Jadual Kursus Prospektus Anjuran IDB bagi Tahun 2018

Carian mengikut Nama Program
Nama Program
    

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
KES/IDB/017/AS/ASS1
KURSUS TATACARA PEMUSNAHAN SARANG TEBUAN & LEBAH
08-10

KES/IDB/003/AS/ASS1-S5
KURSUS BANTUAN KECEMASAN
09-10

22-23

12-13

KES/IDB/005/AS/ASS1-S3
KURSUS ASAS RISIKAN
15-16

29-30

13-14

PNG/IDB/015/AS/ASS1-S3
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (PKPA&PERINTAH AM)
16-18

14-16

13-15

PNG/IDB/027/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN REKOD INSTITUT LATIHAN DBKL (IDB)
16-17

KEW/IDB/011/AS/ASS1
KURSUS PENGGUNAAN SISTEM PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN COB/ SISTEM BMIS COBKL
17-18

LNR/IDB/001/PT/PTS1-S2
KURSUS PENGURUSAN TAPAK NURSERI
23-24

17-18

UD/IDB/006/AS/ASS1
KURSUS KERAHSIAAN DAN KESELAMATAN DATA PERIBADI
23-23

LNR/IDB/023/AS/ASS1-S2
KURSUS ASAS PERTOLONGAN CEMAS
23-24

06-07

LNR/IDB/027/AS/ASS1-S2
KURSUS €˜ART OF MANAGING PEOPLE€™
23-24

06-07

PB/IDB/002/AS/ASS1
KURSUS PEMAHAMAN DAN PEMAKAIAN GARIS PANDUAN PERANCANGAN & PEMBANGUNAN
24-25

LNR/IDB/028/AS/ASS1
IDB TALK 2018 €“ SUPER AWESOME JOB VS FAMILY - IMBANGI KERJAYA DAN KELUARGA
24-24

KEJ/IDB/042/AS/ASS1
LATIHAN SISTEM IDB
25-26

TM/IDB/002/AS/ASS1-S2
KURSUS MICROSOFT WORD
29-30

23-24

LNR/IDB/003/PT/PTS1-S2
KURSUS PENGGUNAAN & PENYELENGGARAAN MESIN RINGAN , JENTERA DAN PERALATAN LANDSKAP
30-31

20-21

ARB/IDB/034/AS/ASS1
KURSUS PIIIARC: PROGRAM PROFESIONAL - OVERVIEW DEVELOPMENT PROCESS AND AUTHORITY APPROVALS
04-04

KEJ/IDB/001/PT/PTS1-S2
REKABENTUK STRUKTUR KONKRIT TETULANG PIAWAIAN TERBAHARU EURO CODE 2
05-06

05-06

TM/IDB/001/AS/ASS1-S2
KURSUS TEKNOLOGI MAKLUMAT (2018)
05-06

07-08

LNR/IDB/004/PT/PTS1-S3
KURSUS LATIHAN DENDROLOGI ( TAKSONOMI POKOK )
06-07

10-11

24-25

KEW/IDB/012/AS/ASS1
KURSUS PENGGUNAAN SISTEM E-FILING COBKL
07-08

KEJ/IDB/024/AS/ASS1-S2
ETIKA DAN TATASUSILA PEMANDU KENDERAAN
08-08

06-06

KEW/IDB/031/AS/ASS1-S2
KURSUS PENGENALAN PERAKAUNAN DBKL (MPSAS)
17-18

08-09

TM/IDB/027/AS/ASS1
KURSUS TATACARA PENGGUNAAN SISTEM IDB
09-09

KES/IDB/022/AS/ASS1-S2
LATIHAN SISTEM IDB - KESIHATAN
09-09

ARB/IDB/035/AS/ASS1
KURSUS PIIIARC : PROGRAM PROFESIONAL - HOUSING PROJECT AND STRATA DEVELOPMENT
11-11

KEJ/IDB/004/AS/ASS1
TEKNOLOGI DAN APLIKASI PENGGUNAAN GNSS
12-14

TM/IDB/028/AS/ASS1
KURSUS MICROSOFT EXCEL INSTITUT LATIHAN DBKL
12-12

LNR/IDB/005/PT/PTS1-S3
KURSUS : ASAS INTERPRETASI PERSEKITARAN
13-15

03-05

17-19

KEJ/IDB/033/PT/PTS1
PEMANTAPAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK UNTUK KEJURUTERAAN MEKANIKAL
14-15

KEJ/IDB/002/AS/ASS1
PENGUKURAN PIAWAIAN KERJA KEJURUTERAAN AWAM (MYCESMM)
19-20

KEJ/IDB/023/PT/PTS1-S4
PENINGKATAN KEMAHIRAN PEMANDUAN BERHEMAH DI JALAN RAYA
