SUKATAN PEPERIKSAAN Perkhidmatan BAGI PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA GRED KP29
DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR (KOD SKIM : B3202)
 
SUKATAN PEPERIKSAAN Perkhidmatan BAGI PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA GRED KP29
DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR
(KOD SKIM : B3202)
1. TARIKH SUKATAN PEPERIKSAAN DILULUSKAN OLEH DBKL
01/01/2020
2. MATLAMAT SUKATAN
Menguji kefahaman dan pengetahuan Pembantu Penguatkuasa KP29 dalam bidang berkaitan.
3. TUJUAN PEPERIKSAAN
Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi pegawai-pegawai dalam Kumpulan Pelaksana Gred 29 yang dilantik:
i) Secara Terus: atau
ii) Melalui Peningkatan Secara Lantikan (PSL)
4. PEGAWAI YANG LAYAK MENDUDUKI PEPERIKSAAN
Penolong Pegawai Penguatkuasa KP29 yang BELUM DISAHKAN DALAM JAWATAN.
5. SUKATAN

KOD SKIM / SUBJEK KERTAS II - AMALI PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA KP29
   
B3202 / PP203 1. Penyediaan Kertas Kerja
  2. Penyelesaian Kajian Kes
  3. Pengendalian Operasi
  4. Perintah Operasi
       
           
  Soalan yang perlu dijawab :
       
  Soalan    :   5 jawab 2
  Markah   :   100 %
  Masa      :   3 Jam 
           
  Arahan :
           
  1.   Calon-calon adalah tidak dibenarkan merujuk kepada bahan - bahan bacaan.
  2.   Nota-nota ceramah/nota persendirian tidak dibenarkan dibawa semasa menghadiri peperiksaan.
           
6. KEPUTUSAN
Lulus / Kandas
7. PENGECUALIAN
Calon-calon yang telah lulus mana-mana kertas tidak perlu mengulangi kertas tersebut.
8. LANTIKAN PEMERIKSA
Pemeriksa dilantik oleh Lembaga Peperiksaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
9. BAHASA (SOALAN & JAWAPAN)
Bahasa Malaysia
10. KAEDAH PERMOHONAN
Secara dalam talian di portal idb.dbkl.gov.my
11. PUSAT PEPERIKSAAN
Pusat Peperiksaan akan ditetapkan oleh Unit Penilaian Perkhidmatan dan Kompetensi, Institut Latihan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
12. KEKERAPAN PEPERIKSAAN
Peperiksaan diadakan dua (2) kali setahun.
13. TARIKH AKHIR MENGEMUKAKAN PERMOHONAN
Enam (6) minggu sebelum tarikh peperiksaan
14. BAHAN RUJUKAN

1. Akta-akta dan Undang-Undang Kecil seperti mana yang telah dinyatakan dalam sukatan peperiksaan.