Memastikan Surat Pengesahan Perkhidmatan dalam jawatan dikeluarkan kepada kakitangan yang telah mematuhi syarat dalam skim perkhidmatan  dalam 14 hari  bekerja.

Menjalankan audit keperluan guna tenaga manusia dan memaklumkan hasil pengauditan kepada Jabatan dalam tempoh 2 bulan selepas tarikh pengauditan.

Mengisi  kekosongan  jawatan seperti berikut:
– Jawatan secara lantikan: 2 bulan selepas temuduga
– Jawatan kenaikann pangkat: 2 bulan dari tarikh kekosongan jawatan

Memastikan kakitangan yang dilantik tetap dipanggil menghadiri kursus induksi dalam tahun pertama mereka dilantik.

Mengadakan prosiding Lembaga Tatatertib Bebas sekurang-kurangnya sebulan sekali atau berdasarkan kes.

Memastikan tuntutan bantuan kebajikan yang lengkap selesai dalam tempoh 14 hari bekerja.

Keputusan Mesyuarat Majlis bersama Jabatan diselaraskan supaya tindakan diambil dalam 3 bulan dari tarikh mesyuarat.

Info persaraan dihantar ke JPA:
– Persaraan Wajib/Pilihan (3 bulan sebelum)
– Pencen Terbitan (Serta merta)

Segala prospektus latihan diedarkan kepada Jabatan selepas  14 hari dari tarik yang dipilih.