02-02

09-09

KEW/IDB/033/PT/PTS1
KURSUS PERTENGAHAN PERAKAUNAN FORENSIK DAN PENGAUDITAN PENYATA KEWANGAN
08-10

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
KEW/IDB/052/AS/ASS1
KURSUS PENGAUDITAN KE ATAS PENGURUSAN PROJEK FIZIKAL BAGI PASUKAN PEMERIKSA DBKL
15-17

KEW/IDB/030/AS/ASS1-S5
KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN PASCA COVID-19 (WEBINAR)
22-23

18-18

02-02

KEW/IDB/045/AS/ASS1-S2
KURSUS DCS MODUL EBS GENERAL LEDGER
24-24

26-26

KEW/IDB/038/AS/ASS1-S2
KURSUS DCS MODUL DREAMS CAGARAN
25-25

27-27

KEW/IDB/042/AS/ASS1-S2
KURSUS DCS MODUL DREAMS TERIMAAN PELBAGAI
26-26

30-30

KEW/IDB/034/LJ/LJS1-S2
KURSUS LANJUTAN PERAKAUNAN FORENSIK DAN PENGAUDITAN PENYATA KEWANGAN
29-31

KEW/IDB/046/AS/ASS1-S2
KURSUS DCS MODUL EBS GL PETTY CASH
30-30

06-06

KEW/IDB/040/AS/ASS1-S2
KURSUS DCS MODUL DREAMS SEWAAN HARTA PELBAGAI
01-01

28-28

KEW/IDB/005/LJ/LJS1
KURSUS LANJUTAN PENGAMBILAN BALIK TANAH : HAKMILIK STRATA, PENGAMBILAN TANAH BAWAH TANAH (STRATUM).
01-01

KEW/IDB/050/AS/ASS1-S2
KURSUS DCS MODUL SSO
02-02

05-05

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
KEW/IDB/023/PT/PTS1-S2
KURSUS EXCEL POWERTOOLS FOR FINANCIAL DECISIONS
05-06

08-09

KEW/IDB/053/AS/ASS1
KURSUS PENGAUDITAN KE ATAS PENYATA KEWANGAN DBKL BERASASKAN MPSAS
12-12

KEW/IDB/051/AS/ASS1-S2
KURSUS DCS SISTEM IZZIPAY
24-24

25-25

KEW/IDB/027/AS/ASS1
KURSUS KUTIPAN HASIL DAN PENGURUSAN KREDIT
25-25

KEW/IDB/018/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN PBT
27-27

KEW/IDB/054/PT/PTS1
KURSUS PASUKAN PEMERIKSA PROJEK Ā€˜LESSON LEARNEDĀ€™
31-31

KEW/IDB/055/PT/PTS1
MIA INTERNATIONAL ACCOUNTANTS CONFERENCE 2021(WEBINAR)
08-10

KEW/IDB/006/AS/ASS1
KURSUS PEMAHAMAN KONSEP PENJUALAN Ā€ŒEN-BLOCĀ€ KE ATAS PEMAJUAN STRATA VS NON STRATA
16-18

KEW/IDB/031/AS/ASS1
LATIHAN PENGGUNAAN PERISIAN AUDIT COMMAND LANGUAGE (ACL)
16-18

KEW/IDB/028/AS/ASS1
KURSUS PROSEDUR TUNTUTAN GANTIRUGI
01-01

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
KEW/IDB/035/AS/ASS1
KURSUS PENGAUDITAN PROJEK PEMBINAAN BANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR BAGI PASUKAN PEMERIKSA DBKL
13-15

KEW/IDB/037/AS/ASS1
KURSUS AUDIT PEMBINAAN BANGUNAN BAGI PASUKAN PEMERIKSA DBKL
14-16

KEW/IDB/056/PT/PTS1
SIRI PERSIDANGAN MAYA Ā€™PUBLIC SECTOR INTERNAL AUDIT CONFERENCE 2021Ā€™
27-28

KEW/IDB/003/AS/ASS1
KURSUS PENYEDIAAN KAEDAH LAWAT PERIKSA DAN KERJA UKUR KE ATAS BANGUNAN TINGGI DAN KOMPLEK
29-29

KEW/IDB/057/PT/PTS1
PENGAUDITAN PROJEK TAMAN AWAM BAGI PASUKAN PEMERIKSA DBKL 2021
03-05

KEW/IDB/036/AS/ASS1
KURSUS PENGAUDITAN KUALITI DALAM KERJA PENURAPAN JALAN BAGI PASUKAN PEMERIKSA DBKL
10-12

KEW/IDB/012/AS/ASS1
KURSUS PEMAHAMAN DAN PEMANTAPAN Ā€˜STANDARD OPERATING PROCEDUREĀ€™ (SOP) PEMANTAUAN PRESTASI EJEN PENGURUSAN DAN SOP PENILAIAN PRESTASI EJEN PENGURUSAN
12-12

KEW/IDB/058/PT/PTS1
KURSUS AKAUNTABILITI & LESSON LEARNED UNTUK PASUKAN PEMERIKSA 2021
16-15

KEW/IDB/002/AS/ASS1
KURSUS IMPLIKASI PENILAIAN CUKAI TAKSIRAN MENGGUNAKAN KAEDAH NILAI TAHUNAN VS NILAI TAMBAH
25-25

KEW/IDB/059/PT/PTS1
KURSUS PENGAUDITAN PEMBINAAN SALIRAN DAN PERPARITAN BAGI PASUKAN PEMERIKSA DBKL
25-27

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
KEW/IDB/007/LJ/LJS1
KURSUS PENYEDIAAN PELAKSANAAN PENGURUSAN BANGUNAN BERKONSEPKAN INTEGRATED PROPERTY FACILITIES MANAGEMENT (IPFM) BAGI SEMUA ASET TAK ALIH MILIK DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR
30-30

KEW/IDB/010/LJ/LJS1
KURSUS LANJUTAN KONSEP PELABURAN HARTANAH & PENJANAAN HASIL BUKAN CUKAI : REAL ESTATE INVESMENT TRUST (REIT), WAKAF & ENDOWMENT
13-15