Carian mengikut Nama Program
Nama Program
    

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
ARB/IDB/015/AS/ASS1
KURSUS ASAS PEMAHAMAN SYARAT LAPORAN DILAPIDASI BAGI PEMBANGUNAN YANG BERHAMPIRAN BANGUNAN SEDIADA DI KUALA LUMPUR
30-16

ANT/IDB/001/AS/ASS1
INTERNATIONAL FORUM ON SDGS FOR REGIONAL REVITALIZATION 2021
13-14

ANT/IDB/002/AS/ASS1
INTERNATIONAL GREEN MODEL CITY INITIATIVE : CALL FOR STRONGER ACTIONS TOWARDS HEALTHY, RESILIENT, AND CARBON-NEUTRAL CITIES
15-15

KEW/IDB/041/AS/ASS1-S2
KURSUS DCS MODUL DREAMS ID PELANGGAN
21-21

08-08

ANT/IDB/003/AS/ASS1
€AGE-FRIENDLY CITIES: ENABLING A SUPPORTIVE ENVIRONMENT€
25-28

KEW/IDB/043/AS/ASS1-S2
KURSUS DCS MODUL EBS ACCOUNT PAYABLES
26-26

10-10

KEW/IDB/044/AS/ASS1-S2
KURSUS DCS MODUL EBS ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT
27-27

16-16

ANT/IDB/004/AS/ASS1
LEARNING FROM TACTICAL URBANISM METROPOLITAN PERSPECTIVES FOR LONG-TERM SOLUTION
28-28

TM/IDB/024/AS/ASS1
BENGKEL PENAMBAHBAIKAN NOTA KURSUS DAN MODUL BAHARU BAGI BIDANG TEKNOLOGI MAKLUMAT
02-05

KEW/IDB/039/AS/ASS1
KURSUS DCS MODUL DREAMS EIS
03-03

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
ANT/IDB/007/AS/ASS1
ONLINE BUSINESS PARTNER CITY ROUNDTABLE 2021\" ANJURAN OSAKA BUSINESS PARTNER CITY COUNCIL\"
04-04

KEW/IDB/032/AS/ASS1
KURSUS ASAS PERAKAUNAN FORENSIK DAN PENGAUDITAN PENYATA KEWANGAN
08-10

KEW/IDB/047/AS/ASS1-S2
KURSUS DCS MODUL EBS IPROCUREMENT & PURCHASING
08-09

22-23

TM/IDB/003/AS/ASS1
KURSUS DATA MIGRATION
08-10

KEW/IDB/048/AS/ASS1-S2
KURSUS DCS MODUL EBS PROJECT MANAGEMENT & COSTING
15-16

24-25

TM/IDB/020/AS/ASS1-S3
KURSUS MICROSOFT EXCEL
15-17

28-30

08-10

KEW/IDB/001/AS/ASS1
KURSUS BAGI PENYERAGAMAN SEMULA KONSEP €REBUS SIC SANTIBUS€ VS PELAN STRUKTUR KUALA LUMPUR 2020 / 2040
16-18

TM/IDB/030/AS/ASS1-S5
KURSUS PENGENDALIAN LATIHAN SECARA DALAM TALIAN (KURSUS ONLINE)
17-18

24-25

08-09

15-16

17-18

TM/IDB/022/PT/PTS1
KURSUS MICROSOFT POWERPOINT PROFESSIONAL DESIGN
18-19

KES/IDB/009/AS/ASS1-S2
KURSUS PEMANTAUAN KOLAM RENANG
22-24

12-14

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
TM/IDB/017/AS/ASS1-S2
KURSUS ASAS TEKNOLOGI MAKLUMAT
22-23

30-01

TM/IDB/015/AS/ASS1-S2
INTRODUCTION TO GIS (KURSUS ONLINE)
01-03

TM/IDB/018/AS/ASS1-S3
KURSUS MICROSOFT WORD
01-02

14-15

01-02

KEW/IDB/049/AS/ASS1-S2
KURSUS DCS MODUL HYPERION
02-02

09-09

KEJ/IDB/001/AS/ASS1
KAJIAN IMPAK TRAFIK (TIA)
02-03

KEJ/IDB/013/AS/ASS1-S3
PENGENDALIAN PERALATAN/MESIN BENGKEL/MESIN KERJA SECARA SELAMAT
02-03

06-07

16-17

TM/IDB/029/AS/ASS1
KURSUS CREATING ANNUAL REPORT USING MICROSOFT WORD (KURSUS ONLINE)
03-04

KEJ/IDB/014/LJ/LJS1
PENGURUSAN PENYELENGGARAAN FASILITI BANGUNAN
04-05

PB/IDB/010/PT/PTS1-S2
KURSUS PROFESIONAL LEMBAGA PERANCANG BANDAR MALAYSIA
06-07

02-03

KEW/IDB/033/PT/PTS1
KURSUS PERTENGAHAN PERAKAUNAN FORENSIK DAN PENGAUDITAN PENYATA KEWANGAN
08-10

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
UD/IDB/013/LJ/LJS1-S3
KURSUS PENYEDIAAN KERTAS SIASATAN
08-11

15-18

25-28

TM/IDB/012/AS/ASS1
SDN FUNDAMENTALS: THE FUTURE OF NETWORKING
08-10

UD/IDB/026/AS/ASS1
KURSUS MELESTARIKAN INTEGRITI PASUKAN BERUNIFORM DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR.
08-09