20-22

27-29

24-26

08-10

LNR/IDB/002/PT/PTS1-S2
KURSUS PENANAMAN POKOK
20-21

28-29

TM/IDB/003/AS/ASS1-S2
KURSUS MICROSOFT POWERPOINT (2018)
20-22

24-26

ARB/IDB/001/AS/ASS1-S2
PIIIARC : PENYEDIAAN BUKU LOG DAN LAPORAN PENILAIAN PENGALAMAN PROFESIONAL ARKITEK
21-22

24-25

ARB/IDB/037/AS/ASS1
KURSUS PIIIARC : PROGRAM PROFESSIONAL -MANAGING CONSTRUCTION CONTRACT 1 AND MANAGING CONSTRUCTION CONTRACT 2 DAN KELAS ULANGKAJI
25-25

TM/IDB/004/AS/ASS1-S2
KURSUS MICROSOFT EXCEL (2018)
26-27

01-02

KEW/IDB/023/AS/ASS1
KURSUS ASAS PERAKAUNAN FORENSIK DAN JENAYAH KEWANGAN
26-26

KEJ/IDB/003/PT/PTS1
REKABENTUK GEOMETRI JALAN-PINDAAN JKR 2015
27-28

KEJ/IDB/039/PT/PTS1
OPERASI DAN PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRIKAL
27-01

LNR/IDB/008/PT/PTS1-S2
KURSUS HERBA DARI SEGI UBATAN, MASAKAN DAN KECANTIKAN
27-28

24-25

KEW/IDB/021/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN BELANJAWAN
27-27

PB/IDB/014/LJ/LJS1
KURSUS PERISIAN MAPINFO DALAM PROSES KAWALAN PERANCANGAN
27-28

UD/IDB/001/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN KONTRAK BERDASARKAN PERUNTUKAN AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976
28-01

KEW/IDB/034/AS/ASS1
INDEKS AKAUNTABILITI (AI) €“ PELAKSANAAN BORANG PENILAIAN KENDIRI (SESI AWARENESS)
01-01

ARB/IDB/038/AS/ASS1
KURSUS P III ARC : PROGRAM PROFESSIONAL - UNDERSTANDING CIVIL AND STRUCTURE (C&S) AND MECHANICAL AND ELECTRICAL (M&E); COORDINATING CONSULTANTS WORKS, AND INTRODUCTION TO BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) DAN PROGRAM ULANGKAJI PEPERIKSAAN
04-04

KEJ/IDB/007/PT/PTS1
REKABENTUK ASAS CETEK DAN DALAM ( STRUKTUR BANGUNAN)
05-06

TM/IDB/007/LJ/LJS1-S2
KURSUS LANJUTAN MICROSOFT WORD (2018)
05-06

19-20

PB/IDB/007/AS/ASS1-S2
KURSUS PELAKSANAAN PROSES DAN PROSEDUR PUSAT SETEMPAT (OSC) 3.0 DALAM MENGURUSKAN PERMOHONAN CADANGAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
05-05

07-07

LNR/IDB/006/PT/PTS1-S3
KURSUS KEMAHIRAN DAN KECEKAPAN €˜TREE CLIMBING€™
06-08

14-16

04-06

KEW/IDB/029/AS/ASS1
KURSUS ASAS CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (GST)
06-06

KEJ/IDB/005/PT/PTS1
REKABENTUK TEMBOK PENAHAN BERDASAR PIAWAIAN BARU
07-08

KEJ/IDB/036/PT/PTS1
PENGENDALIAN DAN PENGUJIAN GENSET
07-08

UD/IDB/015/AS/ASS1-S4
KURSUS PENYEDIAAN KERTAS PERTUDUHAN DAN SAMAN
20-20

07-07

04-04

03-03

TM/IDB/023/AS/ASS1-S2
KESELAMATAN ICT DBKL (2018)
07-08

01-02

KEW/IDB/035/AS/ASS1-S2
INDEKS AKAUNTABILITI (AI) €“ PELAKSANAAN BORANG PENILAIAN KENDIRI (UJI CUBA)
12-14

16-18

KEJ/IDB/006/PT/PTS1
PENYELENGGARAAN SAMBUNGAN PENGEMBANGAN JAMBATAN (BRIDGE EXPANSION JOINT) DAN BEARING JAMBATAN
13-14

KEJ/IDB/031/PT/PTS1
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA BEPUSAT
13-14

