SUKATAN PEPERIKSAAN Perkhidmatan BAGI PENOLONG JURUTERA MEKANIKAL J29/JA29
DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR (KOD SKIM : B2221)
 
SUKATAN PEPERIKSAAN Perkhidmatan BAGI PENOLONG JURUTERA MEKANIKAL J29/JA29
DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR
(KOD SKIM : B2221)
1. TARIKH SUKATAN PEPERIKSAAN DILULUSKAN OLEH DBKL
01/01/2020
2. MATLAMAT SUKATAN
Menguji kefahaman dan pengetahuan Penolong Jurutera Mekanikal J29 dalam bidang berkaitan.
3. TUJUAN PEPERIKSAAN
Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi pegawai-pegawai dalam Kumpulan Pelaksana Gred 29 yang dilantik:
i) Secara Terus
4. PEGAWAI YANG LAYAK MENDUDUKI PEPERIKSAAN
Penolong Jurutera Awam J29 yang belum disahkan dalam jawatan.
5. SUKATAN

KOD SKIM / SUBJEK    KERTAS II - SUBJEK JABATAN PENOLONG JURUTERA MEKANIKAL J29/JA29
B2221 / PM221     1.   Pengurusan Pengangkutan
            a.     Mempunyai pengetahuan mengenai fungsi dan operasi Kenderaan/ Jentera:
                   (i)     Jentera penurap jalan
                          -     Jentera penurap (paver)
                          -     Jentera Pemampat (Roller)
                          -     Jentera Penampal Lubang Jalan
       
                  (ii)    Jentera Pembangunan dan Pelarik Tanah (Earth Movong Plant - EMP)
                          -     Crawler Dozer
                          -     Excavator
                          -     Shovel
                          -     Low Loader
                          -     Transporter
                        
                   (iii)   Jentera Aerial Skylift   
                     
                   (iv)    Jentera Penyangkut (Crane)
          
                   (v)     Kenderaan Pelbagai Guna:
                          -     Water Tanker
                          -     Lori Tipper / Opern / Flatfbottom / Tailgate
                          -     Tipper Crane
                          -     Transporter Crane
                          -     Prime Mover
                          -     Water Jetting
                          -     Bas
                          -     Van
                          -     Pick-up
                          -     4WD, Kereta Salon
       
         b.   Pematuhan SOP Pengurusan Kenderaan / Jentera
                          -     Tanggungjawab Pegawai Kenderaan Jabatan
                          -     Tempahan kenderaan/Jentera
                          -     Penjadualan / penggiliran pemandu (ticketing)
                          -     Pengesahan tuntutan elaun lebih kerja pemandu
                          -     Operasi kecemasaan, bantuan bagi agensi/NGO, kebajikan kakitangan dan sebagainya
       
            c.    Mengetahui langkah-langkah keselamatan dalam mengendalikan jentera
                          -     Permulaan kerja
                          -     Operasi
                          -     Menyimpan
                          -     Kemalangan
                          -     Tuntutan Insurans
                          -     Personel Protection Equipment (PPE) - Kasut keselamatan, baju keselamatan dan sebagainya
       
            d.     Rekod penggunaan (Buku Log)
                           -     Jumlah jam penggunaan
                           -     Bahan api
                           -     Pelincir – jenis & jumlah yang digunakan
                           -     Jenis dan kos pembaikan
       
           e.      Mempunyai Pengetahuan Tentang Senggaraan
                    i)     Tatacara penyenggaraan semasa
                           -   Harian
                           -   Mingguan
                           -   Servis berjadual
                         
                    ii)    Pemeriksaan dan laporan kenderaan / jentera yang berkhidmat di luar
       
                    iii)    Penyenggaraan bahagian-bahagian khas
                            -   Pencas turbo
                            -   Penukar daya kilas pam pancitan bahan api
                            -   Dan lain-lain
       
                    iv)    Penyediaan jadual penyenggaraan
       
                    v)     Penjagaan dan penyenggaraan bahagian-bahagian bawah
                              -   Pembawa
                              -   Pemeriksaan biasa
                              -   Menegang dan melaras
                              -  Penggunaan track shoe yang betul untuk pelbagai kerja
       
