SUKATAN PEPERIKSAAN Perkhidmatan BAGI PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN N19
DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR (KOD SKIM : C3233)
 
SUKATAN PEPERIKSAAN Perkhidmatan BAGI PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN N19
DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR
(KOD SKIM : C3233)
1. TARIKH SUKATAN PEPERIKSAAN DILULUSKAN OLEH DBKL
01/01/2020
2. MATLAMAT SUKATAN
Menguji kefahaman dan pengetahuan Pegawai Khidmat Pelanggan N19 dalam bidang berkaitan.
3. TUJUAN PEPERIKSAAN
Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi pegawai-pegawai dalam Kumpulan Pelaksana Gred 19 yang dilantik:
i) Secara Terus
4. PEGAWAI YANG LAYAK MENDUDUKI PEPERIKSAAN
Pegawai Khidmat Pelanggan N19 yang belum disahkan jawatan.
5. SUKATAN

KOD SKIM / SUBJEK

KERTAS II - SUBJEK JABATAN PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN N19

 
C3233/KP233 1. Undang-Undang Berkaitan Fungsi DBKL sebagai Pihak Berkuasa Tempatan
    a. Perlembagaan Persekutuan
      (i) Perkara 10 - Kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan
      (ii) Perkara 11 - Kebebasan beragama
      (iii) Perkara 13 - Hak terhadap harta
      (iv) Bahagian IV - Perlembagaan Persekutuan
      (v) Bahagian VI - Perhubungan Antara Persekutuan Dengan Negeri-Negeri
         
    b. Akta Kerajaan Tempatan 1976
      (i) UUK (Lembu Kerbau) Perbendaharaan Kuala Lumpur 1968
      (ii) UUK Krematorium (WPKL) 2013
      (iii) UUK Pengendali Makanan (WP) 1979
      (iv) UUK Taman (WPKL) 2012
      (v) UUK Kolam Renang (WP) 1981
      (vi)  UUK Pemungutan, Pembuangan & Pelupusan Sampah-sarap (WP) 1981
      (vii)  UUK Iklan (WP) 1982
      (viii) UUK Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (WP) 1982
      (ix) UUK Pelesenan Pasar (WPKL) 2016
      (x) UUK Pelesenan Petempatan Makanan (WPKL) 2016 
      (xii) UUK Tandas Awam (WPKL) 2017
      (xiii) UUK Pelesenan Tred, Perniagaan & Perindustrian (WPKL) 2016
      (xiv) Kaedah-Kaedah Pegawai DBKL (Kelakuan & Tatatertib) 1989
      (xv) UUK Pelesenan Penjaja (WPKL) 2016
      (xvi) UUK Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya) (WPKL) 1990
      (xvii) UUK Pelesenan Anjing & Rumah Pembiakan Anjing (WPKL) 1991
      (xviii) UUK Vandalisme (WPKL) 1991
      (xix) UUK Larangan Meludah (WPKL) 2017
      (xx)  Kaedah-Kaedah Pegawai Penguatkuasa DBKL (Kelakuan & Tatatertib) 1992
      (xxi) UUK Kerajaan Tempatan (Dataran Merdeka) (WPKL) 1992
      (xxii) UUK Pengangkutan Bahan (WPKL) 1997
      (xxiii) UUK Perumahan Awam (WPKL) 2000
      (xxiv) UUK Pasar Borong (WPKL) 2002
         
    c. Akta Kontrak 1950
         
    d. Akta Hiburan (WPKL) 1992
      (i) Kaedah-Kaedah Hiburan (WPKL) 1993
         
    e. Akta Hotel (WPKL) 2003
         
    f. Akta Ibu Kota Persekutuan 1960
      (i) Peraturan-peraturan Lembaga Penasihat Bandaraya Kuala Lumpur 1989
      (ii) Perintah Ibu Kota Persekutuan (Kawasan Bandaraya) 1974
         
    g. Akta Jalan, Parit & Bangunan 1974
         
    h. Akta Pengangkutan Jalan 1987
         
  2. Pengurusan dan Pentadbiran
    a. Organisasi Pejabat
      (i) Penempatan ruang pejabat
      (ii) Susunatur ruang pejabat
      (iii) Suasana dan alam persekitaran ruang pejabat
         
    b. Kelengkapan alat-alat pejabat
      (i) Mesin-mesin pejabat
      (ii) Kawalan alat tulis
      (iii) Borang-borang, prinsip-prinsip beberapa kesalahan umum dalam merangka borang.
         
    c. Pengurusan Kakitangan
      (i) Senarai tugas dan penyusunan tugas.
      (ii) Mengurus kakitangan termasuk perancangan tenaga manusia kelemahan dalam  pengurusan kakitangan dan penurunan kuasa.
      (iii) Penilaian Prestasi Kakitangan
      (iv) Latihan Kemajuan Kerjaya
      (v) Kebajikan Kakitangan 
         
    d. Hal Ehwal Mesyuarat
      (i) Persediaan mesyuarat
      (ii) Penyediaan agenda & minit mesyuarat
         
    e. Kaedah Kawalan Kerja
      (i) Kaedah mempercepatkan kerja
      (ii) Carta kerja
      (iii) Kawalan dan penilaian kerja
         
  3. Undang-Undang Khusus
    a. Akta Pencen (1980) dan Peraturan-Peraturan Pencen 1980 
    b. Peranan Pihak Berkuasa Tempatan  (PBT) & Fungsi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 
    c. Akta Rahsia Rasmi 1972
    d. Akta Perwakilan Kuasa 1956
    e. Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam 1948
         
         
  Soalan yang perlu dijawab :
         
      Seksyen I
      Soalan    :   40 (Objektif)
      Markah   :   40%
      Masa      :   1 Jam
         
      Seksyen II
      Soalan    :   8 jawab 3 (Esei)
      Markah   :   60%
      Masa      :   1 Jam 30 Minit
     
  Arahan:  
  * Calon-calon tidak dibenarkan merujuk kepada mana-mana bahan bacaan semasa peperiksaan. 
     
     
6. KEPUTUSAN
Lulus / Kandas
7. PENGECUALIAN
Calon-calon yang telah lulus mana-mana kertas tidak perlu mengulangi kertas tersebut.
8. LANTIKAN PEMERIKSA
Pemeriksa dilantik oleh Lembaga Peperiksaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
9. BAHASA (SOALAN & JAWAPAN)
Bahasa Malaysia
10. KAEDAH PERMOHONAN
Secara dalam talian di portal idb.dbkl.gov.my
11. PUSAT PEPERIKSAAN
Pusat Peperiksaan akan ditetapkan oleh Unit Penilaian Perkhidmatan dan Kompetensi, Institut Latihan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
12. KEKERAPAN PEPERIKSAAN
Peperiksaan diadakan dua (2) kali setahun.
13. TARIKH AKHIR MENGEMUKAKAN PERMOHONAN
Enam (6) minggu sebelum tarikh peperiksaan
14. BAHAN RUJUKAN

1. Perlembagaan Persekutuan, Akta Ibu Kota Persekutuan 1960, dan Akta Kerajaan Tempatan 1976.

2. Pekeliling Perkhidmatan, Surat Pekeliling Perkhidmatan, Perintah-perintah dan Arahan-arahan lain yang berkaitan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa.