TUJUAN PENUBUHAN SAHABAT IDB

Sahabat IDB adalah merupakan salah satu inovasi dari pihak IDB di mana tujuan penubuhannya adalah bermula dari kesedaran tentang kepentingan pelaksanaan kursus dan pemantauan secara lebih sistematik bagi kehadiran peserta. Penubuhan Sahabat IDB adalah melibatkan beberapa kakitangan dari semua jabatan DBKL. Kerjasama, koleberasi strategik dan komitmen dari semua pegawai dan kakitangan yang terlibat adalah amat penting bagi merelisasikan matlamat pencapaian tujuh (7) hari berkursus setahun bagi setiap pegawai dan kakitangan.