                      vi)   Sistem penukaran pemasangan track gear
       
                      vii)   Penggantian jentera yang tidak berekonomi digunakan lagi
                              -   Sijil-sijil berkaitan
                              -   Jawatankuasa Pemeriksa dan Pelupusan Aset Alih Datuk Bandar
                              -   Pelupusan Kenderaan/jentera yang tidak digunakan lagi (lelong/sumbangan)
                              -   Pembelian kenderaan/jentera baru
                              -   Penggantian kenderaan/jentera lama
       
          f.      Mempunyai Pengetahuan Tentang Senggaraan
                  -  Pematuhan Akta kilang dan jentera, JPJ, DOSH, PUSPAKOM dan sebagainya
       
      2.   Pengurusan Bengkel
            a.     Mempunyai Pengetahuan Tentang Pengurusan Bengkel
                   (i)     Menyedia dan menyenggara jentera dan kenderaan dan sistem kerja yang selamat
                   (ii)    Memastikan langkah-langkah keselamatan dan kesihatan dalam penggunaan atau
                          pengendalian, penyimpanan, penyenggaraan dan pengangkutan bahan kerja, kenderaan dan jentera.
                   (iii)   Menyediakan maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan
                          pekerja semasa bekerja
                   (iv)   Menyedia dan menyenggara persekitaran kerja yang selamat dan tanpa risiko dengan
                          kemudahan yang mencukupi bagi kebajikan pekerja
                   (v)    Membekalkan peralatan-peralatan keselamatan yang sesuai dan terkini supaya pekerja tidak
                          terdedah kepada bahaya
                   (vi)   Mengambil tindakan tegas kepada penyelia dan anggota yang gagal mengambil langkah-langkah 
                          keselamatan dan kesihatan
       
            b.     Mempunyai Pengetahuan Tentang Perancangan Dan Penyenggaraan Operasi Bengkel
                   (i)     Merancang kerja
                          -     Beban tugas
                          -     Kebolehdapatan peralatan
                          -     Kebolehdapatan tenaga kerja
                          -     Lukisan dan spesifikasi
                          -     Pengawasan
                          -     Piawaian kerja
       
                   (ii)    Penyenggaraan
                          -     Pengagihan tugas
                          -     Peralatan
                          -     Alat ganti
                          -     Jadual kerja
                          -     Rekod
       
                   (iii)   Mempunyai Pengetahuan Tentang Susunatur Bengkel
                          -     Susunatur ruang peralatan yang sesuai
                          -     Pencahayaan dan peredaran udara
                          -     Bekalan kuasa
                          -     Alat angkat dan angkut
       
                    (iv)   Mempunyai Pengetahuan Tentang Peralatan Bengkel
                          -     Pemasangan bengkel pembaikan
                          -     Bekalan udara mampat
                          -     Sistem dan servis pelinciran
                          -     Servis bateri, alat angkat, alat mencuci, pencuci palam pencucuh
                          -     Alat-alat kimpalan
                          -     Rod kimpalan dan bahan lakur, obor pemotong, pateri keras, lenturan dan pembajaan
                          -     Keperluan kuasa dan peralatan mesin
                          -     Penyari dan penekan
                          -     Peralatan ringan, kit peralatan mekanik
                          -     Alatan baik pulih enjin
                          -     Pembaikan badan dan mengecat
                          -     Penalaan (Tuning) dan pengujian di jalan raya
                          -     Penjagaan alatan dan perkakas
                          -     Inspection Pit
                          -     Peralatan Pemeriksaan Kualiti (PPK) seperti pemeriksaan brek, ujian asap kenderaan, on-board
                                 diagnostics (ODB) dan aircond gas analyser
       
      3.   Pengurusan Perolehan Bengkel / Setor
            a.     Mempunyai Pengetahuan Tentang Pelaksanaan Kerja Pembaikan / Perolehan Alatganti
                   (i)     Prosedur perolehan
                          -     Pembelian terus
                          -     Sebutharga
                          -     Indent
                          -    Tender
       
                   (ii)   Punca-punca bekalan
                          -     Kontrak
                          -     Authorised dealer
                          -     Pengeluar
       
