Terma dan Syarat

research

Rujuk JPP

Pastikan anda merujuk Jadual Peperiksaan Perkhidmatan atau Peperiksaan Khas yang dikeluarkan oleh Institut Latihan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (IDB) melalui laman web IDB untuk mengetahui butir-butir peperiksaan sebelum mengisi borang secara online.

file

Kepentingan

Pemohon yang mengisi borang secara online hanyalah mereka yang benar-benar ingin menduduki peperiksaan.

website

Maklumat yang tepat

Pastikan maklumat yang benar sahaja diisi dalam borang secara online.

clock

Masa yang ditetapkan

Sila ambil perhatian bahawa permohonan baru yang dihantar sebelum tarikh tutup peperiksaan akan membatalkan permohonan tuan/puan yang terdahulu.