MENYEDIAKAN PERANCANGAN PROGRAM KURSUS TAHUNAN

MENGUMPUL DAN MENYEDIAKAN DATA PENCERAMAH (DALAMAN & LUARAN) SERTA MENGURUSKAN PENILAIAN PENCERAMAH

MERANCANG DAN MENYEDIAKAN TAKWIM PEPERIKSAAN / PENILAIAN

MELAKSANAKAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN

MENJALANKAN PROGRAM TRANSFORMASI MINDA

BERTINDAK SEBAGAI PENGURUS ACARA

MERANCANG DAN MELAKSANA PROMOSI DAN PUBLISITI PROGRAM-PROGRAM IDB KEPADA AGENSI LUAR

PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM WEB, SISTEM ONLINE DAN RANGKAIAN

MENYELENGGARA PERISIAN DAN PERKAKASAN KOMPUTER DAN SERVER

PENYELENGGARAAN BANGUNAN, MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL

MENGURUSKAN PERSIAPAN PERALATAN BILIK LATIHAN / DEWAN