Cetak

Jadual Peperiksaan Perkhidmatan/Khas Tahun 2022 Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
Bil Nama Peperiksaan/Subjek Kod Skim/Subjek Masa Tahun 2022
Bil. 1 Bil. 2
Tarikh Peperiksaan Tarikh Tutup Tarikh Peperiksaan Tarikh Tutup
1PENOLONG ARKITEK LANSKAP J29/JA29
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen A) Sukatan
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen B) Sukatan
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PENOLONG ARKITEK LANSKAP J29/JA29 Sukatan
B2291
P2729
P2729
PL291

09:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:00 PM
09:30 AM - 12:00 PM

05/04/2022
05/04/2022
06/04/2022
04/02/2022
09/08/2022
09/08/2022
10/08/2022
10/06/2022
2PENOLONG JURUTERA AWAM J29/JA29
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen A) Sukatan
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen B) Sukatan
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PENOLONG JURUTERA AWAM J29/JA29 Sukatan
B2211
P2729
P2729
PA211

09:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:00 PM
09:30 AM - 12:00 PM

05/04/2022
05/04/2022
06/04/2022
04/02/2022
09/08/2022
09/08/2022
10/08/2022
10/06/2022
3PENOLONG JURUTERA ELEKTRIK J29/JA29
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen A) Sukatan
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen B) Sukatan
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PENOLONG JURUTERA ELEKTRIK J29/JA29 Sukatan
B2231
P2729
P2729
PE231

09:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:00 PM
09:30 AM - 12:00 PM

05/04/2022
05/04/2022
06/04/2022
04/02/2022
09/08/2022
09/08/2022
10/08/2022
10/06/2022
4PENOLONG JURUTERA ELEKTRONIK J29/JA29
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen A) Sukatan
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen B) Sukatan
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PENOLONG JURUTERA ELEKTRONIK J29/JA29 Sukatan
B2241
P2729
P2729
PE241

09:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:00 PM
09:30 AM - 12:00 PM

05/04/2022
05/04/2022
06/04/2022
04/02/2022
09/08/2022
09/08/2022
10/08/2022
10/06/2022
5PENOLONG JURUTERA MEKANIKAL J29/JA29
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen A) Sukatan
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen B) Sukatan
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PENOLONG JURUTERA MEKANIKAL J29/JA29 Sukatan
B2221
P2729
P2729
PM221

09:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:00 PM
09:30 AM - 12:00 PM

05/04/2022
05/04/2022
06/04/2022
04/02/2022
09/08/2022
09/08/2022
10/08/2022
10/06/2022
6PENOLONG JURUUKUR BAHAN J29/JA29
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen A) Sukatan
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen B) Sukatan
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PENOLONG JURUUKUR BAHAN J29/JA29 Sukatan
Kertas 3/AMALI PENOLONG JURUUKUR BAHAN J29/JA29 Sukatan
B2271
P2729
P2729
PB271
PB272

09:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:00 PM
09:30 AM - 12:00 PM
09:30 AM - 12:30 PM

05/04/2022
05/04/2022
06/04/2022
07/04/2022
04/02/2022
09/08/2022
09/08/2022
10/08/2022
11/08/2022
10/06/2022
7PENOLONG JURUUKUR J29 /JA29
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen A) Sukatan
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen B) Sukatan
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PENOLONG JURUUKUR TANAH J29/JA29 Sukatan
Kertas 3/AMALI PENOLONG JURUUKUR TANAH J29/JA29 Sukatan
B2261
P2729
P2729
PT261
PT262

09:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:00 PM
09:30 AM - 12:00 PM
2 HARI

05/04/2022
05/04/2022
06/04/2022
07/04/2022
04/02/2022
09/08/2022
09/08/2022
10/08/2022
11/08/2022
10/06/2022
8PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA GRED KP29
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen A) Sukatan
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen B) Sukatan
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA KP29 Sukatan
Kertas 3/AMALI PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA KP29 Sukatan
B3202
P2729
P2729
PP202
PP203

09:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:00 PM
09:30 AM - 12:00 PM
09:30 AM - 12:30 PM

