Nama Program
Nama Program PERANCANGAN BANDAR
 
Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
PB/IDB/011/PT/PTS1
KURSUS PENGENDALIAN DRONE (DRONE PILOTING CERTIFICATION COURSE)
16-18

PB/IDB/002/PT/PTS1
PROSES DAN PROSEDUR PUSAT SETEMPAT (OSC) 3 PLUS DALAM MENGURUSKAN PERMOHONAN CADANGAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
24-25

PB/IDB/001/PT/PTS1
PENGGUNAAN DAN PENGENAAN ALAT PENILAIAN PERANCANGAN DALAM PENYEDIAAN LAPORAN PENILAIAN PERANCANGAN (LPP)
29-30

PB/IDB/003/PT/PTS1-S2
PEMAHAMAN BERKAITAN DENGAN PERIHAL PERANCANGAN, PEMBANGUNAN DAN KAWALAN TANAH
05-06

11-11

PB/IDB/009/PT/PTS1-S2
PEMANTAPAN PENGURUSAN DATA GEOSPATIAL UNTUK GIS MANAGER DAN DATABASE MANAGER BAGI APLIKASI ARCGIS
12-12

13-13

PB/IDB/007/PT/PTS2-S2
TRANSFORMASI KUALA LUMPUR KEARAH BANDAR BERDAYA TAHAN DAN PINTAR (RESILIENT & SMART CITY)
14-16

PB/IDB/006/PT/PTS1
KURSUS PROSEDUR LEMBAGA RAYUAN (PERANCANGAN) WILAYAH PERSEKUTUAN
28-28

PB/IDB/010/PT/PTS1
KURSUS PROFESIONAL LEMBAGA PERANCANG BANDAR MALAYSIA (LPBM)
31-01

PB/IDB/004/AS/ASS1-S6
PEMAHAMAN MENGENAI PELAN PEMBANGUNAN KUALA LUMPUR KUALA LUMPUR DAN KEPENTINGANNYA
03-03

04-04

21-21

22-22

05-05

06-06

PB/IDB/008/PT/PTS1-S2
PENGGUNAAN DAN PEMAKAIAN SISTEM KLIS BAGI PERMOHONAN BERSKALA KECIL KEDIAMAN
06-07

11-12

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
PB/IDB/005/PT/PTS1-S2
KAWALAN PEMBANGUNAN DI KAWASAN SENSITIF, BERISIKO DAN KESELAMATAN
29-29

30-30