LNR/IDB/007/PT/PTS1-S2
KURSUS PENANAMAN & PENJAGAAN POKOK HIASAN
13-14

21-22

TM/IDB/015/AS/ASS1
WEB APPLICATION/WEBSITE SECURITY
19-21

LNR/IDB/018/AS/ASS1
KURSUS KAWALAN KUALITI REKABENTUK PEMBINAAN (CONSTRUCTION DETAILS) - KEPERLUAN DAN SPESIFIKASI LANDSKAP
20-21

LNR/IDB/009/PT/PTS1-S2
KURSUS PENJAGAAN POKOK BUAH-BUAHAN
27-28

25-26

KEW/IDB/030/LJ/LJS1
KURSUS LAYANAN KAUNTER PERTANYAAN DAN URUSAN
27-27

UD/IDB/008/AS/ASS1
KURSUS PERJANJIAN USAHASAMA : ISU DAN CABARAN
28-28

TM/IDB/020/AS/ASS1
GOOGLE FU POWER SEARCH TECHNIQUE
28-28

TM/IDB/006/AS/ASS1
KURSUS MICROSOFT PUBLISHER (2018)
02-03

PB/IDB/010/AS/ASS1-S2
KURSUS TEKNIK TERKINI KAEDAH PENGUMPULAN DATA DI LAPANGAN
02-03

04-05

KEJ/IDB/008/AS/ASS1
HIDROLOGI DAN PENGURUSAN AIR HUJAN
03-04

LNR/IDB/019/AS/ASS1
KURSUS KESELAMATAN PEKERJAAN DAN KESEDARAN KESIHATAN PEKERJA DI TAPAK KERJA
03-04

KEJ/IDB/037/PT/PTS1
PEMANTAPAN KEFAHAMAN AKTA DAN PERATURAN ELEKTIK SURUHANJAYA TENAGA
04-05

UD/IDB/005/AS/ASS1
KURSUS UNDANG-UNDANG YANG DIPERWAKILKAN KUASA : ISU DAN CABARAN PELAKSANAAN
04-04

KEW/IDB/006/PT/PTS1
KURSUS AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960
05-07

LNR/IDB/010/PT/PTS1-S3
KURSUS PERTANIAN BANDAR ( URBAN AGRICULTURE )
07-09

07-09

06-08

TM/IDB/010/AS/ASS1
MICROSOFT SQL SERVER 2012 TRAINING: REPORTING SERVICES
09-12

KEJ/IDB/009/AS/ASS1
SKETCH -UP FOR CIVIL ENGINEERING
10-11

TM/IDB/009/AS/ASS1
KURSUS MEREKACIPTA PERSEMBAHAN MULTIDIMENSI MENGGUNAKAN PREZZI (2018)
16-17

ARB/IDB/014/AS/ASS1-S2
PENGENALAN KEPADA PERISIAN ADOBE PHOTOSHOP (BASIC USER)
16-16

27-27

KEJ/IDB/011/PT/PTS1
PENGENALAN KAJIAN IMPAK TRAFIK (TIA)
17-18

KEJ/IDB/030/LJ/LJS1
PENGURUSAN PENYELENGGARAAN FASILITI BANGUNAN
17-18

KEW/IDB/022/AS/ASS1
KURSUS PENGENDALIAN TERIMAAN KUTIPAN
17-17

ARB/IDB/006/AS/ASS1
PENGGUNAAN PROGRAM MICROSOFT PROJECT SEBAGAI ASAS DALAM PENGURUSAN PROJEK
18-19

KEW/IDB/033/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN TUNGGAKAN DBKL
23-23

TM/IDB/019/AS/ASS1
PENETRATION TESTING: TOOLS AND TECHNIQUES
23-26

PB/IDB/003/PT/PTS1-S2
KURSUS PEMATUHAN KAEDAH 5 (PROSES PELAWAAN BANTAHAN) DAN KAEDAH 7 (PANDANGAN PEMILIK BERDAMPINGAN) BAGI PENGLIBATAN AWAM
23-24

25-26

KEJ/IDB/012/AS/ASS1
PENGENALAN REKABENTUK PERSIMPANGAN BERLAMPU ISYARAT
01-03

KEJ/IDB/032/PT/PTS1
REKABENTUK DAN PENYELENGGARAAN SISTEM PERLINDUNGAN KEBAKARAN
02-03

KEW/IDB/036/AS/ASS1
PENGAUDITAN BERASASKAN RISIKO
07-09

PB/IDB/004/PT/PTS1-S2
KURSUS PEMANTAPAN PENYEDIAAN LAPORAN PENILAIAN PERANCANGAN
07-08

08-09

LNR/IDB/011/AS/ASS1-S2
KURSUS TEKNIK PEMBIAKAN POKOK / RENEK
08-09

11-12

KEW/IDB/015/PT/PTS1
KURSUS PENYENGGARAAN BANGUNAN STRATA DAN KAEDAH PENENTUAN UNIT SYER MENGIKUT AKTA PENGURUSAN STRATA 2015 (AKTA 757)
08-08