KEJ/IDB/003/AS/ASS1
REKABENTUK STRUKTUR BESI EC3
09-10

KEJ/IDB/015/PT/PTS1
REKABENTUK DAN PENYELENGGARAAN SISTEM PERLINDUNGAN KEBAKARAN
09-10

ANT/IDB/009/AS/ASS1
FUNDAMENTALS OF RESILIENT GOVERNANCE
09-11

PNG/IDB/024/AS/ASS1-S2
KURSUS ASAS PENGURUSAN TATATERTIB
10-11

08-09

TM/IDB/001/AS/ASS1
MASTERING PHP AND MYSQL8 ON IIS10 WEB SERVER
15-18

KEW/IDB/052/AS/ASS1
KURSUS PENGAUDITAN KE ATAS PENGURUSAN PROJEK FIZIKAL BAGI PASUKAN PEMERIKSA DBKL
15-17

PNG/IDB/005/PT/PTS1
TRAINERS TOOL TRAINING
16-18

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
PNG/IDB/024/LJ/LJS1
KURSUS LANJUTAN PENGURUSAN TATATERTIB
16-19

KEJ/IDB/005/PT/PTS1
REKABENTUK TEMBOK PENAHAN € RC WALL
16-17

PB/IDB/011/PT/PTS1
KURSUS PENGENDALIAN DRONE (DRONE PILOTING CERTIFICATION COURSE)
16-18

TM/IDB/034/AS/ASS1-S4
BENGKEL PERLUASAN PENGGUNAAN APLIKASI DIGITAL DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM (DDMS) - KERANI FAIL
16-18

22-24

29-31

05-07

ANT/IDB/008/AS/ASS1
ZERO CARBON CITY INTERNATIONAL FORUM
17-17

KEW/IDB/030/AS/ASS1-S5
KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN PASCA COVID-19 (WEBINAR)
22-23

18-18

02-02

TM/IDB/007/AS/ASS1
KURSUS KESELAMATAN ICT : SECURITY POSTURE ASSESSMENT, BLUE TEAMING DEFENSIVE TRAINING, HACKING MYWEB APPS & PENTEST ETHICAL HACKING TRAINING
22-25

PNG/IDB/025/PT/PTS1
PROGRAM MASTERCLASS DALE CARNEGIE IMMERSION FOR FUTURE LEADER
22-24

PNG/IDB/001/LJ/LJS1
KLUSTER KEPIMPINAN I: EXCELLENCE LEADERSHIP
23-25

KEJ/IDB/004/AS/ASS1
REKABENTUK PERSIMPANGAN BERLAMPU ISYARAT
23-24

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
KEJ/IDB/022/AS/ASS1
KURSUS KEMAHIRAN PEMASANGAN, PENGUJIAN DAN PENGESAN KEROSAKAN (TROUBLESHOOTING) SISTEM M&E
23-24

KES/IDB/008/AS/ASS1-S2
KURSUS PENYEDIAAN KERTAS SIASATAN
23-24

07-08

UD/IDB/002/LJ/LJS1-S6
KURSUS LATIHAN INTENSIF MENEMBAK
23-23

24-24

25-25

12-12

17-17

18-18

UD/IDB/004/AS/ASS1-S9
KURSUS PEMBANGUNAN KOMPETENSI
23-24

25-26

29-30

31-01

05-06

07-08

31-01

09-10

03-04

UD/IDB/016/AS/ASS1-S2
KURSUS UNDANG - UNDANG KONTRAK DAN PENYEDIAAN DOKUMEN KONTRAK
23-24

05-06

UD/IDB/018/AS/ASS1
KURSUS ASAS KEFAHAMAN PERUNDANGAN
23-24

LNR/IDB/004/PT/PTS1
KURSUS PEMBIAKAN DAN KEGUNAAN TUMBUHAN HERBA/EDIBLE
23-24

LNR/IDB/007/PT/PTS1-S3
KURSUS ISU SEMASA DALAM PENGURUSAN LANDSKAP (REKA BENTUK INFRASTRUKTUR JALAN DALAM MENGGALAK WALKABILITY DALAM BANDAR)
23-23

