Jadual Kursus Prospektus Anjuran IDB bagi Tahun 2018

Carian mengikut Nama Program
Nama Program
    

Maklumat Kursus Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
KES/IDB/017/AS/ASS1
KURSUS TATACARA PEMUSNAHAN SARANG TEBUAN & LEBAH
08-10

KES/IDB/003/AS/ASS1-S5
KURSUS BANTUAN KECEMASAN
09-10

22-23

12-13

26-28

13-15

KES/IDB/024/PT/PTS1
BENGKEL PENGHARMONIAN MANUAL PROSEDUR KERJA (MPK) BAGI UNIT KAWALAN PENCEMARAN, BAHAGIAN ALAM SEKITAR
09-09

KES/IDB/005/AS/ASS1-S4
KURSUS ASAS RISIKAN
15-16

29-30

13-14

27-28

PNG/IDB/015/AS/ASS1-S3
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (PKPA&PERINTAH AM)
16-18

14-16

13-15

PNG/IDB/027/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN REKOD INSTITUT LATIHAN DBKL (IDB)
16-17

KEW/IDB/011/AS/ASS1
KURSUS PENGGUNAAN SISTEM PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN COB/ SISTEM BMIS COBKL
17-18

LNR/IDB/001/PT/PTS1-S2
KURSUS PENGURUSAN TAPAK NURSERI
23-24

17-18

UD/IDB/006/AS/ASS1
KURSUS KERAHSIAAN DAN KESELAMATAN DATA PERIBADI
23-23

LNR/IDB/027/AS/ASS1-S4
KURSUS ‘ART OF MANAGING PEOPLE’
23-24

06-07

01-01

08-08

LNR/IDB/028/AS/ASS1-S2
IDB TALK 2018 – SUPER AWESOME JOB VS FAMILY - IMBANGI KERJAYA DAN KELUARGA
24-24

01-01

KEJ/IDB/042/AS/ASS1
LATIHAN SISTEM IDB
25-26

TM/IDB/002/AS/ASS1-S2
KURSUS MICROSOFT WORD
29-30

02-03

LNR/IDB/003/PT/PTS1-S2
KURSUS PENGGUNAAN & PENYELENGGARAAN MESIN RINGAN , JENTERA DAN PERALATAN LANDSKAP
30-31

20-21

ARB/IDB/034/AS/ASS1
KURSUS PIIIARC: PROGRAM PROFESIONAL - OVERVIEW DEVELOPMENT PROCESS AND AUTHORITY APPROVALS
04-04

TM/IDB/001/AS/ASS1-S2
KURSUS TEKNOLOGI MAKLUMAT (2018)
05-06

04-05

LNR/IDB/004/PT/PTS1-S3
KURSUS LATIHAN DENDROLOGI ( TAKSONOMI POKOK )
06-07

10-11

24-25

PNG/IDB/021/AS/ASS1-S3
SPEAKING ENGLISH CONFIDENTLY AT WORK PLACE
06-08

30-02

14-16

KEW/IDB/012/AS/ASS1
KURSUS PENGGUNAAN SISTEM E-FILING COBKL
07-08

KEJ/IDB/024/AS/ASS1-S2
ETIKA DAN TATASUSILA PEMANDU KENDERAAN
08-08

06-06

KEW/IDB/031/AS/ASS1-S2
KURSUS PENGENALAN PERAKAUNAN DBKL (MPSAS)
17-18

08-09

TM/IDB/027/AS/ASS1
KURSUS TATACARA PENGGUNAAN SISTEM IDB
09-09

KES/IDB/022/AS/ASS1-S2
LATIHAN SISTEM IDB - KESIHATAN
09-09

ARB/IDB/035/AS/ASS1
KURSUS PIIIARC : PROGRAM PROFESIONAL - HOUSING PROJECT AND STRATA DEVELOPMENT
11-11

TM/IDB/028/AS/ASS1
KURSUS MICROSOFT EXCEL INSTITUT LATIHAN DBKL
12-12

LNR/IDB/005/PT/PTS1-S3
KURSUS : ASAS INTERPRETASI PERSEKITARAN
13-15

03-05

17-19

KEJ/IDB/033/PT/PTS1
PEMANTAPAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK UNTUK KEJURUTERAAN MEKANIKAL
14-15

KEJ/IDB/002/AS/ASS1-S2
PENGUKURAN PIAWAIAN KERJA KEJURUTERAAN AWAM (MYCESMM)
19-20

27-28

KEJ/IDB/023/PT/PTS1-S4
PENINGKATAN KEMAHIRAN PEMANDUAN BERHEMAH DI JALAN RAYA
20-22

27-29

03-05

14-16

LNR/IDB/002/PT/PTS1-S2
KURSUS PENANAMAN POKOK
20-21

28-29

TM/IDB/003/AS/ASS1-S2
KURSUS MICROSOFT POWERPOINT (2018)
20-22

24-26

ARB/IDB/037/AS/ASS1
KURSUS PIIIARC : PROGRAM PROFESSIONAL -MANAGING CONSTRUCTION CONTRACT 1 AND MANAGING CONSTRUCTION CONTRACT 2 DAN KELAS ULANGKAJI
25-25

TM/IDB/004/AS/ASS1-S2
KURSUS MICROSOFT EXCEL (2018)
26-27

14-15

ARB/IDB/001/AS/ASS1-S2
PIIIARC : PENYEDIAAN BUKU LOG DAN LAPORAN PENILAIAN PENGALAMAN PROFESIONAL ARKITEK
26-27

24-25

KEJ/IDB/039/PT/PTS1
OPERASI DAN PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRIKAL
27-01

LNR/IDB/008/PT/PTS1-S2
KURSUS HERBA DARI SEGI UBATAN, MASAKAN DAN KECANTIKAN
27-28

24-25

KEW/IDB/021/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN BELANJAWAN
27-27

LNR/IDB/023/AS/ASS1-S5
KURSUS ASAS PERTOLONGAN CEMAS
27-27

28-28

19-19

20-20

15-15

PB/IDB/014/LJ/LJS1
KURSUS PERISIAN MAPINFO DALAM PROSES KAWALAN PERANCANGAN
27-28

ARB/IDB/038/AS/ASS1
KURSUS P III ARC : PROGRAM PROFESSIONAL - UNDERSTANDING CIVIL AND STRUCTURE (C&S) AND MECHANICAL AND ELECTRICAL (M&E); COORDINATING CONSULTANTS WORKS, AND INTRODUCTION TO BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) DAN PROGRAM ULANGKAJI PEPERIKSAAN
04-04

KEJ/IDB/007/PT/PTS1
REKABENTUK ASAS CETEK DAN DALAM ( STRUKTUR BANGUNAN)
05-06

UD/IDB/020/AS/ASS1
KURSUS ASAS UNDANG-UNDANG
05-02

TM/IDB/007/LJ/LJS1-S2
KURSUS LANJUTAN MICROSOFT WORD (2018)
05-06

19-20

LNR/IDB/006/PT/PTS1-S3
KURSUS KEMAHIRAN DAN KECEKAPAN ‘TREE CLIMBING’
06-08

14-16

04-06

KEJ/IDB/005/PT/PTS1
REKABENTUK TEMBOK PENAHAN BERDASAR PIAWAIAN BARU
07-08

UD/IDB/015/AS/ASS1-S4
KURSUS PENYEDIAAN KERTAS PERTUDUHAN DAN SAMAN
20-20

07-07

18-18

03-03

ARB/IDB/039/AS/ASS1
KURSUS PIIIARC : PROGRAM PROFESSIONAL - PRACTICALITY OF DESIGN 1 AND PRACTICALITY OF DESIGN 2 DAN KELAS ULANGKAJI PEPERIKSAAN
11-11

UD/IDB/013/PT/PTS1-S2
KURSUS PENYEDIAAN KERTAS SIASATAN
12-13

26-27

KEW/IDB/035/AS/ASS1-S2
INDEKS AKAUNTABILITI (AI) – PELAKSANAAN BORANG PENILAIAN KENDIRI (UJI CUBA)
12-14

16-18

KEJ/IDB/006/PT/PTS1
PENYELENGGARAAN SAMBUNGAN PENGEMBANGAN JAMBATAN (BRIDGE EXPANSION JOINT) DAN BEARING JAMBATAN
13-14

KEJ/IDB/031/PT/PTS1
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYAMAN UDARA BEPUSAT
13-14