TM/IDB/021/AS/ASS1
CYBER SECURITY: ATTACK & COUNTERMEASURES
09-10

KEW/IDB/024/AS/ASS1
KURSUS AKAUNTABILITI DALAM PENGURUSAN KEWANGAN
10-10

KEJ/IDB/027/AS/ASS1
PEMERIKSAAN KUALITI MENGGUNAKAN PERALATAN BENGKEL
15-16

KEW/IDB/007/PT/PTS1
PERMOHONAN HAKMILIK STRATA
16-16

TM/IDB/012/AS/ASS1
INTRODUCTION TO BIG DATA
16-18

KEJ/IDB/014/AS/ASS1
REKABENTUK TEMPAT LETAK KERETA DAN SIRKULASI DALAMAN
29-29

KEW/IDB/016/PT/PTS1
KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN FORENSIK AKAUN DAN PENGAUDITAN BANGUNAN BERSTRATA DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
26-27

KEW/IDB/037/AS/ASS1
PENULISAN LAPORAN AUDIT YANG BERKUALITI
26-28

PB/IDB/013/PT/PTS1
KURSUS PENGURUSAN PELANTIKAN PERUNDING UNTUK PERANCANG BANDAR
27-28

KEJ/IDB/015/PT/PTS1
PEMAHAMAN AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960
02-04

TM/IDB/013/PT/PTS1
CREATIVE WEBSITE DESIGN USING ADOBE XD
02-04

LNR/IDB/012/PT/PTS1-S2
KURSUS PENYELENGGARAAN POKOK RENDANG
03-04

18-19

KEW/IDB/008/PT/PTS1
BENGKEL PENILAIAN CAJ PEMBANGUNAN
04-05

KEJ/IDB/034/AS/ASS1
TATACARA PENGURUSAN STOR KERAJAAN
09-11

LNR/IDB/013/AS/ASS1-S2
KURSUS GUBAHAN BUNGA DAN TATACARA HIASAN MAJLIS
10-11

02-03

KEW/IDB/038/AS/ASS1
FOTOGRAFI €“ KAEDAH PENGAMBILAN GAMBAR SEBAGAI BUKTI AUDIT
10-11

LNR/IDB/024/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN & PENYELENGGARAAN TAMAN PERMAINAN KANAK-KANAK (TPKK)
10-11

TM/IDB/016/LJ/LJS1
COMPTIA TRAINING- COMPTIA A+ CERTIFICATION SIRI 2
16-17

PB/IDB/001/PT/PTS1-S2
KURSUS PEMAHAMAN DAN PEMAKAIAN ALAT KAWALAN PERANCANGAN
16-17

23-24

KEJ/IDB/017/PT/PTS1
TATACARA MEMASUKI RUANG TERKURUNG (CONFINED SPACE)
17-19

KEJ/IDB/029/AS/ASS1-S2
SISTEM HIDRAULIK KENDERAAN
17-18

03-04

KEW/IDB/010/AS/ASS1
KURSUS PENILAIAN LOGI, JENTERA DAN PERALATAN
17-19

KEW/IDB/028/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN PATUH SYARIAH
17-17

LNR/IDB/021/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN KONTRAK DAN ISU-ISU DALAM PELAKSANAAN PROJEK SECARA REKA DAN BINA (DESIGN AND BUILD)
17-18

KEW/IDB/017/PT/PTS1
KURSUS PENGENDALIAN MESYUARAT AGUNG, PENUBUHAN SUB MC DAN JENIS-JENIS PROKSI
19-19

TM/IDB/022/AS/ASS1
SECURITY ARCHITECTURE AND DESIGN
23-27

KEJ/IDB/018/AS/ASS1
PENGENALAN SYARAT-SYARAT KONTRAK, ARAHAN PERBENDAHARAAN DAN PERINTAH TETAP DATUK BANDAR (PDB 2015)
24-25