24-24

31-31

PNG/IDB/008/AS/ASS1-S3
EXCELLENT CUSTOMER SERVICE
24-25

06-07

20-21

KEW/IDB/045/AS/ASS1-S2
KURSUS DCS MODUL EBS GENERAL LEDGER
24-24

26-26

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
PB/IDB/002/PT/PTS1
PROSES DAN PROSEDUR PUSAT SETEMPAT (OSC) 3 PLUS DALAM MENGURUSKAN PERMOHONAN CADANGAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
24-25

KEW/IDB/038/AS/ASS1-S2
KURSUS DCS MODUL DREAMS CAGARAN
25-25

27-27

TM/IDB/035/AS/ASS1-S6
BENGKEL PERLUASAN PENGGUNAAN APLIKASI DIGITAL DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM (DDMS) - PENGGUNA BIASA
25-25

25-25

01-01

01-01

08-08

08-08

PNG/IDB/013/AS/ASS1-S4
KURSUS PENGURUSAN SISTEM E-ASET
26-26

29-29

30-30

31-31

KEW/IDB/042/AS/ASS1-S2
KURSUS DCS MODUL DREAMS TERIMAAN PELBAGAI
26-26

30-30

PNG/IDB/017/AS/ASS1-S3
KURSUS PENGUKUHAN INTEGRITI
29-29

30-30

31-31

KEW/IDB/034/LJ/LJS1-S2
KURSUS LANJUTAN PERAKAUNAN FORENSIK DAN PENGAUDITAN PENYATA KEWANGAN
29-31

PB/IDB/001/PT/PTS1
PENGGUNAAN DAN PENGENAAN ALAT PENILAIAN PERANCANGAN DALAM PENYEDIAAN LAPORAN PENILAIAN PERANCANGAN (LPP)
29-30

TM/IDB/033/AS/ASS1-S3
KURSUS PENGENDALIAN MODUL DALAM SISTEM IDB
29-29

31-31

30-30

PNG/IDB/006/PT/PTS1-S2
PENTADBIRAN SUMBER MANUSIA
30-31

07-08

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
KEW/IDB/046/AS/ASS1-S2
KURSUS DCS MODUL EBS GL PETTY CASH
30-30

06-06

KEJ/IDB/002/AS/ASS1
REKABENTUK GEOMETRI DAN TURAPAN JALAN
30-31

UD/IDB/022/AS/ASS1
KURSUS ASAS PEMAHAMAN PERUNDANGAN BERKAITAN KACAU GANGGU DAN TATACARA PERMOHONAN PERINTAH DI BAWAH AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 DAN JALAN PARIT BANGUNAN 1974
30-31

LNR/IDB/001/PT/PTS1
KURSUS INTERPRETASI PERSEKITARAN
31-01

KEW/IDB/005/LJ/LJS1
KURSUS LANJUTAN PENGAMBILAN BALIK TANAH : HAKMILIK STRATA, PENGAMBILAN TANAH BAWAH TANAH (STRATUM).
01-01

KEW/IDB/040/AS/ASS1-S2
KURSUS DCS MODUL DREAMS SEWAAN HARTA PELBAGAI
01-01

28-28

KES/IDB/012/AS/ASS1
KURSUS PENGENDALIAN & PENGURUSAN KUBUR KRISTIAN
01-01

UD/IDB/025/AS/ASS1-S2
KAEDAH PENGURUSAN DAN PENYEDIAAN DOKUMEN BAGI KEGUNAAN MAHKAMAH
01-02

05-06

KEW/IDB/050/AS/ASS1-S2
KURSUS DCS MODUL SSO
02-02

05-05

KEW/IDB/023/PT/PTS1-S2
KURSUS EXCEL POWERTOOLS FOR FINANCIAL DECISIONS
05-06

08-09

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
PB/IDB/003/PT/PTS1-S2
PEMAHAMAN BERKAITAN DENGAN PERIHAL PERANCANGAN, PEMBANGUNAN DAN KAWALAN TANAH
05-06

24-25

ARB/IDB/001/AS/ASS1-S3
KURSUS LATIHAN AUTOCAD
05-06

02-03

22-23

LNR/IDB/005/AS/ASS1
KURSUS MEMANJAT DAN PENGGUNAAN MESIN PENYELENGGARAAN POKOK DI TEMPAT TINGGI
05-08

PNG/IDB/019/AS/ASS1
KURSUS SMART INSANI
06-08

PNG/IDB/023/AS/ASS1
GARIS PANDUAN MENENTANG TIPUAN BIDA DALAM PEROLEHAN AWAM
06-06

KEJ/IDB/025/AS/ASS1
KURSUS SELENGGARA DAN KAWAL SELIA SISTEM LAMPU PENTAS
06-07

UD/IDB/015/AS/ASS1-S2
KURSUS TATACARA SERAHAN NOTIS
06-06

LNR/IDB/002/PT/PTS1
KURSUS TEKNIK PROPAGATION TANAMAN LANDSKAP
06-07

LNR/IDB/006/PT/PTS1
KURSUS PENGURUSAN NURSERI DAN TAPAK SEMAIAN (NURSERY MANAGEMENT)
06-07

TM/IDB/002/PT/PTS1
WORDPRESS FOR WEB DEVELOPER : INTERMEDIATE SKILLS
06-08

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
TM/IDB/037/AS/ASS1-S2
KURSUS LATIHAN PENGGUNA SISTEM APLIKASI MUDAH ALIH PEMANTAUAN TAHAP KESELAMATAN MAKANAN
07-07