LNR/IDB/007/PT/PTS1-S2
KURSUS PENANAMAN & PENJAGAAN POKOK HIASAN
13-14

21-22

KEW/IDB/023/AS/ASS1-S2
KURSUS ASAS PERAKAUNAN FORENSIK DAN JENAYAH KEWANGAN
15-15

28-28

TM/IDB/015/AS/ASS1
WEB APPLICATION/WEBSITES SECURITY
19-21

ARB/IDB/040/AS/ASS1
KURSUS PIIIARC : PROGRAM PROFESSIONAL - BEING AN AR. IS IT BUSINESS OR PLEASURE?, TOWARDS PART 3 LAM PROFESSIONAL EXAM DAN KELAS ULANGKAJI PEPERIKSAAN
25-25

TM/IDB/023/AS/ASS1-S2
KESELAMATAN ICT DBKL (2018)
26-27

01-02

LNR/IDB/009/PT/PTS1-S2
KURSUS PENJAGAAN POKOK BUAH-BUAHAN
27-28

25-26

KEW/IDB/030/LJ/LJS1
KURSUS LAYANAN KAUNTER PERTANYAAN DAN URUSAN
27-27

UD/IDB/001/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN KONTRAK BERDASARKAN PERUNTUKAN AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976
28-29

KEJ/IDB/001/PT/PTS1
REKABENTUK STRUKTUR KONKRIT TETULANG PIAWAIAN TERBAHARU EURO CODE 2
29-30

ARB/IDB/025/AS/ASS1-S5
KURSUS LATIHAN SVC 4.0
02-02

29-29

27-27

28-28

PB/IDB/003/PT/PTS1-S2
KURSUS PEMATUHAN KAEDAH 5 (PROSES PELAWAAN BANTAHAN) DAN KAEDAH 7 (PANDANGAN PEMILIK BERDAMPINGAN) BAGI PENGLIBATAN AWAM
02-03

10-11

KEJ/IDB/008/AS/ASS1
HIDROLOGI DAN PENGURUSAN AIR HUJAN
03-04

TM/IDB/029/AS/ASS1
LATIHAN PENGGUNA BAGI SISTEM ISPAAA DBKL UNTUK PETUGAS ADUAN BARU DI PELBAGAI JABATAN
03-05

UD/IDB/005/AS/ASS1
KURSUS UNDANG-UNDANG YANG DIPERWAKILKAN KUASA : ISU DAN CABARAN PELAKSANAAN
04-04

UD/IDB/012/AS/ASS1-S2
KURSUS TEKNIK PENULISAN DAN PENYAMPAIAN NOTIS BERKUALITI
09-10

16-17

KEJ/IDB/034/AS/ASS1
TATACARA PENGURUSAN STOR KERAJAAN
10-12

TM/IDB/006/AS/ASS1
KURSUS MICROSOFT PUBLISHER (2018)
10-11

UD/IDB/008/AS/ASS1
KURSUS PERJANJIAN USAHASAMA : ISU DAN CABARAN
12-12

TM/IDB/020/AS/ASS1
GOOGLE FU POWER SEARCH TECHNIQUE
16-17

KEJ/IDB/011/PT/PTS1
PENGENALAN KAJIAN IMPAK TRAFIK (TIA)
17-18

KEW/IDB/006/PT/PTS1
KURSUS AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960
17-19

KEW/IDB/022/AS/ASS1
KURSUS PENGENDALIAN TERIMAAN KUTIPAN
17-17

KEJ/IDB/036/PT/PTS1
PENGENDALIAN DAN PENGUJIAN GENSET
18-19

KEJ/IDB/018/AS/ASS1
PENGENALAN SYARAT-SYARAT KONTRAK, ARAHAN PERBENDAHARAAN DAN PERINTAH TETAP DATUK BANDAR (PDB 2015)
23-24

KEW/IDB/033/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN TUNGGAKAN DBKL
23-23

PB/IDB/011/AS/ASS1-S2
KURSUS PEMAHAMAN BERKAITAN KAJIAN SEKTORAL PERANCANGAN
23-24

14-15

KEJ/IDB/030/LJ/LJS1
PENGURUSAN PENYELENGGARAAN FASILITI BANGUNAN
24-25

KEJ/IDB/003/PT/PTS1
REKABENTUK GEOMETRI JALAN-PINDAAN JKR 2015
25-26

PB/IDB/002/AS/ASS1
KURSUS PEMAHAMAN DAN PEMAKAIAN GARIS PANDUAN PERANCANGAN & PEMBANGUNAN
25-26

KEW/IDB/036/AS/ASS1
PENGAUDITAN BERASASKAN RISIKO
07-09

KEW/IDB/015/PT/PTS1
KURSUS PENYENGGARAAN BANGUNAN STRATA DAN KAEDAH PENENTUAN UNIT SYER MENGIKUT AKTA PENGURUSAN STRATA 2015 (AKTA 757)
08-08

