Cetak

Jadual Peperiksaan Perkhidmatan/Khas Tahun 2019 Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
Bil Nama Peperiksaan/Subjek Kod Skim/Subjek Masa Tahun 2019
Bil. 1 Bil. 2 Bil. 3
Tarikh Peperiksaan Tarikh Tutup Tarikh Peperiksaan Tarikh Tutup Tarikh Peperiksaan Tarikh Tutup
1PENOLONG ARKITEK LANSKAP J29/JA29[sukatan]
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen 1)
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen 2)
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PENOLONG ARKITEK LANSKAP J29/JA29
B2291
P2729
P2729
PL291

09:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:00 PM
09:30 AM - 12:00 PM

16/04/2019
16/04/2019
17/04/2019
15/02/2019
06/08/2019
06/08/2019
07/08/2019
21/06/2019
2PENOLONG JURUTERA AWAM J29/JA29[sukatan]
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen 1)
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen 2)
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PENOLONG JURUTERA AWAM J29/JA29
B2211
P2729
P2729
PA211

09:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:00 PM
09:30 AM - 12:30 PM

16/04/2019
16/04/2019
17/04/2019
15/02/2019
06/08/2019
06/08/2019
07/08/2019
21/06/2019
3PENOLONG JURUTERA ELEKTRIK J29/JA29[sukatan]
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen 1)
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen 2)
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PENOLONG JURUTERA ELEKTRIK J29/JA29
B2231
P2729
P2729
PE231

09:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:00 PM
09:30 AM - 12:00 PM

16/04/2019
16/04/2019
17/04/2019
15/02/2019
06/08/2019
06/08/2019
07/08/2019
21/06/2019
4PENOLONG JURUTERA ELEKTRONIK J29/JA29[sukatan]
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen 1)
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen 2)
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PENOLONG JURUTERA ELEKTRONIK J29/JA29
B2241
P2729
P2729
PE241

09:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:00 PM
09:30 AM - 12:30 PM

16/04/2019
16/04/2019
17/04/2019
15/02/2019
06/08/2019
06/08/2019
07/08/2019
21/06/2019
5PENOLONG JURUTERA MEKANIKAL J29/JA29[sukatan]
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen 1)
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen 2)
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PENOLONG JURUTERA MEKANIKAL J29/JA29
B2221
P2729
P2729
PM221

09:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:00 PM
09:30 AM - 12:30 PM

16/04/2019
16/04/2019
17/04/2019
15/02/2019
06/08/2019
06/08/2019
07/08/2019
21/06/2019
6PENOLONG JURUUKUR BAHAN J29/JA29[sukatan]
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen 1)
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen 2)
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PENOLONG JURUUKUR BAHAN J29/JA29
Kertas 3/AMALI PENOLONG JURUUKUR BAHAN J29/JA29
B2271
P2729
P2729
PB271
PB272

09:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:00 PM
09:30 AM - 12:30 PM
09:30 AM - 12:30 PM

16/04/2019
16/04/2019
17/04/2019
18/04/2019
15/02/2019
06/08/2019
06/08/2019
07/08/2019
08/08/2019
21/06/2019
7PENOLONG JURUUKUR J29 /JA29
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen 1)
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen 2)
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PENOLONG JURUUKUR TANAH J29/JA29
Kertas 3/AMALI PENOLONG JURUUKUR TANAH J29/JA29
B2261
P2729
P2729
PT261
PT262

09:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:00 PM
09:30 AM - 12:00 PM
3 BULAN

16/04/2019
16/04/2019
17/04/2019
18/04/2019
15/02/2019
06/08/2019
06/08/2019
07/08/2019
08/08/2019
21/06/2019
8PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA GRED KP29[sukatan]
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen 1)
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen 2)
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA KP29
Kertas 3/AMALI PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA KP29
B3202
P2729
P2729
PP202
PP203

09:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:00 PM
09:30 AM - 12:00 PM
09:30 AM - 12:30 PM

16/04/2019
16/04/2019
17/04/2019
18/04/2019
15/02/2019
06/08/2019
06/08/2019
07/08/2019
08/08/2019
21/06/2019
9PENOLONG PEGAWAI SENIBINA J29/JA29[sukatan]
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen 1)
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen 2)
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI SENI BINA J29/JA29
Kertas 3/AMALI PENOLONG PEGAWAI SENIBINA J29/JA29
B2251
P2729
P2729
PS251
PS252

09:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:00 PM
09:30 AM - 12:30 PM
09:30 AM - 01:30 PM

16/04/2019
16/04/2019
17/04/2019
18/04/2019
15/02/2019
06/08/2019
06/08/2019
07/08/2019
08/08/2019
21/06/2019
10PENOLONG PEGAWAI TADBIR N29 [sukatan]
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen 1)
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 29/JA29 (Seksyen 2)
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR N29
B3201
P2729
P2729
PT201

09:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:00 PM
09:30 AM - 12:00 PM