08-08

UD/IDB/001/AS/ASS1
KURSUS ASAS PENGUATKUASA
10-09

PNG/IDB/011/AS/ASS1
PENGURUSAN DAN PENULISAN MINIT MESYUARAT
12-13

KES/IDB/010/AS/ASS1-S2
KURSUS PENGENDALIAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA
12-12

13-13

PB/IDB/009/PT/PTS1-S2
PEMANTAPAN PENGURUSAN DATA GEOSPATIAL UNTUK GIS MANAGER DAN DATABASE MANAGER BAGI APLIKASI ARCGIS
12-12

13-13

LNR/IDB/003/PT/PTS1-S3
KURSUS PENYELENGGARAAN LANDSKAP TERBAIK DAN TEKNOLOGI TERKINI
12-12

06-06

09-09

TM/IDB/036/AS/ASS1
BENGKEL PERLUASAN PENGGUNAAN APLIKASI DIGITAL DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM (DDMS) - PENTADBIR SISTEM
12-12

KEW/IDB/053/AS/ASS1
KURSUS PENGAUDITAN KE ATAS PENYATA KEWANGAN DBKL BERASASKAN MPSAS
12-12

PNG/IDB/007/AS/ASS1-S2
TATACARA PENYEDIAAN DAN ANALISA DOKUMEN PEROLEHAN (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN)
21-22

28-29

KEJ/IDB/021/AS/ASS1-S3
KURSUS DAN UJIAN MEMANDU KENDERAAN
03-05

12-14

03-05

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
UD/IDB/014/AS/ASS1-S2
KURSUS PENULISAN NOTIS(KOMPAUN DAN PEMBERITAHUAN KESALAHAN)
17-19

14-16

KES/IDB/003/AS/ASS1-S2
KURSUS PENJAGAAN KESIHATAN WARGA TUA \\\"GERIATRIC CARE\\\"
20-20

23-23

ARB/IDB/029/AS/ASS1-S2
KURSUS PENYEDIAAN LAPORAN PENILAIAN TAWARAN PEROLEHAN KERJA TENDER REKA DAN BINA
20-21

20-21

PNG/IDB/014/AS/ASS1
KURSUS KESELAMATAN PERLINDUNGAN : KURSUS KAWALAN DOKUMEN RAHSIA RASMI
24-25

KEW/IDB/051/AS/ASS1-S2
KURSUS DCS SISTEM IZZIPAY
24-24

25-25

KEJ/IDB/008/PT/PTS1
KURSUS PENGUKURAN PIAWAIAN KERJA KEJURUTERAAN AWAM (MYCESMM)
24-25

KEJ/IDB/016/AS/ASS1
REKABENTUK DAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGAGIHAN AIR DALAM BANGUNAN
24-25

KES/IDB/004/AS/ASS1-S3
KURSUS BANTUAN PERTOLONGAN KECEMASAN
24-25

14-15

16-17

UD/IDB/021/AS/ASS1
KURSUS UNDANG-UNDANG KECIL TAMAN
24-25

ARB/IDB/017/AS/ASS1
KURSUS PROSES PERMOHONAN PERAKUAN BOMBA DAN KEPERLUAN KEBOMBAAN SECARA PASIF DAN AKTIF
24-25

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
KEW/IDB/027/AS/ASS1
KURSUS KUTIPAN HASIL DAN PENGURUSAN KREDIT
25-25

KEW/IDB/018/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN PBT
27-27

ANT/IDB/010/AS/ASS1
PROGRAM WEBINAR KUALA LUMPUR REGIONAL TRAINING CENTRE (KLRTC) 36: NURTURING HUMAN ASSETS FOR URBAN EXCELLENCE
27-27