KEW/IDB/024/AS/ASS1
KURSUS AKAUNTABILITI DALAM PENGURUSAN KEWANGAN
10-10

KEJ/IDB/021/LJ/LJS1
KURSUS AUDIT KESELAMATAN JALAN RAYA PERINGKAT 1, 2 & 3
14-15

LNR/IDB/011/AS/ASS1-S2
KURSUS TEKNIK PEMBIAKAN POKOK / RENEK
14-15

11-12

TM/IDB/009/AS/ASS1
KURSUS MEREKACIPTA PERSEMBAHAN MULTIDIMENSI MENGGUNAKAN PREZI (2018)
14-15

KES/IDB/020/AS/ASS1-S2
KURSUS PEMUSNAHAN TEMPAT PEMBIAKAN AEDES ( PTP )
19-19

14-15

KEW/IDB/007/PT/PTS1
PERMOHONAN HAKMILIK STRATA
16-16

TM/IDB/031/AS/ASS1-S2
KURSUS TATACARA PENGURUSAN SISTEM IDB BAGI \'SAHABAT IDB\'
16-16

16-16

KEW/IDB/016/PT/PTS1
KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN BANGUNAN BERSTRATA DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
26-27

KEW/IDB/037/AS/ASS1
PENULISAN LAPORAN AUDIT YANG BERKUALITI
26-28

PB/IDB/007/AS/ASS1-S2
KURSUS PELAKSANAAN PROSES DAN PROSEDUR PUSAT SETEMPAT (OSC) 3.0 DALAM MENGURUSKAN PERMOHONAN CADANGAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
27-27

02-02

PB/IDB/013/PT/PTS1
KURSUS PENGURUSAN PELANTIKAN PERUNDING UNTUK PERANCANG BANDAR
27-28

TM/IDB/019/AS/ASS1
PENETRATION TESTING: TOOLS AND TECHNIQUES
02-05

KEW/IDB/044/PT/PTS1
BENGKEL PENYEDIAAN GARIS PANDUAN DAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) TAHUN 2018 BAGI JABATAN KEWANGAN
02-03

LNR/IDB/012/PT/PTS1-S4
KURSUS PENYELENGGARAAN POKOK RENDANG
03-04

18-19

18-19

10-11

KEW/IDB/034/AS/ASS1
KURSUS INDEKS AKAUNTABILITI (AI) – PELAKSANAAN BORANG PENILAIAN KENDIRI (SESI AWARENESS)
03-03

KEW/IDB/008/PT/PTS1
BENGKEL PENILAIAN CAJ PEMBANGUNAN
04-05

KEW/IDB/038/AS/ASS1
FOTOGRAFI – KAEDAH PENGAMBILAN GAMBAR SEBAGAI BUKTI AUDIT
10-11

TM/IDB/016/LJ/LJS1
COMPTIA TRAINING- COMPTIA A+ CERTIFICATION SIRI 2
16-17

KEW/IDB/010/AS/ASS1
KURSUS PENILAIAN LOGI, JENTERA DAN PERALATAN
17-19

KES/IDB/013/PT/PTS1
KURSUS TEKNIK KAWALAN KACAUGANGGU BUNYI BISING
17-18

KES/IDB/021/PT/PTS1-S11
KURSUS KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
17-17

