SUKATAN PEPERIKSAAN Perkhidmatan BAGI PENOLONG JURUTERA ELEKTRONIK J29/JA29
DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR (KOD SKIM : B2241)
 
SUKATAN PEPERIKSAAN Perkhidmatan BAGI PENOLONG JURUTERA ELEKTRONIK J29/JA29
DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR
(KOD SKIM : B2241)
1. TARIKH SUKATAN PEPERIKSAAN DILULUSKAN OLEH DBKL
01/01/2020
2. MATLAMAT SUKATAN
Menguji kefahaman dan pengetahuan Penolong Jurutera Elektronik J29 dalam bidang berkaitan.
3. TUJUAN PEPERIKSAAN
Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi pegawai-pegawai dalam Kumpulan Pelaksana Gred 29 yang dilantik:
i) Secara Terus
4. PEGAWAI YANG LAYAK MENDUDUKI PEPERIKSAAN
Penolong Jurutera Elektronik J29 yang belum disahkan dalam jawatan.
5. SUKATAN

KOD SKIM / SUBJEK     KERTAS II - SUBJEK JABATAN PENOLONG JURUTERA ELEKTRONIK J29
C2341 / PE241      BAHAGIAN A (1 SOALAN WAJIB)
       
      1. Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 
         1.1 Pengenalan kepada Akta 514: Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 
         1.2 Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 
         1.3 Budaya Kerja Selamat Dan Sihat
         1.4 Asas Kerja Selamat Dan Sihat Dalam Kejuruteraan Elektrikal
         1.5  Pencegahan dan Pengawalan Kebakaran
         1.6  Pertolongan Cemas
       
      2. Peraturan Dan Perundangan Elektrik 
         2.1 Akta 447: Akta Bekalan Elektrik 1990 
         2.2 Panduan Bagi Akta Bekalan Elektrik 1990 
         2.3 Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 
         2.4 Panduan Bagi Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 
         2.5 Pekeliling, Peraturan Dan Panduan Oleh Suruhanjaya Tenaga
       
      3. Standard Malaysia 
         3.1 Pengenalan 
         3.2 Kepentingan Mematuhi Standard 
         3.3 Struktur Pembangunan MS 
         3.4 Proses Pembangunan MS 
         3.5 Standard Mandatori 
         3.6  Standard Sukarela
         3.7 Standard Bagi Peralatan Dan Kerja Elektrik Dan Elektronik
         3.8 Standard Bagi Senarai Barangan Kawalan 
         3.9 Sijil Kelulusan Bagi Mengeluar, Mengimpot, Mempamer, Menjual Dan Mengiklan
       
       
      BAHAGIAN B
       
      1. Sistem Rangkaian dan Komunikasi
       
      1.1 Rangkaian Kawasan Tempatan
      Mempunyai pengetahuan berkenaan:
          1.1.1 Definasi
          1.1.2 Topologi Dalam RKT dan Kaedah Yang Digunakan
          1.1.3 Teknik Penghantaran
          1.1.4 Baseband
          1.1.5 Broadband
          1.1.6 Kepentingan Protokol Capaian Media
          1.1.7 CDMA/CD dan CDMA/CA
          1.1.8 Token Passing
          1.1.9 LAN, WAN dan MAN
          1.1.10 Perbezaan LAN, WAN dan MAN
       
      1.2 Komponen Sistem Rangkaian dan Fungsi
      Mempunyai pengetahuan berkenaan:-
          1.2.1 Komputer/Switch Floor/Core Switch/Firewall/Router/Network Management/Network
                  Log/Bandwidth Management
          1.2.2 Kabel-Kabel (gentian Optik/ UTP), Connecter dan aksessorinya.
          1.2.3 Punca kerosakan kabel dan noise interferences
          1.2.4 Alat-alat penguji kabel.
          1.2.5 Wireless Network
                  1.2.5.1 Wireless LAN Controller
                  1.2.5.2 Akses Point Wireless
                  1.2.5.3 Wireless Management Server
                  1.2.5.4 Security Management Application
                  1.2.5.5 Network Switches
                  1.2.5.6 Internet Gateway
       
      1.3 Prinsip Asas Komunikasi Data
      Mempunyai pengetahuan berkenaan:-
          1.3.1 Definisi
          1.3.2 Kepentingan
          1.3.3 Definisi Pengantar, Media Penghantar dan Penerima
          1.3.4 Penghantaran Data Sehala dan 2 hala
          1.3.5 Definisi dan Kepentingan Pemasaan
          1.3.6 Definisi dan Kepentingan Rangka (Framing)
          1.3.7 Penghantaran Data Selari dan Siri
          1.3.8 Penghantaran Data Segerak dan Tak Segerak
          1.3.9 Kepentingan Pengkodan Ralat (Error Coding)
          1.3.10 Jenis-jenis Pengawal Ralat (Error Control)
       
      1.4 Protokol Komunikasi
      Mempunyai pengetahuan berkenaan:-
          1.4.1 Kepentingan
          1.4.2 Paras-paras dalam protocol
          1.4.3 Model Rujukan ISO
          1.4.4 Fungsi Rujukan ISO
          1.4.5 Hubungan Satu Blok dengan Blok Lain
          1.4.6 Contoh Paras dan Setiap Blok
          1.4.7 Konsep SNA
          1.4.8 Paras dalam SNA
       
      2. Sistem CCTV
       
      2.1 Pengenalan Asas Sistem CCTV
          2.1.1 Keperluan dan Kepentingan Sistem CCTV pada masa kini
          2.1.2 Jenis jenis Sistem CCTV serta perkembangan teknologi dan pasaran
       
      2.2 Peralatan dan Aksesori CCTV
          2.2.1 Penerangan mengenai jenis jenis kamera CCTV
          2.2.2 Penerangan mengenai jenis jenis DVR CCTV
          2.2.3 Jenis kabel yang digunakan untuk pemasangan CCTV
          2.2.4 Jenis-jenis aksesori dan peralatan tambahan CCTV
          2.2.5 Teknologi dan peralatan terkini yang diguna pakai
       
      2.3 Mereka bina CCTV
          2.3.1 Merekabina dan menentukan kedudukan CCTV
          2.3.2 Menentukan jenis, bilangan dan kuantiti kamera, DVR dan aksesori
          2.3.3 Menentukan laluan kabel, kedudukan serta sudut kamera yang sesuai sebelum pepasangan
          2.3.4 Carta alir dalam merekabina dan merekabentuk Sistem CCTV
       
      2.4 Pemasangan Sistem CCTV
          2.4.1 Langkah-langkah kerja pemasangan "cable trunking/cable ladder/pvc pipe" dll
          2.4.2 Langkah kerja cara melakukan dan menarik dan merentang kabel CCTV
          2.4.3 Langkah kerja cara melakukan tamatan pada kabel CCTV dan aksesori
          2.4.4 Langkah kerja cara melakukan dan pemasangan jenis jenis CCTV yang berbeza
          2.4.5 Langkah langkah kerja pemasangan dan sambungan DVR kepada "monitor" dan "internet
                  router"
          2.4.6 Langkah langkah kerja pemasangan dan sambungan CCTV kepada DVR
          2.4.7 Langkah langkah kerja pemasangan dan sambungan "Power Supply Unit"
          2.4.8 Langkah langkah pengujian
       
      2.5 Pengujian dan Penetapan Konfigurasi Sistem CCTV
          2.5.1 Langkah langkah pengujian kamera yang telah dipasang
          2.5.2 Langkah langkah penetapan kepada peranti pengguna
          2.5.3 Langkah kerja membuat tetapan dan pengubahsuaian mengikut keadaan
          2.5.4 Langkah kerja cara melakukan pengujian kepada sistem yang telah siap dipasang
       
      2.6 Pengujian dan Memulatugas Sistem CCTV
          2.6.1 Langkah-langkah memulatugas
          2.6.2 Langkah-langkah pengujian
       
      3. Sistem Paparan LED
       
      3.1 Jenis-jenis Paparan LED
      Mempunyai pengetahuan berkenaan:-
          3.1.1 VMS
          3.1.2 Scoreboard
          3.1.3 Giant Screen
          3.1.4 Skrin LED Bangunan
          3.1.5 Videowall
       
      3.2 Perkakasan Paparan LED
      Mempunyai pengetahuan tentang fungsi perkakasan:-
          3.2.1 Controller
          3.2.2 Display Board
          3.2.3 Power Supply System
          3.2.4 Intensity Control with Light Sensors
          3.2.5 Cooling System
       
      4. Sistem Audio
       
      4.1 Jenis-jenis Sistem Audio
      Mempunyai pengetahuan berkenaan:-
          4.1.1 Sistem Siaraya
          4.1.2 Sistem Conference Room
       