05/04/2022
05/04/2022
06/04/2022
07/04/2022
04/02/2022
09/08/2022
09/08/2022
10/08/2022
11/08/2022
10/06/2022
9PENOLONG PEGAWAI SENIBINA J29/JA29
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen A) Sukatan
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen B) Sukatan
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI SENI BINA J29/JA29 Sukatan
Kertas 3/AMALI PENOLONG PEGAWAI SENIBINA J29/JA29 Sukatan
B2251
P2729
P2729
PS251
PS252

09:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:00 PM
09:30 AM - 12:30 PM
09:30 AM - 01:30 AM

05/04/2022
05/04/2022
06/04/2022
07/04/2022
04/02/2022
09/08/2022
09/08/2022
10/08/2022
11/08/2022
10/06/2022
10PENOLONG PEGAWAI TADBIR N29
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen A) Sukatan
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen B) Sukatan
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR N29 Sukatan
B3201
P2729
P2729
PT201

09:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:00 PM
09:30 AM - 12:00 PM

05/04/2022
05/04/2022
06/04/2022
04/02/2022
09/08/2022
09/08/2022
10/08/2022
10/06/2022
11PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN N19
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 19 Sukatan
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN (Seksyen A) Sukatan
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN (Seksyen B) Sukatan
C3233
P0017
KP233
KP233

09:30 AM - 11:00 AM
09:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:30 PM

12/04/2022
13/04/2022
13/04/2022
04/02/2022
16/08/2022
17/08/2022
17/08/2022
10/06/2022
12PELUKIS PELAN (KEJURUTERAAN AWAM) JA19
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 19 Sukatan
C2121
P0017

09:30 AM - 11:00 AM

12/04/2022
04/02/2022
16/08/2022
10/06/2022
13PEMBANTU MAKMAL C19
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 19 Sukatan
C4001
P0017

09:30 AM - 11:00 AM

12/04/2022
04/02/2022
16/08/2022
10/06/2022
14PEMBANTU PENGUATKUASA KP19
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 19 Sukatan
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PEMBANTU PENGUATKUASA KP19 (Seksyen A) Sukatan
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PEMBANTU PENGUATKUASA KP19 (Seksyen B) Sukatan
Kertas 3/AMALI PEMBANTU PENGUATKUASA KP19 Sukatan
C5231
P0017
PK231
PK231
PK232

09:30 AM - 11:00 AM
09:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:30 PM
09:30 AM - 12:30 PM

12/04/2022
13/04/2022
13/04/2022
14/04/2022
04/02/2022
16/08/2022
17/08/2022
17/08/2022
18/08/2022
10/06/2022
15PEMBANTU PENILAIAN W19
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 19 Sukatan
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PEMBANTU PENILAIAN W19 (Seksyen A) Sukatan
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PEMBANTU PENILAIAN W19 (Seksyen B) Sukatan
Kertas 3/AMALI PEMBANTU PENILAIAN W19 Sukatan
C2771
P0017
PN771
PN771
PN772

09:30 AM - 11:00 AM
09:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:30 PM
09:30 AM - 12:30 PM

12/04/2022
13/04/2022
13/01/2022
14/04/2022
04/02/2022
16/08/2022
30/11/-0001
30/11/-0001
30/11/-0001
10/06/2022
16PEMBANTU TADBIR KEWANGAN W19
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 19 Sukatan
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PEMBANTU TADBIR KEWANGAN W19 (Seksyen A) Sukatan
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PEMBANTU TADBIR KEWANGAN W19 (Seksyen B) Sukatan
C3232
P0017
PW232
PW232

09:30 AM - 11:00 AM
09:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:30 PM

12/04/2022
13/04/2022
13/04/2022
04/02/2022
16/08/2022
17/08/2022
17/08/2022
10/06/2022
17PEMBANTU TADBIR N19
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 19 Sukatan
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) N19 (Seksyen A) Sukatan
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) N19 (Seksyen B) Sukatan
C3231
P0017
PO231
PO231

09:30 AM - 11:00 AM
09:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:30 PM

12/04/2022
13/04/2022
13/04/2022
04/02/2022
16/08/2022
17/08/2022
17/08/2022
10/06/2022