Nama Program
Nama Program PERANCANGAN BANDAR
 
Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
PB/IDB/010/PT/PTS1-S2
KURSUS PROFESIONAL LEMBAGA PERANCANG BANDAR MALAYSIA
06-07

02-03

PB/IDB/011/PT/PTS1
KURSUS PENGENDALIAN DRONE (DRONE PILOTING CERTIFICATION COURSE)
16-18

PB/IDB/002/PT/PTS1
PROSES DAN PROSEDUR PUSAT SETEMPAT (OSC) 3 PLUS DALAM MENGURUSKAN PERMOHONAN CADANGAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
24-25

PB/IDB/001/PT/PTS1
PENGGUNAAN DAN PENGENAAN ALAT PENILAIAN PERANCANGAN DALAM PENYEDIAAN LAPORAN PENILAIAN PERANCANGAN (LPP)
29-30

PB/IDB/003/PT/PTS1-S2
PEMAHAMAN BERKAITAN DENGAN PERIHAL PERANCANGAN, PEMBANGUNAN DAN KAWALAN TANAH
05-06

24-25

PB/IDB/009/PT/PTS1-S2
PEMANTAPAN PENGURUSAN DATA GEOSPATIAL UNTUK GIS MANAGER DAN DATABASE MANAGER BAGI APLIKASI ARCGIS
12-12

13-13

PB/IDB/004/AS/ASS1-S3
PEMAHAMAN MENGENAI PELAN PEMBANGUNAN KUALA LUMPUR KUALA LUMPUR DAN KEPENTINGANNYA
08-09

28-29

03-04

PB/IDB/005/PT/PTS1-S2
KAWALAN PEMBANGUNAN DI KAWASAN SENSITIF, BERISIKO DAN KESELAMATAN
14-15

16-17

PB/IDB/006/PT/PTS1
PEMAHAMAN MENGENAI LEMBAGA RAYUAN PERANCANGAN DAN PEMANTAPAN PERSEDIAAN SEBAGAI SAKSI DI MAHKAMAH
05-06

PB/IDB/007/PT/PTS2-S2
TRANSFORMASI KUALA LUMPUR KEARAH BANDAR BERDAYA TAHAN DAN PINTAR (RESILIENT & SMART CITY)
14-16

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
PB/IDB/008/PT/PTS1-S2
PENGGUNAAN DAN PEMAKAIAN SISTEM KLIS BAGI PERMOHONAN BERSKALA KECIL KEDIAMAN
06-07

11-12