Nama Program
Nama Program PENGURUSAN
 
Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
PNG/IDB/024/AS/ASS1-S2
KURSUS ASAS PENGURUSAN TATATERTIB
10-11

08-09

PNG/IDB/005/PT/PTS1
TRAINERS TOOL TRAINING
16-18

PNG/IDB/025/PT/PTS1
PROGRAM MASTERCLASS DALE CARNEGIE IMMERSION FOR FUTURE LEADER
22-24

PNG/IDB/001/LJ/LJS1
KLUSTER KEPIMPINAN I: EXCELLENCE LEADERSHIP
23-25

PNG/IDB/008/AS/ASS1-S3
EXCELLENT CUSTOMER SERVICE
24-25

06-07

20-21

PNG/IDB/013/AS/ASS1-S4
KURSUS PENGURUSAN SISTEM E-ASET
26-26

29-29

30-30

31-31

PNG/IDB/017/AS/ASS1-S3
KURSUS PENGUKUHAN INTEGRITI
29-29

30-30

31-31

PNG/IDB/019/AS/ASS1
KURSUS SMART INSANI
06-08

PNG/IDB/011/AS/ASS1
PENGURUSAN DAN PENULISAN MINIT MESYUARAT
12-13

PNG/IDB/007/AS/ASS1-S2
TATACARA PENYEDIAAN DAN ANALISA DOKUMEN PEROLEHAN (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN)
21-22

28-29

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
PNG/IDB/014/AS/ASS1
KURSUS KESELAMATAN PERLINDUNGAN : KURSUS KAWALAN DOKUMEN RAHSIA RASMI
24-25

PNG/IDB/002/PT/PTS1
KLUSTER KEPIMPINAN II : HIGH IMPACT LEADERSHIP
15-17

PNG/IDB/018/AS/ASS1-S2
KURSUS PENGURUSAN INTEGRITI DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM : TUMBUK RUSUK KLUSTER ORGANISASI
07-07

07-07

PNG/IDB/020/AS/ASS1
PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI
15-15

PNG/IDB/006/PT/PTS1-S2
PENINGKATAN PRODUKTIVITI SUMBER MANUSIA
22-23

23-24

PNG/IDB/024/LJ/LJS1-S2
KURSUS LANJUTAN PENGURUSAN TATATERTIB
27-28

17-18

PNG/IDB/022/AS/ASS1
MOTIVASI : DISEBALIK TIRAI BESI
29-29

PNG/IDB/023/AS/ASS1
GARIS PANDUAN MENENTANG TIPUAN BIDA DALAM PEROLEHAN AWAM
03-03

PNG/IDB/015/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN KESELAMATAN PERLINDUNGAN (PEGAWAI)
04-05

PNG/IDB/012/LJ/LJS1-S2
KURSUS PRA PERSARAAN
12-12

28-30

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
PNG/IDB/004/AS/ASS1-S3
PENGUKUHAN POTENSI DIRI
16-17

23-24

01-02

PNG/IDB/010/AS/ASS1-S2
KURSUS PENGURUSAN ADUAN AWAM
18-18

19-19

PNG/IDB/026/PT/PTS1
COMMUNICATION SKILLS FOR MANAGERS
25-26

PNG/IDB/016/AS/ASS1
KECEMERLANGAN INTEGRITI : KURSUS PEMBANGUNAN KAREKTOR BERINTEGRITI
06-06

PNG/IDB/009/AS/ASS1
KURSUS KEMAHIRAN PERUNDINGAN
08-09

PNG/IDB/003/AS/ASS1
KLUSTER KEPIMPINAN III : SUPERVISORY MANAGEMENT SKILLS
14-15

PNG/IDB/027/AS/ASS1
KURSUS LESTARI INTEGRITI: KENALI DIRI PENJAWAT AWAM: ISU, CABARAN DAN PENYELESAIAN
23-23