Fungsi-Fungsi Jabatan Secara Keseluruhan adalah seperti berikut:

Perkhidmatan latihan kepada warga kerja DBKL.

Perkhidmatan sewaan fasiliti.

Latihan Industri/ Praktikal kepada pelajar IPT