      4.2 Pengendalian Sistem Siaraya
      Mempunyai pengetahuan berkenaan:-
          4.2.1 Fungsi setiap peralatan yang digunakan.
          4.2.2 Kemampuan peralatan yang akan digunakan
          4.2.3 Pemasangan P.A System secara Asas.
          4.2.4 Kedudukan Microphone dengan Rostrum
          4.2.5 Jarak VVIP dengan Microphone
          4.2.6 Menggunakan dua Microphone serentak di Rostrum
          4.2.7 Menggunakan Echo Effect
          4.2.8 Mengenalpasti Sound Buzzing
          4.2.9 Mengatasi Feedback sound dan penggunaan Gain, Fader dan Master
          4.2.10 Menguji bunyi kiri dan kanan speaker
          4.2.11 Mengenalpasti Clarity Sound yang sebenar
          4.2.12 Menentukan kedudukan speaker sebenar di lokasi:-
                    i) Dewan yang terbuka dan tertutup.
                    ii) Dewan yang bercermin kiri dan kanan.
                    iii) Dewan yang sempit dan terlalu besar.
                    iv) Padang yang terlalu luas (outdoor)
                    v) Padang yang di kelilingi bangunan kiri, kanan dan belakang
       
      5. Sistem Building Management System (BMS)
       
      5.1 Pekakasan BMS
      Mempunyai pengetahuan tentang perkakasan:-
          5.1.1 Server Software
          5.1.2 Network Automation Engine
          5.1.3 Field Equipment Controller
          5.1.4 Input / Output Control Modules
       
      5.2 Pengendalian BMS
      Mempunyai pengetahuan asas bagi troubleshooting dan penetapan peralatan:-
          5.2.1 HVAC
          5.2.2 Chiller
          5.2.3 Distribution Board
          5.2.4 Pump
          5.2.5 Fire Fighting
          5.2.6 Ventilation System
          5.2.7 Generator Set
          5.2.8 Lift
          5.2.9 Main Switch Board
          5.2.10 Water System
       
      6. Sistem Lampu Isyarat
       
      6.1 Perkakasan Sistem Lampu Isyarat
      Mempunyai pengetahuan tentang perkakasan:-
          6.1.1 Central Processing Unit (CPU)
          6.1.2 Switch Pack Module (SPM)
          6.1.3 Conflicting Green Monitoring Module (CGMM)
          6.1.4 Trafficsens Modem
          6.1.5 Vehicle Sensor Detector Card
          6.1.6 Manicure Circuit Breaker
          6.1.7 Mode Switch
       
      6.2 Pemasangan Sistem Lampu Isyarat
      Mempunyai pengetahuan tentang kerja-kerja pemasangan:-
          6.2.1 Controller
          6.2.2 Earthing
          6.2.3 Loop Detector
          6.2.4 Cable Joint
          6.2.5 Cable Pole
       
      6.3 Pengendalian Sistem Lampu Isyarat
      Mempunyai pengetahuan tentang common issue and troubleshooting:-
          6.3.1 Junction Off ( Black out)
          6.3.2 Junction in safety mode (Flashing amber)
          6.3.3 1 Signal group black out (Aspect LED have no power)
          6.3.4 Card always burn
       
      7. Asas Elektrikal
      7.1 Arus Terus
      7.2 Arus Ulang Alik
      7.3 Sistem Fasa Tunggal
      7.4 Sistem Fasa Tiga
      7.5 Sistem Bekalan Elektrik di Malaysia
       
       Soalan yang perlu dijawab :
       
      Soalan : Bahagian A : 2 Soalan jawab 1 (Esei)
                   Bahagian B : 6 Soalan jawab 4 (Esei)
      Markah : 100%
      Masa : 2 Jam 30 minit
       
      Arahan :
      * Calon-calon tidak dibenarkan merujuk bahan-bahan bacaan / rujukan semasa peperiksaan
       
6. KEPUTUSAN
Lulus / Kandas
7. PENGECUALIAN
Calon-calon yang telah lulus mana-mana kertas tidak perlu mengulangi kertas tersebut.
8. LANTIKAN PEMERIKSA
Pemeriksa dilantik oleh Lembaga Peperiksaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
9. BAHASA (SOALAN & JAWAPAN)
Bahasa Malaysia
10. KAEDAH PERMOHONAN
Secara dalam talian di portal idb.dbkl.gov.my
11. PUSAT PEPERIKSAAN
Pusat Peperiksaan akan ditetapkan oleh Unit Penilaian Perkhidmatan dan Kompetensi, Institut Latihan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
12. KEKERAPAN PEPERIKSAAN
Peperiksaan diadakan dua (2) kali setahun.
13. TARIKH AKHIR MENGEMUKAKAN PERMOHONAN
Enam (6) minggu sebelum tarikh peperiksaan