                   (iii)   Kaedah penstoran
                          -     Tatacara dan perakaunan stor
       
                   (iv)   Pengurusan Kontrak
                          -     Pelaksanaan kontrak penyenggaraan / pembekalan
       
      4.   Kejuruteraan Automobil
            a.     Casis
                   (i)     Kerangka
                          -     Binaan dan jenis bahan
                                •  Keluli penggilingan sejuk (cold rolling)
                                •  Keluli aloi
                          -     Jenis-jenis kerangka
                                •  kerangka berasingan
                                •  kerangka disatukan
       
                   (ii)    Tayar
                          -     Jenis  
                                •  Tiub
                                •  Tanpa tiub
                          -     Binaan dan Rekabentuk
                                •  Lapis bulatan serong (Bias plies)
                                •  Lapis bulatan serong & lintang (Bias and radial plies)
                          -     Saiz & Sidewall Marking
                                •  Contoh : P205/60HR15 90H
                                     P     -  Jenis penggunaan (penumpang)
                                     205  -  Kelebaran tayar
                                     60    -  Nisbah bidang
                                     H     -  Kadar laju
                                     R     -  Jenis ply
                                     15    -  Jejari rim (dalam inci)
                                    90H  -  Indeks beban dan deskripsi perkhidmatan
       
                   (iii)   Roda
                          -     Jenis-jenis roda
                                 •  Aloi
                                 •  Pressed steel
                          -     Penjajaran
                                 •  Toe in & Toe out
                                 •  Camber
                                 •  Castor
                          -     Pengimbang (Balancing)
                                 •  Statik
                                 •  Dinamik
                                 •  On wheel & Off wheel
                          -     Penjajaran
                                 •  Herotan (Distortion)
                                 •  Levelling
       
            b.     Sistem Gantungan (Suspension) Dan Stereng
                   (i)     Suspension
                          -     Fungsi
                                •  Menanggung beban kenderaan  
                                •  Menyerap hentakan
                                •  Mengekalkan cengkaman tayar dan jalan
                          -     Front
                                •  Coil spring for rear wheel drive
                                •  MacPherson Struts
                                •  Leaf spring
                         -     Rear
                                •  Leaf spring
                                •  Coil spring for rear wheel drive
                                •  Coil spring for front wheel drive
                                •  Strut type
                                •  Torsion bar
                          -     Jenis
                                •  MacPherson Struts
                                •  Wilson Struts
                                •  Torsion bar
                                •  Gandar Bebas (Independent)
                                •  Gandar Pejal (Rigid)
       
                   (ii)     Jenis-jenis stereng
                          -     Recirculating Ball
                          -     Rack and Pinion
       
            c.     Sistem Brek dan Cekam
                   (i)     Cekam
                          -     Mempunyai pengetahuan mengenai fungsi, operasi dan binaan (construction)
                          -     Jenis-jenis
                                •  Cekam kering
                                •  Cekam basah
                          -     Pemeriksaan & Penyenggaraan
                                •  Kehausan ceper (clutch disc)
                                •  Kerosakan plat tekanan (pressure plate)
                                •  Kerosakan galas cekam (clutch release bearing)
                   (ii)    Brek
                           -     Fungsi, operasi dan binaan (construction)
                           -     Jenis-jenis
                                •  Antilock braking system (ABS)
                                •  Drum brake
                                •  Disc brake
                          -     Pemeriksaan & Penyenggaraan
                                •  Gegendang (drum)
                                •  Ceper (disc)
       
            d.     Sistem Enjin / ECU (Electronic Controlling Unit)
                   (i)     Enjin Petrol
                          -     Karburator
                                •  Fungsi
                                •  Operasi
                                •  Binaan (construction)
                          -     Sistem Pancitan Bahanapi
                                •  Fungsi
                                •  Operasi
                                •  Binaan (construction)
       
                   (ii)    Enjin Diesel
                          -     Fuel Pump
                                •  Fungsi
                                •  Operasi
                                •  Binaan (construction)
                          -     Fuel Injector
                                •  Fungsi
                                •  Operasi
                                •  Binaan (construction)
       