18-18

19-19

24-24

25-25

26-26

07-07

08-08

09-09

14-14

15-15

KEW/IDB/017/PT/PTS1
KURSUS PENGENDALIAN MESYUARAT AGUNG, PENUBUHAN SUB MC DAN JENIS-JENIS PROKSI
19-19

PB/IDB/001/PT/PTS1-S2
KURSUS PEMAHAMAN DAN PEMAKAIAN ALAT KAWALAN PERANCANGAN
23-24

KEJ/IDB/044/PT/PTS1
CONSTRUCTION CLAIMS MANAGEMENT
23-24

KEW/IDB/045/PT/PTS1
INTENSIF TUGAS KEWANGAN
23-24

KES/IDB/019/PT/PTS1
KURSUS TATACARA PENGENDALIAN JENAZAH DAN PENGURUSAN LIANG LAHAD
24-25

KEJ/IDB/004/AS/ASS1
TEKNOLOGI DAN APLIKASI PENGGUNAAN GNSS
25-27

PNG/IDB/014/AS/ASS1-S2
KURSUS PENULISAN DOKUMEN RASMI YANG BERKUALITI
25-27

25-27

UD/IDB/021/PT/PTS1
KURSUS LANJUTAN UNDANG-UNDANG
30-02

TM/IDB/010/AS/ASS1
MICROSOFT SQL SERVER 2012 TRAINING: REPORTING SERVICES
30-01

KEJ/IDB/032/PT/PTS1
REKABENTUK DAN PENYELENGGARAAN SISTEM PERLINDUNGAN KEBAKARAN
31-01

KEJ/IDB/043/AS/ASS1
IBS PROFESIONAL
01-03

KEJ/IDB/017/PT/PTS1
TATACARA MEMASUKI RUANG TERKURUNG (CONFINED SPACE)-AUTHORISED ENTRANT AND STAND-BY PERSON FOR CONFINED SPACE
06-07

TM/IDB/018/AS/ASS1
HVAC COOLING SYSTEMS FOR DATA CENTERS
06-07

PB/IDB/009/PT/PTS1-S2
KURSUS APLIKASI PELAN BANDAR RAYA KUALA LUMPUR (PBRKL) 2020 DALAM PEMBANGUNAN WPKL
06-07

KEJ/IDB/037/PT/PTS1
PEMANTAPAN KEFAHAMAN AKTA DAN PERATURAN ELEKTIK SURUHANJAYA TENAGA
07-08

LNR/IDB/014/AS/ASS1-S2
KURSUS PEMELIHARAAAN, RAWATAN & PEMULIHAN BINATANG REKREASI ( KUDA, RUSA, KANCIL )
07-08

09-10

ARB/IDB/006/AS/ASS1
PENGGUNAAN PROGRAM MICROSOFT PROJECT SEBAGAI ASAS DALAM PENGURUSAN PROJEK
08-09

PB/IDB/004/PT/PTS1-S2
KURSUS PEMANTAPAN PENYEDIAAN LAPORAN PENILAIAN PERANCANGAN
08-09

15-16

UD/IDB/027/AS/ASS1
KURSUS ISTIADAT ACARA DAN PROTOKOL PEGAWAI BERUNIFORM
09-09

KES/IDB/006/AS/ASS1-S2
KURSUS PENYEDIAAN KERTAS SIASATAN
13-14

ARB/IDB/041/AS/ASS1
KURSUS 'PROGRAM IBS PROFESIONAL IDB'
13-15

UD/IDB/019/AS/ASS1
KURSUS PEMERKASAAN DISIPLIN DAN INTEGRITI PEGAWAI PIHAK BERKUASA TEMPATAN
14-14

KES/IDB/008/AS/ASS1-S8
KURSUS PERALIHAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM
14-15

KEW/IDB/039/AS/ASS1
INTEGRITI DALAM PENGURUSAN KEWANGAN – PENGKISAHAN DARI TIRAI BESI
15-15

TM/IDB/011/PT/PTS1
KURSUS PEMBANGUNAN APLIKASI MOBILE (IOS & ANDROID)
27-29

KEJ/IDB/046/AS/ASS1-S4
KURSUS PENINGKATAN KEMAHIRAN PEMANDUAN KENDERAAN BERAT.
28-29

19-20

03-04

30-31

KEJ/IDB/029/AS/ASS1-S2
SISTEM HIDRAULIK KENDERAAN
29-30

PNG/IDB/013/AS/ASS1-S3
PENGURUSAN REKOD DAN FAIL
24-25

29-30

19-19

LNR/IDB/013/AS/ASS1-S3
KURSUS GUBAHAN BUNGA DAN TATACARA HIASAN MAJLIS
29-30

03-04

10-11

UD/IDB/023/AS/ASS1-S2
KURSUS PENGURUSAN TRAFIK
03-04

05-06

UD/IDB/024/AS/ASS1-S2
KURSUS ASAS PENYELIA
03-04

27-28

KEW/IDB/025/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA (AR) & AKAUN BELUM BAYAR (AP)
03-03

TM/IDB/012/AS/ASS1
INTRODUCTION TO BIG DATA
03-05

LNR/IDB/016/AS/ASS1-S3
KURSUS PERINCIAN KEMASAN MENGIKUT TEKNOLOGI TERKINI DALAM INDUSTRI LANDSKAP
09-10

16-17

03-04

PB/IDB/005/PT/PTS1-S2
KURSUS PENGENAAN DAN PENGGUNAAN SYARAT-SYARAT PERINTAH PEMBANGUNAN
03-03

05-05

UD/IDB/022/AS/ASS1
KURSUS PEGAWAI PENYIASAT DAN TATACARA PENULISAN LAPORAN SIASATAN
05-06

UD/IDB/025/AS/ASS1-S2
KURSUS LANJUTAN PENYELIA
05-06

26-27

ARB/IDB/007/AS/ASS1
PEMANTAUAN, AUDIT DAN KAWALAN PROJEK DENGAN PENGGUNAAN PROGRAM MICROSOFT PROJECT
05-06

ARB/IDB/009/PT/PTS1-S2
STRATEGI PEMBANGUNAN LOW CARBON DAN PENGURUSAN KECEKAPAN TENAGA
05-05

KEJ/IDB/025/AS/ASS1-S2
PENGURUSAN KENDERAAN DATUK BANDAR KUALA LUMPUR
12-13

16-17

UD/IDB/018/AS/ASS1
KURSUS HAK ASASI PEGAWAI PIHAK BERKUASA TEMPATAN
12-13

LNR/IDB/018/AS/ASS1-S2
KURSUS KAWALAN KUALITI REKABENTUK PEMBINAAN (CONSTRUCTION DETAILS) - KEPERLUAN DAN SPESIFIKASI LANDSKAP
12-13

18-19

PNG/IDB/028/AS/ASS1
KURSUS ANALISIS KEPERLUAN LATIHAN (TNA)
12-13

KEJ/IDB/026/PT/PTS1
KESELAMATAN PENGENDALIAN MESIN DAN JENTERA - SKYLIFT DAN MOBILE CRANE
18-19

TM/IDB/021/AS/ASS1
CYBER SECURITY: ATTACK & COUNTERMEASURES
19-20

UD/IDB/026/AS/ASS1
KURSUS ASAS KEPIMPINAN PEGAWAI
24-24

TM/IDB/014/PT/PTS1
PHOTO MANIPULATION: ART & TECHNIQUES
24-26

KEJ/IDB/038/PT/PTS1
KEPERLUAN PENCAHAYAAAN LAMPU JALAN DAN TEROWONG MENGIKUT MS 825:2008
26-27

ARB/IDB/033/AS/ASS1-S3
PENULISAN DOKUMEN RASMI BERKUALITI
26-28

31-02

24-26

UD/IDB/010/AS/ASS1-S2
KURSUS PROSEDUR DAN TATACARA TINDAKAN PENGUATKUASAAN
27-28

16-17

TM/IDB/013/PT/PTS1
CREATIVE WEBSITE DESIGN USING ADOBE XD
01-03

PB/IDB/006/PT/PTS1-S2
KURSUS PEMAHAMAN DAN PEMAKAIAN KANUN TANAH NEGARA 1965, AKTA HAKMILIK STRATA DAN PERIHAL TANAH DALAM KAWALAN PERANCANGAN
01-02

08-09

UD/IDB/002/AS/ASS1
KURSUS LITIGASI KES SIVIL DAN PROSEDUR YANG BERKAITAN
02-02

LNR/IDB/021/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN KONTRAK DAN ISU-ISU DALAM PELAKSANAAN PROJEK SECARA REKA DAN BINA (DESIGN AND BUILD)
02-03

KEW/IDB/009/PT/PTS1
KURSUS PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN TANAH
03-04

LNR/IDB/010/PT/PTS1-S3
KURSUS PERTANIAN BANDAR ( URBAN AGRICULTURE )
06-08

KEJ/IDB/022/AS/ASS1
KEJURUTERAAN FORENSIK
08-09

TM/IDB/024/AS/ASS1
PENGURUSAN DAN ANALISIS DATA STATISTIK
08-10

PNG/IDB/020/AS/ASS1
PEMANTAPAN ETIKA DAN PROTOKOL PENGURUSAN MAJLIS RASMI
09-10

TM/IDB/008/LJ/LJS1-S2
KURSUS LANJUTAN MICROSOFT EXCEL (2018)
09-10

13-14

KEW/IDB/020/AS/ASS1
KONVENSYEN KOMUNITI STRATA WILAYAH PERSEKUTUAN 2018 ANJURAN BERSAMA KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN BAHAGIAN PESURUHJAYA BANGUNAN KUALA LUMPUR
10-10