ARB/IDB/007/AS/ASS1
PEMANTAUAN, AUDIT DAN KAWALAN PROJEK DENGAN PENGGUNAAN PROGRAM MICROSOFT PROJECT
06-07

PB/IDB/009/PT/PTS1-S2
KURSUS APLIKASI PELAN BANDAR RAYA KUALA LUMPUR (PBRKL) 2020 DALAM PEMBANGUNAN WPKL
06-07

13-14

LNR/IDB/014/AS/ASS1-S2
KURSUS PEMELIHARAAAN, RAWATAN & PEMULIHAN BINATANG REKREASI ( KUDA, RUSA, KANCIL )
07-08

09-10

LNR/IDB/016/AS/ASS1
KURSUS PERINCIAN KEMASAN MENGIKUT TEKNOLOGI TERKINI DALAM INDUSTRI LANDSKAP
07-08

TM/IDB/018/AS/ASS1
HVAC COOLING SYSTEMS FOR DATA CENTERS
13-15

KEJ/IDB/021/LJ/LJS1
KURSUS AUDIT KESELAMATAN JALAN RAYA PERINGKAT 1, 2 & 3
14-15

KEW/IDB/039/AS/ASS1
INTEGRITI DALAM PENGURUSAN KEWANGAN €“ PENGKISAHAN DARI TIRAI BESI
15-15

TM/IDB/011/PT/PTS1
KURSUS PEMBANGUNAN APLIKASI MOBILE (IOS & ANDROID)
27-29

KEJ/IDB/038/PT/PTS1
KEPERLUAN PENCAHAYAAAN LAMPU JALAN DAN TEROWONG MENGIKUT MS 825:2008
28-29

KEW/IDB/025/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA (AR) & AKAUN BELUM BAYAR (AP)
03-03

KEJ/IDB/025/AS/ASS1
PENGURUSAN KENDERAAN DATUK BANDAR KUALA LUMPUR
04-05

LNR/IDB/020/AS/ASS1
KURSUS REKABENTUK DAN PENYELENGGARAAN €˜VERTICAL LANDSCAPE€™ DAN €˜ROOF-TOP GARDEN€™
04-05

ARB/IDB/009/PT/PTS1-S2
STRATEGI PEMBANGUNAN LOW CARBON DAN PENGURUSAN KECEKAPAN TENAGA
05-05

KEJ/IDB/022/AS/ASS1
KEJURUTERAAN FORENSIK
11-12

PB/IDB/005/PT/PTS1-S2
KURSUS PENGENAAN DAN PENGGUNAAN SYARAT-SYARAT PERINTAH PEMBANGUNAN
17-17

19-19

KEJ/IDB/026/PT/PTS1
KESELAMATAN PENGENDALIAN MESIN DAN JENTERA - SKYLIFT DAN MOBILE CRANE
18-19

TM/IDB/008/LJ/LJS1-S2
KURSUS LANJUTAN MICROSOFT EXCEL (2018)
24-25

29-30

TM/IDB/014/PT/PTS1
PHOTO MANIPULATION: ART & TECHNIQUES
24-26

KEJ/IDB/040/LJ/LJS1
AMALAN PENGURUSAN PROJEK KEJURUTERAAN
25-26

TM/IDB/026/AS/ASS1
PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF DALAM KONTEKS TEKNOLOGI MAKLUMAT
26-27

KEW/IDB/009/PT/PTS1
KURSUS PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN TANAH
03-04

TM/IDB/024/AS/ASS1
PENGURUSAN DAN ANALISIS DATA STATISTIK
08-10

PB/IDB/006/PT/PTS1-S2
KURSUS PEMAHAMAN DAN PEMAKAIAN AKTA HAKMILIK STRATA DAN PERIHAL TANAH DALAM KAWALAN PERANCANGAN
08-09

10-11

KEW/IDB/020/AS/ASS1
KONVENSYEN KOMUNITI STRATA WILAYAH PERSEKUTUAN 2018 ANJURAN BERSAMA KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN BAHAGIAN PESURUHJAYA BANGUNAN KUALA LUMPUR
10-10

KEW/IDB/026/AS/ASS1
KURSUS ASAS PENGURUSAN DAN PENYENGGARAAN BUKU RESIT
11-11

KEW/IDB/027/LJ/LJS1
KURSUS PENGENDALIAN PENYENGGARAN PANJAR WANG RUNCIT DAN WANG PENDAHULUAN DIRI
17-17

PB/IDB/012/PT/PTS1-S2
KURSUS PEMAHAMAN DAN PEMAKAIAN PERUNDANGAN BERKAITAN PERANCANGAN BANDAR
22-23

24-25

TM/IDB/017/AS/ASS1
ENVIRONMENTAL MONITORING SYSTEM (EMS) AT DATA CENTRE (2018)
23-24

PB/IDB/011/AS/ASS1-S2
KURSUS PEMAHAMAN BERKAITAN KAJIAN SEKTORAL PERANCANGAN
12-13

14-15

KEW/IDB/032/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN PBT
14-15