                   (iii)   Komponen Enjin
                          -     Blok Enjin
                          -     Kepala Silinder
                          -     Aci Engkol
                          -     Roda Tenaga
                          -     Injap
                          -     Omboh
       
                   (iv)   Sistem Penyejukan
                          -     Radiator
                                •  Fungsi
                                •  Operasi
                                •  Binaan (construction)
                          -     Coolant
                                •  Fungsi
                                •  Operasi
                                •  Binaan (construction)
                          -     Kipas Penyejuk
                                •  Fungsi
                                •  Operasi
                                •  Binaan (construction)
       
            e.     Sistem Penghantaran
                   (i)     Kefahaman operasi
                          -     Manual
                          -     Automatik
                          -     Continuous Variable Transmission (CVT)
       
           f.     Sistem Elektrik & Elektronik
                   (i)     Mengetahui fungsi, operasi dan komponen-komponen utama peralatan
                          -     Sistem Penghidup
                          -     Palam Pencucuh
                          -     Electronic Ignition System
                          -     Contact Point
                          -     Sistem Penyalaan
                          -     Sistem Lampu
                          -     Sistem Mengecas
                          -     Sistem Pengelap
       
            g.     Sistem Penyaman Udara
                   (i)     Mempunyai pengetahuan mengenai fungsi dan operasi
       
                   (ii)    Konsep Asas
                          -     Kitar penyejukan
                          -     Sistem kawalan
       
      5.   Teknologi Bengkel
            a.     Kerja Kepingan Logam
                   (i)     Penggilingan (Rolling)
       
                   (ii)    Pembengkokan (Bending)
       
                   (iii)   Penempaan (Forging)
                          -     Proses menempa
                          -     Alat kelengkapan
                                •  Andas
                                •  Penyepit
                                •  Tukul
                          -     Operasi menempa
                                •  Offset
                                •  Menempa turun
                                •  Merata
                                •  Membengkok
                   (iv)   Pembentukan (Forming)
       
            b.     Mesin Dan Peralatan
                   (i)     Mesin Larik
                          -     Fungsi mesin larik
                          -     Jenis mesin larik
                                •  Mesin pelarik jentera
                                •  Mesin pelarik pengeluaran
                                •  Pelarik NC dan CNC
                          -     Bahagian-bahagian mesin pelarik
                                •  Landasan
                                •  Alatan hadapan
                                •  Alatan belakang
                                •  Kereta
                                •  Tiang mata alat
                                •  Pesawat penghantar
                          -     Pemegang benda kerja
                               •  Jenis alat pemegang - cuk tiga rahang, cuk empat rahang, antara dua ketengah, cuk kolet,
                                    piring permukaan, mandrel, muncung spindal utama
                          -     Mata alat dan pemegang mata alat
                                •  Bahan mata alat
                                •  Jenis bahan mata alat
                                •  Jenis mata alat
                                •  Jenis pemegang mata alat
                                •  Kelajuan pemotongan
                                •  Kedalaman pemotongan
                                •  Kadar hantaran
                          -    Kerja melarik
                               Cara melarik, membunga, tirusan, menggerek di mesin pelarik
       
                   (ii)    Mesin Gerudi
                          -     Jenis-jenis gerudi
                                •  Gerudi pintal
                                •  Gerudi lurah lurus
                                •  Gerudi rata
                                •  Gerudi benam
                                •  Gerudi pusat
                                •  Gerudi melubang senggat
                          -     Bahagian-bahagian gerudi
                          -     Sudut pemotong dan sudut kelegaan bibir pemotong
                          -     Jenis-jenis mesin gerudi
                                •  Mesin gerudi tekan
                                •  Mesin gerudi tiang
                                •  Mesin gerudi radial
                                •  Mesin gerudi mudah alih
                                •  Mesin gerudi khas
       
                   (iii)   Mesin Canai
                          -     Jenis mesin canai
                                •  Pencanai meja dan kekai
                                •  Pencanai permukaan
                                •  Pencanai selinder
                                •  Pencanai mata alat pemotong
                                •  Pencanai tanpa tetengah
       