ARB/IDB/014/AS/ASS1-S2
PENGENALAN KEPADA PERISIAN ADOBE PHOTOSHOP (BASIC USER)
27-27

10-10

UD/IDB/016/AS/ASS1
KURSUS ANALISA PENGHAKIMAN KES SIVIL : PENAMBAHBAIKAN PROSES DAN TINDAKAN
11-11

KEW/IDB/026/AS/ASS1
KURSUS ASAS PENGURUSAN DAN PENYENGGARAAN BUKU RESIT
11-11

TM/IDB/005/AS/ASS1
KURSUS MICROSOFT ACCESS (2018)
16-18

TM/IDB/017/AS/ASS1
ENVIRONMENTAL MONITORING SYSTEM (EMS) AT DATA CENTRE (2018)
16-17

KEW/IDB/027/LJ/LJS1
KURSUS PENGENDALIAN PENYENGGARAN PANJAR WANG RUNCIT DAN WANG PENDAHULUAN DIRI
17-17

KEW/IDB/047/PT/PTS1
KURSUS PENGURUSAN PEMBAYARAN
18-18

ARB/IDB/011/LJ/LJS1
PLK : PENYEDIAAN LAPORAN PENILAIAN CADANGAN TEKNIKAL DAN KEWANGAN (CTK) BAGI PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING UNTUK PEGAWAI DAN PENOLONG PEGAWAI
22-23

PB/IDB/012/PT/PTS1-S2
KURSUS PEMAHAMAN DAN PEMAKAIAN PERUNDANGAN BERKAITAN PERANCANGAN BANDAR
22-23

24-25

TM/IDB/026/AS/ASS1
PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF DALAM KONTEKS TEKNOLOGI MAKLUMAT
23-24

LNR/IDB/015/AS/ASS1-S3
KURSUS SISTEM SALIRAN AIR DI KAWASAN TAMAN ’SEWERAGE AND SURFACE WATER DRAINAGE SYSTEM’
25-26

30-31

08-09

LNR/IDB/020/AS/ASS1-S2
KURSUS REKABENTUK DAN PENYELENGGARAAN ‘VERTICAL LANDSCAPE’ DAN ‘ROOF-TOP GARDEN’
25-26

30-31

LNR/IDB/024/AS/ASS1-S2
KURSUS PENGURUSAN & PENYELENGGARAAN TAMAN PERMAINAN KANAK-KANAK (TPKK)
25-26

KEJ/IDB/047/AS/ASS1-S2
HALF DAY WORKSHOP ON ROUTE TO BECOME MIEM/PENG
31-31

12-12

KEW/IDB/028/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN PATUH SYARIAH
01-01

KEW/IDB/029/AS/ASS1
KURSUS ASAS CUKAI JUALAN DAN PERKHIDMATAN (SST)
02-02

UD/IDB/028/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN BAHAN BUKTI ELEKTRONIK DAN DIGITAL
12-13

TM/IDB/022/AS/ASS1
SECURITY ARCHITECTURE AND DESIGN
12-16

KEW/IDB/032/AS/ASS1
KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN PBT
14-15

KEW/IDB/050/PT/PTS1-S2
TRANSFORMASI DIRI DALAM PEMBENTUKAN PERIBADI UNGGUL
21-22

22-23

ARB/IDB/013/AS/ASS1
PLK : PENYEDIAAN LAPORAN PERMOHONAN ARAHAN PERUBAHAN (V.O.) DAN LANJUTAN MASA (E.O.T.) UNTUK PEGAWAI DAN PENOLONG PEGAWAI
22-22

UD/IDB/034/AS/ASS1
KURSUS ULANGKAJI PERUNDANGAN KEPADA ANGGOTA KESELAMATAN
26-27

KEJ/IDB/015/PT/PTS1
PEMAHAMAN AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960
03-05

KEJ/IDB/012/AS/ASS1
PENGENALAN REKABENTUK PERSIMPANGAN BERLAMPU ISYARAT
05-07

KEJ/IDB/009/AS/ASS1
SKETCH -UP FOR CIVIL ENGINEERING
10-11

KEJ/IDB/014/AS/ASS1
REKABENTUK TEMPAT LETAK KERETA DAN SIRKULASI DALAMAN
12-12