Nama Program
Nama Program ARKITEK, BANGUNAN DAN UKUR BAHAN
 
Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
ARB/IDB/015/AS/ASS1
KURSUS ASAS PEMAHAMAN SYARAT LAPORAN DILAPIDASI BAGI PEMBANGUNAN YANG BERHAMPIRAN BANGUNAN SEDIADA DI KUALA LUMPUR
30-16

ARB/IDB/001/AS/ASS1-S3
KURSUS LATIHAN AUTOCAD
05-06

26-27

22-23

ARB/IDB/029/AS/ASS1-S2
KURSUS PENYEDIAAN LAPORAN PENILAIAN TAWARAN PEROLEHAN KERJA TENDER REKA DAN BINA
20-21

20-21

ARB/IDB/010/AS/ASS1-S2
KURSUS PEMANTAUAN TAPAK BINA DAN SEMAKAN KERJA (INSPECTOR OF WORK [I.O.W.])
01-02

11-12

ARB/IDB/005/AS/ASS1
KURSUS PENILAIAN DAN PERSIJILAN GBI (\'INTERMEDIATE\')
01-03

ARB/IDB/030/AS/ASS1-S3
KURSUS PENYEDIAAN DOKUMEN PEROLEHAN PERUNDING DAN LAPORAN PENILAIAN PERUNDING
03-03

27-27

07-07

ARB/IDB/002/PT/PTS1-S3
KURSUS LATIHAN ASAS PERISIAN SKETCH-UP (BASIC)
14-15

01-02

29-30

ARB/IDB/028/AS/ASS1-S2
KURSUS PENYEDIAAN LAPORAN PENILAIAN TAWARAN PEROLEHAN KERJA TENDER KONVENSIONAL (TERMASUK PENYEDIAAN CUT-OFF)
14-15

23-24

ARB/IDB/009/AS/ASS1-S3
KURSUS PENGURUSAN KONTRAK 203A DAN 203 BAGI REKA DAN BINA (DESIGN & BUILD)
17-18

09-10

11-12

ARB/IDB/003/LJ/LJS1
KURSUS LATIHAN LANJUTAN PERISIAN SKETCH-UP (RENDERING)
22-23

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
ARB/IDB/032/AS/ASS1-S3
KURSUS PENGGUNAAN PERISIAN \"BUILD SPACE\"
24-24

22-22

23-23

ARB/IDB/018/AS/ASS1
KURSUS ASAS PEMAHAMAN KEPADA GARIS PANDUAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (KKP) DI INDUSTRI PEMBINAAN 2017
29-30

ARB/IDB/016/AS/ASS1
KURSUS PENGENALAN KEPADA TINDAKAN PENGUATKUASAAN TERHADAP BANGUNAN USANG SERTA KAEDAH BAIKPULIH DAN MEMELIHARA BANGUNAN USANG
05-06

ARB/IDB/013/AS/ASS1-S2
\\\'KURSUS \\\'EXCELLENT LEADERSHIP IN PROJECT MANAGEMENT\\\'
05-07

13-15

ARB/IDB/033/AS/ASS1-S2
BENGKEL PENYEDIAAN \'FEASIBILITY STUDY\' ON INITIAL COSTINGS\' - KAJIAN AWALAN ANGGARAN KOS BAGI KEBOLEHLAKSANAAN PROJEK
06-07

13-14

ARB/IDB/012/AS/ASS1-S3
KURSUS PENYEDIAAN DOKUMENTASI PROJEK SERTA PEMBAYARAN UNTUK KONTRAKTOR BERPENGGAL DAN KERJA UNDI
08-09

12-13

26-27

ARB/IDB/031/AS/ASS1-S2
BENGKEL PENYEDIAAN TUNTUTAN LOSS AND EXPENCES DAN PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN VO & EOT
14-15

18-19

ARB/IDB/019/AS/ASS1
KURSUS PEMAHAMAN KEPERLUAN SIJIL PKSTUP, PENYEDIAAN JADUAL PETAK DAN SIFUS
14-14

ARB/IDB/004/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN PEMANTAUAN KERJA DI TAPAK MENGGUNAKAN PERISIAN MICROSOFT PROJECT
04-06

ARB/IDB/020/AS/ASS1
KURSUS ASAS PEMAHAMAN BANGUNAN TEKNOLOGI HIJAU
04-04

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
ARB/IDB/014/AS/ASS1-S2
KURSUS \\\'HIGH IMPACT PROJECT MANAGEMENT\\\'
16-18

06-08

ARB/IDB/027/AS/ASS1
KURSUS PEMERIKSAAN KEADAAN DAN PENILAIAN BANGUNAN SEDIAADA DAN KAEDAH PENYEDIAAN LAPORAN PEMERIKSAAN BANGUNAN (FORENSIK BANGUNAN)
18-18

ARB/IDB/008/AS/ASS1-S2
KURSUS \'VALUE MANAGEMENT AND VALUE ENGINEERING\' DALAM PENGURUSAN PROJEK
23-24

04-05

ARB/IDB/022/AS/ASS1
KURSUS PEMAHAMAN SYARAT- SYARAT PEMILIKAN KOSONG
25-25

ARB/IDB/017/AS/ASS1
KURSUS PROSES PERMOHONAN PERAKUAN BOMBA DAN KEPERLUAN KEBOMBAAN SECARA PASIF DAN AKTIF
26-27

ARB/IDB/024/AS/ASS1
KURSUS PENYEDIAAN KERTAS SIASATAN BAGI KES-KES BANGUNAN DAN TAPAK BINA DI KUALA LUMPUR
30-30

ARB/IDB/007/AS/ASS1
KURSUS PENILAIAN DAN PERSIJILAN `Q LASSIC\'
01-03

ARB/IDB/023/AS/ASS1
KURSUS ASAS KAEDAH MERUNTUH/ PEROBOHAN BANGUNAN
01-02

ARB/IDB/006/AS/ASS1-S6
KURSUS INDUKSI KESELAMATAN DAN KESIHATAN, PERSEDIAAN UNTUK PENDAFTARAN KAD PERSONAL BINAAN - KAD HIJAU CIDB ( GREEN CARD )
01-01

02-02

03-03

10-10

13-13

15-15

ARB/IDB/011/AS/ASS1-S2
KURSUS PENYEDIAAN LAPORAN KAJIAN KEBOLEHLAKSANAAN PROJEK
21-22

28-29

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
ARB/IDB/021/AS/ASS1
KURSUS AUDIT AKSES UNTUK ORANG KELAINAN UPAYA (OKU)
22-22

ARB/IDB/026/AS/ASS1
KURSUS PEMAHAMAN PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN BERDASARKAN KEPERLUAN AKTA DAN GARISPANDUAN PEMERIKSAAN BANGUNAN SECARA BERKALA DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
05-06

ARB/IDB/025/AS/ASS1
KURSUS ASAS KESELAMATAN URBAN TASK FORCE PEMBERSIHAN TUMBUHAN LIAR PADA FASAD BANGUNAN
13-13