                        -       Roda pencanai
                                •  Bentuk roda pencanai
                                •  Komponen asas roda pencanai
                                •  Pemilihan membuat roda pencanai
                                •  Pentafsiran tanda-tanda kepiawaian pada roda pencanai. Contoh : w* A 46 K 5 V 17*
                                •  Faktor-faktor mempengaruhi pemilihan roda pencanai
                                •  Pemasangan roda pencanai
                                •  Menyagat dan Truing
                                •  Pengimbang roda pencanai
       
                   (iv)    Mesin Pembentuk
                           -    Binaan mesin pembentuk
                                •  Saiz mesin pembentuk
                                •  Bahagian-bahagian mesin pembentuk
                                •  Pesawat penggerak
                                •  Pesawat penghantar
                                •  Kelajuan pemotongan
                          -     Kerja membentuk
                               •  Mata alat pembentuk
                               •  Operasi mesin pembentuk
                          -    Langkah keselamatan
       
            c.     Penyambungan Logam
                   (i)     Pematerian
                          -     Alat pemateri
                          -     Bahan lakur dan fungsi
                          -     Pematerian lembut
                          -     Langkah-langkah keselamatan
       
                   (ii)    Meloyang
                          -     Alat-alat dan bahan meloyang
                          -     Langkah-langkah meloyang
                          -     Langkah keselamatan
       
                   (iii)   Kimpalan
                          -     Gas
                               •  Alat-alat kimpalan gas
                               •  Selinder gas oksigen
                               •  Selinder gas asetilenal
                               •  Pengatur gas
                               •  Penyumpit gas
                               •  Rod penambah
                               •  Alat-alat kelengkapan keselamatan
                               •  Goggles
                               •  Sarung tangan
                               •  Apron
                               •  Proses kimpalan gas
                               •  Jenis sambungan dan operasi mengimpal
                               •  Langkah keselamatan
                          -     Arka
                                •  Alat kimpalan arka
                                •  Mesin pengimpal
                                •  Pemegang elektrod dan elektrod
                                •  Kabel kimpalan
                                •  Plat bumi
                                •  Alat pembersih
                                •  Alat keselamatan
                                •  Proses kimpalan arka
                                •  Jarak arka
                                •  Voltan arka
                                •  Arus kimpalan
                                •  Penyambungan kimpalan arka
                                •  Kedudukan mengimpal
       
            d.     Kerja Gegas (Fitting)
                   (i)     Deskripsi peralatan, kegunaan dan cara menggunakan peralatan-peralatan berikut :
                          -     Pengapit (Vice)
                          -     Pembaris Keluli
                          -     Sesiku
                          -     Kikir
                          -     Pengguris
                          -     Pahat
                          -     Gergaji besi
                          -     Gerudi & pelulas (reamer)
                          -     Pengulir dalam
                          -     Sesiku gabung
                          -     Jangka
                          -    Angkup
                          -     Plat permukaan
                          -     Tolok permukaan
                          -     Bongkah V & Clamp
                          -     Tolok pengukur
                          -      Penebuk
                          -     Pembenang luar
                          -     Pembenang dalam
       
      6.   Rekabentuk Dan Perkhidmatan Mekanikal Dalam Bangunan Dan Kemudahan Mekanikal
            a.     Mempunyai Pengetahuan Asas Tentang Sistem Penyaman Udara
                   (i)     Basic Refrigeration Cycle
                          -     Basic Pressure Enthalpy Diagram
                          -     Liquid line
                          -     Suction line
                          -     Discharge line
       
                 (ii)     Refrigerating System Components
                         -     Compressor
                               •  Reciprocating
                               •  Screw
                               •  Centrifugal
                               •  Scroll
                          -     Condenser
                               •  Air Cooled
                               •  Water Cooled
                          -     Expansion Valve
                          -     Evaporator
                          -     Cooling Tower
       
                   (iii)   Refrigerant
                          -     Type of refrigerant
                                •  R12
                                •  R22
                                •  R134a
                         -     Characteristic of refrigerant
       
                   (iv)   Pemasangan
                         -     Pengetahuan asas jenis-jenis sistem
                               •  Unit berasingan
                               •  Unit berasingan bersesalur (ducted split unit)
                               •  Unit Pakej
                               •  Penyejukan air
                               •  Penyejukan udara
       