KEW/IDB/054/PT/PTS1
KURSUS PASUKAN PEMERIKSA PROJEK €LESSON LEARNED€
31-31

KES/IDB/006/AS/ASS1-S2
KURSUS PENGGUNAAN BAHAN-BAHAN BIO-DEGRADASI KE ARAH BANDARAYA MAMPAN DALAM ALAM SEKITAR
01-01

07-07

ARB/IDB/005/AS/ASS1
KURSUS PENILAIAN DAN PERSIJILAN GBI (\'INTERMEDIATE\')
01-03

ARB/IDB/010/AS/ASS1-S2
KURSUS PEMANTAUAN TAPAK BINA DAN SEMAKAN KERJA (INSPECTOR OF WORK [I.O.W.])
01-02

11-12

UD/IDB/007/AS/ASS1-S3
KURSUS PEMANTAPAN KAWALAN KESELAMATAN DI PERMIS MILIK DATUK BANDAR
02-02

ARB/IDB/024/AS/ASS1
KURSUS PENYEDIAAN KERTAS SIASATAN BAGI KES-KES BANGUNAN DAN TAPAK BINA DI KUALA LUMPUR
02-02

ARB/IDB/030/AS/ASS1-S3
KURSUS PENYEDIAAN DOKUMEN PEROLEHAN PERUNDING DAN LAPORAN PENILAIAN PERUNDING
03-03

27-27

07-07

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
PB/IDB/004/AS/ASS1-S3
PEMAHAMAN MENGENAI PELAN PEMBANGUNAN KUALA LUMPUR KUALA LUMPUR DAN KEPENTINGANNYA
08-09

28-29

03-04

KEW/IDB/055/PT/PTS1
MIA INTERNATIONAL ACCOUNTANTS CONFERENCE 2021(WEBINAR)
08-10

TM/IDB/008/AS/ASS1
COMPTIA A+ CERTIFICATION TRAINING
09-10

PB/IDB/005/PT/PTS1-S2
KAWALAN PEMBANGUNAN DI KAWASAN SENSITIF, BERISIKO DAN KESELAMATAN
14-15

16-17

ARB/IDB/002/PT/PTS1-S3
KURSUS LATIHAN ASAS PERISIAN SKETCH-UP (BASIC)
14-15

01-02

29-30

UD/IDB/005/AS/ASS1
KURSUS PENTAULIAHAN ROPE AND RESCUE LEVEL 1 AND 2
14-16

ARB/IDB/028/AS/ASS1-S2
KURSUS PENYEDIAAN LAPORAN PENILAIAN TAWARAN PEROLEHAN KERJA TENDER KONVENSIONAL (TERMASUK PENYEDIAAN CUT-OFF)
14-15

23-24

PNG/IDB/002/PT/PTS1
KLUSTER KEPIMPINAN II : HIGH IMPACT LEADERSHIP
15-17

PNG/IDB/018/AS/ASS1-S2
KURSUS PENGURUSAN INTEGRITI DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM
15-15

13-13

ANT/IDB/012/AS/ASS1
UNITED NATION DEVELOPMENT PROGRAMME MALAYSIA, SINGAPORE AND BRUNEI DARUSSALAM (UNDP) AND KUALA LUMPUR CITY HALL ONLINE MEETING
15-15

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
KEW/IDB/006/AS/ASS1
KURSUS PEMAHAMAN KONSEP PENJUALAN €EN-BLOC€ KE ATAS PEMAJUAN STRATA VS NON STRATA
16-18

KEW/IDB/031/AS/ASS1
LATIHAN PENGGUNAAN PERISIAN AUDIT COMMAND LANGUAGE (ACL)
16-18

TM/IDB/023/AS/ASS1-S2
KURSUS ASAS PENYELENGGARAAN KOMPUTER
16-17

10-11

ANT/IDB/013/AS/ASS1
PROGRAM WEBINAR CITYET DENGAN KERJASAMA MUMBAI FIRST : POST-PANDEMIC URBAN RECOVERY-SMART HEALTH SOLUTION-ASIAN PERSPECTIVE
16-16

ARB/IDB/009/AS/ASS1-S3
KURSUS PENGURUSAN KONTRAK 203A DAN 203 BAGI REKA DAN BINA (DESIGN & BUILD)
17-18

09-10

11-12

ANT/IDB/011/AS/ASS1
PROGRAM PELANCARAN PENERBITAN CULTURE POLICIES AND ACTIONS OF LOCAL GOVERMENT IN RESPONSE TO COVID-19; AN ASIA-PACIFIC PERSPECTIVE
17-17

KEJ/IDB/006/PT/PTS1
REKABENTUK ASAS (FOUNDATION) CETEK DAN DALAM
22-23

ARB/IDB/003/LJ/LJS1
KURSUS LATIHAN LANJUTAN PERISIAN SKETCH-UP (RENDERING)
22-23

UD/IDB/003/AS/ASS1
KURSUS LATIHAN SCUBA DIVING (OPEN WATER)
22-24

PNG/IDB/015/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN KESELAMATAN PERLINDUNGAN
23-24

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
KEJ/IDB/017/AS/ASS1
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA KENDERAAN
23-24

