Syarat-Syarat Permohonan Latihan Industri di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
 Saya bersetuju dengan syarat-syarat berikut.