                   (v)    Keperluan Asas Arkitektural Dan Struktur
                          -     Lokasi dan saiz
                          -     Bilik kendalian udara (AHU)
                          -     Bilik loji (plant room)
                          -     Cooling tower
       
            b.     Mempunyai Pengetahuan Asas Tentang Sistem Pencegah Kebakaran
                   (i)     Konsep Asas
                          -     Konsep asas kebakaran
                          -     Segitiga api
                          -     Kelas api
                          -    Kelas A, B, C, D, E
                          -    Piawaian rekabentuk (design standards)
                               •  UBBL
                               •  NFPA / MFPA
                               •  BS / LPC / FOC
                               •  MS
       
                   (ii)    Jenis-jenis Sistem
                          -     Sistem bantu mula
                                •  Pengetahuan mengenai komponen-komponen dalam sistem
                                •  Portable fire extinguisher
                                •  Gelung Hos
                          -     Sistem pengesan dan penggera kebakaran
                                •  Pengetahuan mengenai komponen-komponen dalam sistem
                                •  Panel kawalan utama (Main fire alarm panel)
                                •  Pengesan haba
                                •  Pengesan asap
                                •  Manual call point
                                •  Loceng penggera / sounder / flashing light
                          -     Sistem pancur kering
                                •  Pengetahuan mengenai fungsi sistem
                          -     Sistem pancur basah
                                •  Pengetahuan mengenai fungsi sistem
                          -     Sistem penyembur automatik
                                •  Pengetahuan mengenai fungsi sistem
                          -     Automatic CO2 Extinguishing System
                                •  Pengetahuan mengenai fungsi sistem
       
                   (iii)   Pengetahuan mengenai peralatan / komponen serta fungsinya
                          -     Sistem bantu mula gelung hos
                                •  Pam
                                •  Tangki air
                                •  Paip dan perkakasan (fittings)
                                •  Gelung dan hos
                                •  Panel kawalan
                          -     Sistem pengesan dan penggera kebakaran
                                •  Panel kawalan utama (Main fire alarm panel)
                                •  Pengesan haba
                                •  Pengesan asap
                                •  Manual call point
                                •  Loceng penggera / sounder / flashing light
                                •  Pendawaian
                          -     Sistem pancur kering
                               •  Paip dan perkakasan (fittings)
                               •  Alir masuk (Breeching inlet)
                               •  Injap pelantar (Landing valve)
                               •  Canvas hose and cradle
                         -     Sistem pancur basah
                                •  Pam
                                •  Tangki air
                                •  Paip dan perkakasan (fittings)
                                •  Panel kawalan
                                •  Alir masuk (Breeching inlet)
                                •  Injap pelantar (Landing valve)
                                •  Canvas hose and cradle
                          -     Sistem penyembur automatik
                                •  Pam
                                •  Tangki air
                                •  Paip dan perkakasan (fittings)
                                •  Panel kawalan
                                •  Alir masuk (Breeching inlet)
                                •  Gong amaran (Alarm gong)
                                •  Injap kawalan utama (Main control valve)
                                •  Kepala penyembur (Sprinkler head)
                          -     Automatic CO2 Extinguishing System
                                •  Paip dan nozel
                                •  Silinder
                                •  Panel kawalan
                                •  Alat pengesan
                                •  Tanda amaran
                                •  Gravity shutter
                          -     Keperluan Asas Arkitektural Dan Struktur
                                •  Bilik / rumah pam (pump room)
                                •  Tangki simpanan air (storage water tank)
                                •  Bukaan struktur lantai / dinding
       
            c.     Mempunyai Pengetahuan Asas Tentang Sistem Lif
                   (i)     Jenis-jenis Lif
                           -     Lif Hidraulik
                                 •  Lif barang / penumpang
                          -     Lif Elektrik
                                •  Lif penumpang
                                •  Lif katil/pesakit
                          -     Dumbwaiters
                          -     Contract speed (0.25 m/s - 17 m/s)
       
                   (ii)    Contract load
       
                   (iii)   Keperluan analisa trafik (lift traffic analysis)
       