ARB/IDB/032/AS/ASS1-S3
KURSUS PENGGUNAAN PERISIAN \"BUILD SPACE\"
24-24

22-22

23-23

TM/IDB/026/AS/ASS1-S2
COMPUTER USER SECURITY AWARENESS
24-24

08-08

PNG/IDB/003/AS/ASS1
KLUSTER KEPIMPINAN III : SUPERVISORY MANAGEMENT SKILLS
28-30

KEJ/IDB/012/AS/ASS1
KURSUS REKABENTUK CERUN YANG SELAMAT
29-30

ARB/IDB/018/AS/ASS1
KURSUS ASAS PEMAHAMAN KEPADA GARIS PANDUAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (KKP) DI INDUSTRI PEMBINAAN 2017
29-30

KEW/IDB/012/AS/ASS1
KURSUS PEMANTAPAN DAN PELAKSANAAN EJEN PENGURUSAN KE ATAS PEMAJUAN BERSTRATA MILIK DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR YANG TELAH DIJUAL (PA/PPR) € COST BENEFIT ANALYSIS
30-02

KEW/IDB/028/AS/ASS1
KURSUS PROSEDUR TUNTUTAN GANTIRUGI
01-01

ARB/IDB/006/AS/ASS1-S3
KURSUS INDUKSI KESELAMATAN DAN KESIHATAN, PERSEDIAAN UNTUK PENDAFTARAN KAD PERSONAL BINAAN - KAD HIJAU CIDB ( GREEN CARD )
05-05

09-09

20-20

ARB/IDB/013/AS/ASS1-S2
\\\'KURSUS \\\'EXCELLENT LEADERSHIP IN PROJECT MANAGEMENT\\\'
05-07

13-15

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
ARB/IDB/016/AS/ASS1
KURSUS PENGENALAN KEPADA TINDAKAN PENGUATKUASAAN TERHADAP BANGUNAN USANG SERTA KAEDAH BAIKPULIH DAN MEMELIHARA BANGUNAN USANG
05-06

PB/IDB/006/PT/PTS1
PEMAHAMAN MENGENAI LEMBAGA RAYUAN PERANCANGAN DAN PEMANTAPAN PERSEDIAAN SEBAGAI SAKSI DI MAHKAMAH
05-06

TM/IDB/004/AS/ASS1
KURSUS CLOUD COMPUTING
05-07

KEJ/IDB/020/AS/ASS1
TATACARA PENGURUSAN BENGKEL PENYELENGGARAAN KENDERAAN KERAJAAN
06-07

ARB/IDB/011/AS/ASS1-S2
KURSUS PENYEDIAAN LAPORAN KAJIAN KEBOLEHLAKSANAAN PROJEK
06-07

21-22

ARB/IDB/033/AS/ASS1-S2
BENGKEL PENYEDIAAN \'FEASIBILITY STUDY\' ON INITIAL COSTINGS\' - KAJIAN AWALAN ANGGARAN KOS BAGI KEBOLEHLAKSANAAN PROJEK
06-07

13-14

LNR/IDB/008/PT/PTS1-S4
KURSUS ASAS PERTOLONGAN CEMAS DAN KESELAMATAN PEKERJA DI LAPANGAN (KECEDERAAN DAN KERACUNAN SEMASA BERTUGAS ATAU BEKERJA)
06-06

07-07

13-13

14-14

ARB/IDB/012/AS/ASS1-S3
KURSUS PENYEDIAAN DOKUMENTASI PROJEK SERTA PEMBAYARAN UNTUK KONTRAKTOR BERPENGGAL DAN KERJA UNDI
08-09

12-13

26-27

TM/IDB/032/AS/ASS1-S3
KURSUS PENGEMASKINIAN PORTAL RASMI DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR
12-12

14-14

13-13

KEW/IDB/035/AS/ASS1
KURSUS PENGAUDITAN PROJEK PEMBINAAN BANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR BAGI PASUKAN PEMERIKSA DBKL
13-15

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
ARB/IDB/019/AS/ASS1
KURSUS PEMAHAMAN KEPERLUAN SIJIL PKSTUP, PENYEDIAAN JADUAL PETAK DAN SIFUS
14-14

ARB/IDB/031/AS/ASS1-S2
BENGKEL PENYEDIAAN TUNTUTAN LOSS AND EXPENCES DAN PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN VO & EOT
14-15

18-19

PB/IDB/007/PT/PTS2-S2
TRANSFORMASI KUALA LUMPUR KEARAH BANDAR BERDAYA TAHAN DAN PINTAR (RESILIENT & SMART CITY)
14-16

PNG/IDB/004/AS/ASS1-S3
PENGUKUHAN POTENSI DIRI
27-29

03-04

08-09

KEJ/IDB/007/AS/ASS1
KURSUS PENGENALAN KEJURUTERAAN FORENSIK
27-28

KEJ/IDB/026/AS/ASS1
KURSUS TRAK ANGSUN (FORKLIFT)
27-28

TM/IDB/019/AS/ASS1-S3
KURSUS MICROSOFT POWERPOINT
21-23

27-29

KEW/IDB/007/LJ/LJS1
KURSUS PENYEDIAAN PELAKSANAAN PENGURUSAN BANGUNAN BERKONSEPKAN INTEGRATED PROPERTY FACILITIES MANAGEMENT (IPFM) BAGI SEMUA ASET TAK ALIH MILIK DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR
29-29

