Latihan

Melatih dan memperlengkapkan warga kerja DBKL sebagai contoh terbaik

Perkhidmatan

Memberi perkhidmatan latihan yang berkualiti, responsif dan menepati keperluan fungsi DBKL selari dengan dasar / polisi semasa kerajaan dengan memberi penekanan kepada realiti sebenar isu perbandaran

Pendedahan

Memberi pendedahan antarabangsa bagi membuka peluang warga kerja DBKL membina jaringan perhubungan profesional yang lebih luas

Matlamat

Menjadi pusat rujukan, pusat perkongsian ilmu pengetahuan, forum pertukaran maklumat dan amalan kerja terbaik untuk Pihak Berkuasa Tempatan