                   (iv)   Konsep Asas
                          -     Piawaian rekabentuk (design standards)
                          -     Traction (drive)
                          -     Geared
                          -     Gearless
                          -    Variable Voltage Variable Frequency (VVVF)
       
                   (v)    Keperluan Asas Arkitektural Dan Struktur
                          -     Bilik motor
                          -     Lubong (shaft)
                          -     Pit
                          -     Kelegaan kepala (overhead travel)
                          -     Bukaan pintu mendarat (landing door opening)
                          -     Rasuk mengangkat (I-beam)
       
            d.     Mempunyai Pengetahuan Asas Berkenaan Perkiraan Asas Rekabentuk
                   (i)     Sistem Penyaman Udara
                          -     Keperluan rekabentuk (design requirement)
                          -     Kriteria rekabentuk (design condition)
                          -     Psychrometrics
                          -     Pemilihan peralatan (equipment selection)
                                •  Unit berasingan
                                •  Unit berasingan bersesalur (ducted split unit)
                                •  Unit kaset
                                •  Dll)
       
                   (ii)    Sistem Pencegah Kebakaran
                          -     Keperluan rekabentuk (design requirement) untuk sistem gelung hos dan sistem pancur basah
                          -     Kriteria rekabentuk (design condition) untuk sistem gelung hos, sistem pancur kering dan pancur
                                basah
                          -     Peralatan
                                •  Pemilihan saiz pam, tangki dan paip
                                •  Pemilihan peralatan
                                •  Lengkuk pam (pump curve) dan pemilihan pam
       
                   (iii)   Sistem Pam
                          -     Keperluan rekabentuk (design requirement) untuk pam penggalak dan pam kumbahan
                          -     Kriteria rekabentuk (design condition) untuk sistem pam penggalak dan pam kumbahan
                          -     Peralatan
                                •  Pemilihan saiz pam, tangki dan paip
                                •  Lengkuk pam (pump curve) dan pemilihan pam
       
                   (iv)   Sistem Spiral Waste Bin
                          -     Keperluan kapasiti rekabentuk (design capacity requirement)
                          -     Kriteria rekabentuk (design condition)
                                •  Pemilihan saiz simpanan sampah, bin lifter dan motor
                                •  Sistem kawalan PLC
       
            e.     Penyenggaraan
                   (i)     Kaedah Penyenggaraan
                          -     Tujuan penyenggaraan
                          -    Jenis-jenis penyenggaraan
                          -     Penyenggaraan berjadual (scheduled)
                                •  Cegahan terancang
                                •  Membetul terancang
                         -     Penyenggaraan tidak berancang
                         -     Penyenggaraan kerosakan (breakdown)
                         -     Penyenggaraan cegahan (preventive)
                         -     Perancangan penyenggaraan
                         -     Merancang kerja
                         -     Merancang masa
                         -     Merancang sistem kawalan
                         -     Standard perkhidmatan penyenggaraan dan operasi
                         -     Apakah yang hendak disenggara
                         -     Bagaimana hendak menyenggarakan
                         -     Bila hendak disenggarakan
                         -    Siapa yang hendak menyenggarakan
       
                   (ii)    Aspek Keselamatan
                         -     Punca kemalangan
                         -     Mengelakkan kemalangan
                         -     Matlamat pencegahan kemalangan
                         -     Peralatan dan perlindungan keselamatan
       
      Soalan yang perlu dijawab :
       
      Soalan    :   8 jawab 5 (Esei)
      Markah   :   100%
      Masa      :   2 Jam 30 minit
       
      Arahan :
       
      * Calon-calon tidak dibenarkan merujuk bahan-bahan bacaan / rujukan semasa peperiksaan.
6. KEPUTUSAN
Lulus / Kandas
7. PENGECUALIAN
Calon-calon yang telah lulus mana-mana kertas tidak perlu mengulangi kertas tersebut.
8. LANTIKAN PEMERIKSA
Pemeriksa dilantik oleh Lembaga Peperiksaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
9. BAHASA (SOALAN & JAWAPAN)
Bahasa Malaysia
10. KAEDAH PERMOHONAN
Secara dalam talian di portal idb.dbkl.gov.my
11. PUSAT PEPERIKSAAN
Pusat Peperiksaan akan ditetapkan oleh Unit Penilaian Perkhidmatan dan Kompetensi, Institut Latihan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
12. KEKERAPAN PEPERIKSAAN
Peperiksaan diadakan dua (2) kali setahun.
13. TARIKH AKHIR MENGEMUKAKAN PERMOHONAN
Enam (6) minggu sebelum tarikh peperiksaan
14. BAHAN RUJUKAN