16/04/2019
16/04/2019
17/04/2019
15/02/2019
06/08/2019
06/08/2019
07/08/2019
21/06/2019
11KPSL PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA GRED KP29
Bahagian 1/KPSL_BHG I- HAL EHWAL PENTADBIRAN DAN ARAHAN KESELAMATAN (Seksyen 1)
Bahagian 1/KPSL_BHG I- HAL EHWAL PENTADBIRAN DAN ARAHAN KESELAMATAN (Seksyen 2)
Bahagian 2/KPSL_BHG II- PERUNDANGAN & ATURCARA MAHKAMAH (Seksyen 1)
Bahagian 2/KPSL_BHG II- PERUNDANGAN & ATURCARA MAHKAMAH (Seksyen 2)
Bahagian 3/KPSL_BHG III- PERATURAN KERJA PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA KP29
KB520
PO070
PO070
P8040
P8040
PO021

09:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 01:00 PM
09:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 01:00 PM
09:30 AM - 11:30 AM

24/09/2019
24/09/2019
25/09/2019
25/09/2019
26/09/2019
23/07/2019

12KPSL PENOLONG PEGAWAI TADBIR N29
Bahagian 1/KPSL_BHG I- HAL EHWAL PENTADBIRAN DAN ARAHAN KESELAMATAN (Seksyen 1)
Bahagian 1/KPSL_BHG I- HAL EHWAL PENTADBIRAN DAN ARAHAN KESELAMATAN (Seksyen 2)
Bahagian 2/KPSL_BHG II- PERATURAN KEWANGAN (Seksyen 1)
Bahagian 2/KPSL_BHG II- PERATURAN KEWANGAN (Seksyen 2)
Bahagian 3/KPSL_BHG III- PERUNDANGAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR N29 (Seksyen 1)
Bahagian 3/KPSL_BHG III- PERUNDANGAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR N29 (Seksyen 2)
Bahagian 4/KPSL_BHG IV- PERATURAN KERJA PENOLONG PEGAWAI TADBIR N29
KB320
PO070
PO070
PO071
PO071
PO072
PO072
PO020

09:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 01:00 PM
09:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 01:00 PM
09:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 01:30 PM
09:30 AM - 11:30 AM

24/09/2019
24/09/2019
25/09/2019
25/09/2019
26/09/2019
26/09/2019
27/09/2019
23/07/2019

13PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN N19[sukatan]
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 19
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN (Seksyen 1)
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN (Seksyen 2)
C3233
P0017
KP233
KP233

09:30 AM - 11:00 AM
09:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:30 PM

23/04/2019
24/04/2019
24/04/2019
15/02/2019
20/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/06/2019
14PELUKIS PELAN (KEJURUTERAAN AWAM) JA19
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 19
C2121
P0017

09:30 AM - 11:00 AM

23/04/2019
15/02/2019
20/08/2019
21/06/2019
15PEMBANTU MAKMAL C19
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 19
C4001
P0017

09:30 AM - 11:00 AM

23/04/2019
15/02/2019
20/08/2019
21/06/2019
16PEMBANTU PENGUATKUASA KP19[sukatan]
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 19
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PEMBANTU PENGUATKUASA KP19 (Seksyen 1)
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PEMBANTU PENGUATKUASA KP19 (Seksyen 2)
Kertas 3/AMALI PEMBANTU PENGUATKUASA KP19
C5231
P0017
PK231
PK231
PK232

09:30 AM - 11:00 AM
09:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:30 PM
09:30 AM - 12:30 PM

23/04/2019
24/04/2019
24/04/2019
25/04/2019
15/02/2019
20/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
22/08/2019
21/06/2019
17PEMBANTU PENILAIAN W19[sukatan]
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 19
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PEMBANTU PENILAIAN W19 (Seksyen 1)
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PEMBANTU PENILAIAN W19 (Seksyen 2)
Kertas 3/AMALI PEMBANTU PENILAIAN W19
C2771
P0017
PN771
PN771
PN772

09:30 AM - 11:00 AM
09:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:30 PM
09:30 AM - 12:30 PM

23/04/2019
24/04/2019
24/04/2019
25/04/2019
15/02/2019
20/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
22/08/2019
21/06/2019
18PEMBANTU TADBIR KEWANGAN W19[sukatan]
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 19
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PEMBANTU TADBIR KEWANGAN W19 (Seksyen 1)
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PEMBANTU TADBIR KEWANGAN W19 (Seksyen 2)
C3232
P0017
PW232
PW232

09:30 AM - 11:00 AM
09:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:30 PM

23/04/2019
24/04/2019
24/04/2019
15/02/2019
20/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/06/2019
19PEMBANTU TADBIR N19[sukatan]
Kertas 1/HAL EHWAL PENTADBIRAN GRED 19
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) N19 (Seksyen 1)
Kertas 2/SUBJEK JABATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) N19 (Seksyen 2)
C3231
P0017
PO231
PO231

09:30 AM - 11:00 AM
09:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:30 PM

23/04/2019
24/04/2019
24/04/2019
15/02/2019
20/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/06/2019