KES/IDB/005/AS/ASS1-S2
KURSUS SELAMATKAN BUAH PINGGANG SAYA
02-02

TM/IDB/025/AS/ASS1
KURSUS KAWALAN CHANGE REQUEST DALAM PELAKSANAAN PROJEK ICT
02-04

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
PNG/IDB/010/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN ADUAN AWAM
03-04

UD/IDB/008/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN RISIKAN DAN PENGELEDAHAN DALAM TINDAKAN PENGUATKUASAAN
03-04

LNR/IDB/009/PT/PTS1
KURSUS PENGENDALIAN LAMAN SESAWANG TAMAN-TAMAN AWAM DAN APLIKASI KOMPUTER / ADVANCE AUTOCAD
03-06

KEJ/IDB/027/AS/ASS1-S2
KURSUS ASAS KECEMERLANGAN PEGAWAI GRED 41
04-15

05-16

ARB/IDB/004/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN PEMANTAUAN KERJA DI TAPAK MENGGUNAKAN PERISIAN MICROSOFT PROJECT
04-06

ARB/IDB/020/AS/ASS1
KURSUS ASAS PEMAHAMAN BANGUNAN TEKNOLOGI HIJAU
04-04

UD/IDB/010/AS/ASS1
KURSUS FOTOGRAFI FORENSIK UNTUK PENGUATKUASAAN / SIASATAN
05-05

TM/IDB/027/AS/ASS1
KURSUS VIDEO CONTENT MENGGUNAKAN SMARTPHONE - PHOTOGRAPHY & VIDEOGRAPHY (KURSUS ONLINE)
05-06

KEW/IDB/036/AS/ASS1
KURSUS PENGAUDITAN KUALITI DALAM KERJA PENURAPAN JALAN BAGI PASUKAN PEMERIKSA DBKL
10-12

KEJ/IDB/009/PT/PTS1
PENYELENGGARAAN BRIDGE EXPANSION JOINT & BEARING PAD
10-11

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
UD/IDB/017/LJ/LJS1
KURSUS PENYEDIAAN KERTAS PERTUDUHAN DAN SAMAN
11-12

TM/IDB/009/AS/ASS1
COMPTIA NETWORK+ CERTIFICATION TRAINING
11-12

UD/IDB/009/AS/ASS1
KURSUS LANJUTAN MUZIK PANCARAGAM
15-19

ARB/IDB/014/AS/ASS1-S2
KURSUS \\\'HIGH IMPACT PROJECT MANAGEMENT\\\'
16-18

06-08

TM/IDB/028/AS/ASS1
KURSUS EFFECTIVE REPORTING AND CREATING INTERACTIVE EXCEL DASHBOARD (KURSUS ONLINE)
16-17

KEW/IDB/037/AS/ASS1
KURSUS AUDIT PEMBINAAN BANGUNAN BAGI PASUKAN PEMERIKSA DBKL
17-19

KEJ/IDB/019/AS/ASS1
TATACARA PENGURUSAN STOR KERAJAAN
17-18

LNR/IDB/010/PT/PTS1-S2
KURSUS PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN PERMAINAN KANAK-KANAK (TPKK)
17-18

24-25

ARB/IDB/027/AS/ASS1
KURSUS PEMERIKSAAN KEADAAN DAN PENILAIAN BANGUNAN SEDIAADA DAN KAEDAH PENYEDIAAN LAPORAN PEMERIKSAAN BANGUNAN (FORENSIK BANGUNAN)
18-18

TM/IDB/031/AS/ASS1
KURSUS WRITING CREATIVE COPYWRITING BAGI LAMAN WEB DAN MEDIA SOSIAL (KURSUS ONLINE)
18-19

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
ARB/IDB/008/AS/ASS1-S2
KURSUS \'VALUE MANAGEMENT AND VALUE ENGINEERING\' DALAM PENGURUSAN PROJEK
23-24

04-05

TM/IDB/005/LJ/LJS1
KURSUS LANJUTAN ADOBE PHOTOSHOP & ADOBE ILLUSTRATOR (ADVANCED TECHNIQUE OF MANIPULATION & PROFESSIONAL INFOGRAPHIC FOR DESIGNER)
23-26