1. Pengurusan Pengangkutan

1. Robert N. Hunter – Cetakan PertamaTahun 1994, Bituminous Mixtures In Road Construction, Thomas Telford, London

2. S.H. Mellor – Cetakan PertamaTahun 1990, An Introduction To Crushing And Screening, The Institute of Quarrying, United Kingdom

3. Robert L. Peurifoydan William B. Ledbetter – Cetakan KeempatTahun 1985, Construction, Planning, Equipment & Methods, McGraw-Hill Book Company

4. Manual on Pavement Design {ArahanTeknik (Jalan)} – Jabatan Kerja Raya Malaysia / DBKL

5. Quarry Management Magazine – by Institute of Quarrying.

6. AASHTO - http://www.transportation.org

7. Institute Of Quarrying Malaysia http://www.iqm.com.my

8. Perintah Tetap Pengurusan Kenderaan Datuk Bandar

9. Perintah Tetap Pengurusan Perolehan Datuk Bandar

 

2. Pengurusan Bengkel

1. Ibrahim Che Muda dan N. Ramudaram Cetakan Keenam Tahun 2000, Teknologi Bengkel Mesin, Dewan Bahasa & Pustaka

2. Panduan Perbendaharaan ( Tatacara Pengurusan Stor)

3. Arahan Perbendaharaan

4. Tatacara Pengurusan Stor

5. Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 1985

6. Pekeliling Perbendaharaan Bil 5 Tahun 2007

7. Pekeliling Perbendaharaan Bil 5 Tahun 2013

8. Mana-mana Pekeliling dan arahan terkini berkuatkuasa dari semasa ke semasa

 

3. Pengurusan Perolehan Bengkel / Setor 

1. Pekeliling Pengurusan Perolehan DBKL

2. Pekeliling Kewangan DBKL

 

4. Kejuruteraan Automobil

1. William H. Crouse and Donald L.Anglin, Automotive Mechanics - Tenth Edition, McGraw-Hill International Editions.

2. Mohd. Bahaman Mohd. Rajuli, Teknologi Automotif, International Book Service Petaling Jaya.

 

5. Teknologi Bengkel

1. Ibrahim Che Muda dan N. Ramudaram Cetakan Keenam Tahun 2000, Teknologi Bengkel Mesin, Dewan Bahasa & Pustaka

2. Bahagian Pengajaran Teknik Dan Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia - 1989, Langkah-langkah Seturut Untuk Kerja Menggegas Dan Memesin, Dewan Bahasa

3. 3. Zainal Abidin Ahmad, Proses Pembuatan Jilid II, Universiti Teknologi Malaysia

 

6.   Rekabentuk Dan Perkhidmatan Mekanikal Dalam Bangunan Dan Kemudahan Mekanikal

1. Mohd. Suad Madon; Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur, 2004, Lukisan Penyejukan Dan Penyamanan Udara, Dewan Bahasa Dan Pustaka.

2. Dato’ Hamzah Bin Abu Bakar, Second Edition, 2006, Guide To Fire Protection In Malaysia, Fire and Rescue Department Malaysia, PAM, IEM, ACEM,IFE, MFPA

3. Carrier System Design Manual, Carrier Corporation.

4. Buku Panduan Teknik Cawangan Kejuruteraan Mekanikal, Ibu Pejabat JKR Malaysia. (Mechanical System Design & Installation Guidelines For Architects & Engineers 2011).

5. Buku Panduan Teknik Air Cawangan Kejuruteraan Mekanikal, Ibu Pejabat JKR Malaysia. Guidelines On The Design Of Water Supply Plumbing Systems).

6. Mohd. Suad Madon; Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur, 2004, Lukisan Penyejukan Dan Penyamanan Udara, Dewan Bahasa Dan Pustaka.