Menyediakan prospektus latihan DBKL yang lengkap sebelum 15 Januari setiap tahun.

Melaksanakan latihan sebanyak 200 siri kursus dalam setahun kepada pegawai dan kakitangan DBKL.

Mengadakan perkongsian ilmu sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

Memberi maklumbalas tawaran kepada pelajar latihan industri yang berjaya dalam tempoh 14 hari bekerja.

Memastikan fasiliti, makanan dan minuman peserta kursus mendapat skor purata tidak kurang daripada skala 4.0 berdasarkan borang penilaian kursus.