PNG/IDB/012/LJ/LJS1-S2
KURSUS PRA PERSARAAN
24-26

28-30

UD/IDB/012/AS/ASS1-S2
KURSUS HAK MEMPERTAHANKAN DIRI(BATON, GARI & PEMEDIH MATA)
24-24

25-25

ARB/IDB/022/AS/ASS1
KURSUS PEMAHAMAN SYARAT- SYARAT PEMILIKAN KOSONG
25-25

PNG/IDB/009/AS/ASS1
KURSUS KEMAHIRAN PERUNDINGAN
01-02

ARB/IDB/007/AS/ASS1
KURSUS PENILAIAN DAN PERSIJILAN `Q LASSIC\'
01-03

ARB/IDB/023/AS/ASS1
KURSUS ASAS KAEDAH MERUNTUH/ PEROBOHAN BANGUNAN
01-02

LNR/IDB/011/PT/PTS1-S2
KURSUS PENGURUSAN SUMBER LANDSKAP
01-02

08-09

TM/IDB/010/AS/ASS1
RASZA 200 - RUCKUS ASSOCIATE SMARTZONE ADMINISTRATOR
01-02

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
UD/IDB/020/LJ/LJS1
KURSUS LANJUTAN TINDAKAN PENGUATKUASAAN (PELAKSANAAN & TUNTUTAN)
06-08

PB/IDB/008/PT/PTS1-S2
PENGGUNAAN DAN PEMAKAIAN SISTEM KLIS BAGI PERMOHONAN BERSKALA KECIL KEDIAMAN
06-07

11-12

TM/IDB/006/LJ/LJS1
KURSUS LANJUTAN ADOBE AFTER EFFECTS DAN ADOBE PREMIERE PRO
06-09

KEJ/IDB/011/AS/ASS1
SKETCH UP FOR CIVIL ENGINEERING
07-08

KEJ/IDB/018/AS/ASS1
PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRIK KENDERAAN
07-08

ARB/IDB/021/AS/ASS1
KURSUS AUDIT AKSES UNTUK ORANG KELAINAN UPAYA (OKU)
08-08

UD/IDB/011/AS/ASS1
KURSUS LANJUTAN \\\"HORSE RIDING\\\"
20-19

TM/IDB/013/AS/ASS1
DEVELOPING API USING LARAVEL (RESTFUL API) (SET,PUT,GET)
20-22

UD/IDB/019/AS/ASS1
KURSUS TUNTUTAN GANTIRUGI DAN TUNTUTAN INSURANS
21-23

KEJ/IDB/023/AS/ASS1
PENJAGAAN ALAM SEKITAR DALAM KONTEKS KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL
22-23

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
TM/IDB/021/AS/ASS1-S2
KURSUS ADOBE PHOTOSHOP
27-29

20-22

UD/IDB/023/LJ/LJS1
KURSUS PENGENDALIAN KES YANG DIDAFTARKAN MELALUI SISTEM E-KEHAKIMAN
04-05

TM/IDB/016/AS/ASS1
KURSUS ESRI ARCGIS DESKTOP - ESSENTIAL WORKFLOW
04-06

PNG/IDB/020/AS/ASS1
PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI
05-05

KEJ/IDB/010/AS/ASS1
PENINGKATAN KEMAHIRAN TUKANG BATU DAN CAT
05-06

ARB/IDB/026/AS/ASS1
KURSUS PEMAHAMAN PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN BERDASARKAN KEPERLUAN AKTA DAN GARISPANDUAN PEMERIKSAAN BANGUNAN SECARA BERKALA DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
05-06

TM/IDB/014/LJ/LJS1
KURSUS LANJUTAN PEMBANGUNAN APLIKASI MUDAH MENGGUNAKAN FLUTTER FRAMEWORK
11-13

KEJ/IDB/024/AS/ASS1
REKABENTUK PERPASANGAN SISTEM MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL
12-13

UD/IDB/024/AS/ASS1
KURSUS TATACARA TUNTUTAN SIVIL DI MAHKAMAH
12-13

KEW/IDB/010/LJ/LJS1
KURSUS LANJUTAN KONSEP PELABURAN HARTANAH & PENJANAAN HASIL BUKAN CUKAI : REAL ESTATE INVESMENT TRUST (REIT), WAKAF & ENDOWMENT
13-15

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
ARB/IDB/025/AS/ASS1
KURSUS ASAS KESELAMATAN URBAN TASK FORCE PEMBERSIHAN TUMBUHAN LIAR PADA FASAD BANGUNAN
13-13

LNR/IDB/012/LJ/LJS1
KURSUS PENGELUARAN NOTIS BERDASARKAN AKTA KERAJAAN TEMPATAN 101 (CC) - POKOK MERBAHAYA DALAM KAWASAN PERSENDIRIAN
20-22

TM/IDB/011/AS/ASS1
INTRODUCTION TO THE JUNOS OPERATING SYSTEM (IJOS)
25-27